Yıllık Arşiv: 2014 - Page 2

Muhibbi’den (Kanuni Sultan Süleyman) Gazel

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi                                               images

Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur
Olmaya baht u saâdet dünyada vahdet gibi

Ko bu ayş u işreti çün kim fenâdur âkıbet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sagısınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çerh içre bir sâat gibi

Ger huzûr itmek dilersen ey Muhibbî fâriğ ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman)

Açıklaması

Halkın gözünde iktidardan, zenginlikten değerli bir şey yok.
Halbuki şu cihanda bir nefes sıhhat gibi mutluluk hiç olamaz.

Saltanat dedikleri sadece bir dünya kavgasıdır.
Bu kavga gürültüden uzak yalnızlık gibi büyük saadet ve baht açıklığı olamaz.

(Ey Süleyman) Bu eğlenceyi, yeme içmeyi bırak, sonu kötüdür.
Eğer ebedi bir sevgili istiyorsan ibadetten ayrılma.

Ömrün, kumlar sayısınca sınırsız ve hesapsız olsa bile, o,
Şu dünya içinde bir saat gibi geçip gider.

Ey Muhibbi, eğer huzur içinde olmak istersen, feragât sahibi ol, dünyadan vazgeç.
Yalnızlık köşesi gibi dünyada huzur olamaz.

Mehmet Akif Ersoy’dan Seçmeler

Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişim
İnan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek;
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,
Silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık!

Bir baksana: gökler uyanık, yer uyanıktır;
Dünya uyanıkken uyumak, maskaralıktır!

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez.

Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

“Muallimim” diyen olmak gerektir îmanlı,
Edepli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı.

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol…
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol.

Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, Ne vicdandır.
Fâzilet hissi insanlar da Allah korkusundandır…
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdan’ın.
Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın.

İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür…
İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür!

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Latex Türkçe Karakter Problemi

Latex için texstudio editor kullanıyorum. Türkçe karakter problemi yaşadım. Editör ayarlarından karakter kodlamasını değiştirsem de çözüm olmadı. Daha sonra basit bir çözüm buldum. Texstudio’nun kendi karakter kodlaması UTF-8 iken hazırladığım dökümanın class tanımlamasının hemen altına aşağıdaki kodları yazdığımda türkçe karakterleri görebilir duruma geldim.

\usepackage[utf8]{inputenc}

Ayrıca tarih vs. gibi yerlerde türkçe kullanılmasını istiyorsunuz. Dökümana aşağıdaki kodları da eklemelisiniz.

\usepackage[turkish]{babel}

init.d script’i yazmak

Basit anlamda bir init.d script’i aşağıdaki şekilde olmalıdır. Bu örnekte script start, stop ve restart edilebilmektedir. Restart işlemi öncelikle stop sonra da start işleminin çalıştırılması şeklinde tanımlanmıştır. Start işleminde conf.config dosyasından satır satır aldığı parametreleri execute.php scriptine uygulamaktadır. Stop işleminde ise execute.php’yi process’ler içinde arayıp bununla ilgili tüm process’leri öldürmektedir. Script’i yazdıktan sonra chmod ile yöneticisini değiştirmeyi unutmayın.

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
#script_name
#Short-Description: Start/Stop script_name
###END INIT INFO
start(){     #script başlayınca yapılacak işlemler burada olacak
echo -n $”Starting $prog: ”
while read line;
do php -f /home/execute.php ip=$line;
done < conf.config
}

stop(){      #scriptdurdurulurken yapılacak işlemler burada olacak

        echo -n $”Stopping $prog: ”
ps aux | grep execute.php | awk ‘{print $2}’ | xargs kill -9
echo “[STOPPED]”;
}
case $1 in
start|stop) $1;;
restart) stop; start;;
*) echo “Run as $0 <start|stop|restart>”; exit 1;;
esac

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
#script_name
#Short-Description: Start/Stop script_name
###END INIT INFO
start(){
echo “Starting $prog: ”
while read line;
do
if ps aux | grep execute.php | grep $line ; then
echo $line ” Already running ” >>/var/log/execute.log
else
php -f /home/execute.php ip=$line >> /var/log/execute.log &
echo “Started : $line”;
fi
done < conf.config
}
stop(){
echo -n $”Stopping $prog: ”
ps aux | grep execute.php | awk ‘{print $2}’ | xargs kill -9
echo “execute service [STOPPED]”;
}
case $1 in
start|stop) $1;;
restart) stop; start;;
*) echo “Run as $0 “; exit 1;;
esac

Objektif:1 Osmanlıca Türkçe Uydurmaca–PEYAMİ SAFA

Bundan sonra blogda zaman zaman okuduğum kitapları ve bu kitapların hakkında kısa bilgiler paylaşacağım.

