Kategori arşivi: Bilirkişilik

YAPILANDIRMACILIK ve 5E ÖĞRENME MODELİ ÇIKMIŞ SORULAR

 • I. Öğrencilere bilgi paylaşımı yapabilecekleri öğrenme fırsatları sunması

II. Öğrencilere bireysel proje ödevleri vermesi

III. Öğrencilerin zihinsel olarak yapılandırdığı bilgiyi diğer öğrencilerle paylaşmasına imkan sağlaması

Sosyal yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıyla derslerini işlemek isteyen bir öğretmene yukarıdakilerden hangileri önerilmez? (KPSS 2018)

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve III   E) II ve III


 • Ayşe Öğretmen, kaynakları tutumlu kullanmanın aile bütçesine etkisi konulu dersinin sonunda öğrencilerinden tutumlu olma konusunda bu derste öğrendikleri hakkında bir afiş hazırlamalarını ister. Öğrenciler afişlerini tasarlayarak sınıfa gelirler ve öğretmen bu afişleri sınıfın duvarında sergiler. Öğrencilerden Zeki, öğretmenin yanına yaklaşarak “Öğretmenim en çok hangi afişi beğendiniz?” diye sorar. Ayşe öğretmen öğrencisine, “Her biriniz farklı bir şekilde tutumlu olmanın önemini iyi yansıttınız.” diye cevap verir.

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşıma göre, Ayşe Öğretmen’in verdiği cevap aşağıdaki öğrenme ilkelerinden hangisiyle açıklanabilir? (KPSS 2018)

      A) Öğrenme sosyal bir aktivitedir.

      B) Öğrenme anlık değildir, zaman alır.

      C) Öğrenme gelişimseldir.

      D) Öğrenme duygusaldır.

      E) Öğrenme özneldir.


 • Aşağıdakilerden hangisi, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre düzenlenen bir sınıf ortamında ders işlenirken yapılması gerekenler arasında yer almaz? (KPSS 2014)

A) Öğretmenin, öğrencilerin sorularını ve ilgilerini takip etmesi

B) Öğretmenin, öğrencilerin yanlış cevaplarına karşılık doğru cevabı vermesi

C) Öğrencilerin, yeni teoriler ortaya koyan düşünürler olarak görülmesi

D) Öğretmenin, öğrencilerle etkileşim içinde bulunması

E) Öğrencilerin hatalarının öğrenme aracı olarak kullanılması


 • Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir.

Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? (KPSS 2009)

A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme

B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama

C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme

D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme

E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama


 • 2005’te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (KPSS