İlk olarak Peyami Safa’nın Objektif 1:Osmanlıca Türkçe Uydurmaca adlı kitabından bahsedeceğim. Şu sıralar Osmanlıca’ya olan merakım beni Osmanlıca hakkında bir kitap okumaya itti. Araştırırken bu kitabı buldum kütüphanede. Peyami Safa’nın 1930’lu yıllardan başlayıp öldüğü 1960’lı yıllara kadar olan ve dilimiz hakkında yazdığı gazete makalelerinden oluşan bir kitap. Peyami Safa kitabın adında da yazdığı gibi konuya gayet objektif bakmış bana göre. Bilindiği üzere Osmanlıca içerisinde Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeleri barındıran bir dildir. Yazar bir yandan dil devrimini destekleyip, dilimizin sadeleştirilmesini desteklerken bir yandan da Türkçe karşılığı olmayan kelimeleri sırf kökeni Arapça yada Farsça olduğundan dolayı atıp, yerine kelime uydurmaya da karşı çıkmaktadır.

Kitapta ilgimi çeken bir nokta da 1930 ve 1960 arasında yazılan makalelerin bazılarında yazar, 1800’lerin sonu ve 1900’lerin başına atıf yaparak o dönem yazılan kitaplarda kullanılan kelimelerin çoğunun, kendi dönemindeki gençler tarafından anlaşılmağından bahsetmektedir. Aynı şekilde onun kullandığı bazı kelimelerin anlamına bakmaya ben ihtiyaç duydum. Bu durum beni farklı duygulara itti. Galiba dünya döndükçe ‘biz sizin zamanınızdayken’ cümlesini çok duyacak sonrasında da söylemeye başlayacağız.

Kitabın gazete makalelerinden oluşması zaman zaman sıkıcı gelse de, kısa makaleler olması bu durumun önüne geçiyor. Tarihe ve dil devrimi konusuna ilgisi olanlara tavsiye ediyorum.

CAM00195

RASPBERRY PI

Raspberry Pi, Birleşik Krallık’ta Raspberry Pi Vakfı tarafından okullarda bilgisayar bilimini öğretmek amacıyla geliştirilmiş banka kartı büyüklüğünde, fiyat-performans oranı harika olan bir bilgisayardır (Şekil-1).

Şekil-1

Element 14 / Premier Farnell, RS Components ve Egoman şirketleri tarafından üretilmekte ve internet üzerinde satışı yapılmaktadır. Raspberry Pi A ve B olmak üzere iki model şeklinde üretilmiştir. A modeli B modeline göre daha ekonomik, buna karşın B modeli ise daha performanslı ve daha çok özelliğe sahiptir. Raspberry Pi’nin donanım ve özellikleri Tablo-1’de verilmiştir. Buna göre A modeli 256 MB SDRAM’e sahip iken B modelinde 512 MB bellek vardır. A modelinde Ethernet girişi bulunmazken, B modelinde bulunmaktadır. Ayrıca A modelinde tek, B modelinde ise çift USB girişi vardır.

Peki, Raspberry Pi’yi kullanmaya başlamak için hangi donanımlara ihtiyacımız var? Öncelikle Raspberry Pi başlangıçta boş bir şekilde geldiği için kurulum paketlerine ihtiyacımız var. Bu paketleri internetten indirmek mümkündür. Donanım olarak ise minimum 2 GB hafızaya sahip bir SD Kart, USB-Mouse, USB-Klavye, HDMI Kablo, internete bağlanmak üzere kullanacağımız ethernet kablosu, HDMI girişi olan ya da desteklediği girişe uygun HDMI dönüştürücü ile birlikte bir monitör ve 5V 1000 mA güce sahip akıllı telefon güç ünitesi.

Tablo-1

Sonuç olarak bu küçük cihaz bir bilgisayar olduğundan dolayı, Raspberry Pi’yi çok çeşitli amaçlarla kullanmak mümkündür. Öncelikle bu cihazın içerine kendisi için tasarlanmış bir Linux sürümü olan Wheezy kurulumu yaparak masaüstü bilgisayar şeklinde kullanımını daha sonrasında ise medya cihazı olarak kullanımını anlatacağım.

 1. Raspberry Pi’nin Masaüstü Bilgisayar Olarak Kullanımı

Bu bölümde Pi için özel hazırlanmış Windows benzeri bir LXDE-Desktop arayüze sahip Wheezy kurulumu ve kullanımını anlatacağım. Pi, Tablo-1’de görüldüğü üzere sabit diski ya da CD/DVD sürücüye sahip değildir. Boot işlemi SD karttan gerçekleştirilmekte ve başka bir donanımla boot işlemi gerçekleştirilememektedir. Veri depolama işlemi ise bulut ya da USB bağlantılı flash ve harici disklerle yapılabilmektedir.

Kurulumunu gerçekleştireceğimiz Raspbian Wheezy işletim sistemi, debian-kernel tabanlı bir Linux sürümüdür. Bu durumda Debian-Linux tabanlı tüm programlar bu Pi’de kullanılabilir. Ayrıca Wheezy sürümünde işletim sistemini tanıtan bir program, Midori web tarayıcı ve bazı basit oyunlar da hazır olarak gelmektedir.

 1. 1.Kurulum Adımları

Öncelikle 577 MB boyuta sahip Wheezy işletim sistemini raspberrypi.org/downloads adresinden indiriyoruz. İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı bir zip programı ile açıyoruz.

 • Pi için kullanacağımız SD kartı bir kart okuyucu vasıtasıyla bilgisayarımız takıyor ve FAT32 formatında biçimlendiriyoruz.
 • İnternetten ücretsiz olarak bulabileceğimiz Win32 DiskImager.exe’yi indiriyoruz ve çalıştırıyoruz. Şekil-2’deki görüldüğü üzere Image File için daha önce indirdiğimiz wheezy image dosyasının bilgisayardaki yerini ve Device için de SD kartın bulunduğu harfi seçiyoruz ve Write butonuna tıklıyoruz. Bize emin olup olmadığımız soracaktır (Şekil-3). Yes seçeneğine tıklıyoruz. Yazma işlemi biraz zaman alacaktır. Bittiğinde ise Write Successful uyarısı verecektir. Ok butonuna tıklıyoruz.

Şekil-2

Şekil-3

Şekil-4

 • İşletim sistemimiz kuruluma hazırdır. Gerekli kabloları takarak Rasbperry Pi’yi çalıştırıyoruz.
 • Linux üzerinde çalışıyorsak bir önceki adımdaki işlemleri şu şekilde yapacağız.
 • İşletim sistemimiz kuruluma hazırdır. Gerekli kabloları takarak Rasbperry Pi’yi çalıştırıyoruz.
 • Cihazı çalıştırdığımızda Şekil-5’teki ekran ile karşılaşacağız. Raspberry Pi varsayılan olarak SD kart hafızasının tamamını kullanmamaktadır. Hafızanın tamamını kullanmak için Expand Filesystem seçeneğini seçiyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra bize dosya sisteminin cihazın bir sonraki başlamasında genişletileceği bilgisi ekranda görülecektir (Şekil-6). Unutulmamalıdır ki bu ekranda yapılacak olan her değişiklik bir sonraki reboot’tan sonra devrede olacaktır.

Şekil-5

Şekil-6

 • Bu adımda dil ve bölge ayarlarını yapmamız gerekmektedir. Bunun için Şekil-5’te görülen ekranda 4. seçenek olan Internationalization Options seçeneğini seçiyoruz. Önce klavye dilini, sonra da Change Timezone diyerek zaman için bölgemizi ayarlıyoruz.

Şekil-7

 • Şu ana kadar yapılmış olan ayarlar bizim için yeterli durumdadır. İstenildiği takdirde Şekil-5’te görülen ayar ekranında diğer sistem ayarları da değiştirilebilir. Ayarları tamamlamak için Şekil-5’teki Finish butonuna tıklıyoruz. Bize cihazı yeniden başlatmak isteyip istemediğimizi soracaktır. Yes seçeneğine tıklıyoruz. Cihaz yeni ayarlarıyla yeniden başlayacaktır.

Şekil-8

 • Cihaz yeniden başladığında işletim sistemi tamamen hazır durumda olarak gelecektir. Komut arayüzünde açılan işletim sistemi bizden kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Varsayılan olarak kullanıcı adı pi ve şifre ise raspberry şeklinde belirlenmiştir. Bu kullanıcı adı ve şifreyle login olabiliriz. Login olduktan sonra startx komutu ile kullanıcı arayüzünü (Şekil-9) başlatacağız. İşletim sistemimiz tamamen kullanıma hazırdır.

Şekil-9

 1. Medya Cihazı Olarak Kullanım

Pi’yi medya cihazı olarak kullanmak için Raspbmc Xbox-mediacenter kurulumunu yapacağız. Eğer cihazı medya cihazı olarak kullanmak için satın almışsak bu kurulum normal işletim sistemi kurmaktan daha uygun olacaktır.

2.1 Raspbmc Kurulum Adımları

 • Öncelikle Raspbmc Image dosyasını bilgisayarımıza internet sitesinden [2] indiriyoruz. İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı bir zip programı ile açıyoruz.
 • Raspbmc Installer uygulamasını çalıştırıyoruz (Şekil-10)

Şekil-10

 • Installer ekranında SD kartımızın seçildiğinden emin oluyoruz ve I accept the license agreement seçeneğiniz işaretleyerek, Install butonuna tıklıyoruz. Yükleme biraz zaman alabilir.
 • Yükleme tamamlandıktan sonra gerekli kabloları takıp cihazı çalıştırıyoruz. Medya cihazı olarak kullanımdan mouse’a gerek duymayacağız. Cihaz ilk çalıştırıldığında internetten dosya indirip kurması gerektiğinden, internete ihtiyaç duymaktadır. Buradaki kurulum aşamasında bize iş düşmemektedir. Bu işlem biraz zaman alabilir. Kurulum tamamlandıktan sonra cihaz yeniden başlayacak ve medya cihazı olarak kullanıma hazır hâlde olacaktır (Şekil-11).

Şekil-11

Kaynaklar

 • raspberrypi.org/downloads
 • http://www.raspbmc.com/wiki/user/windows-installation/
 • techrepublic.com
 • Wikipedia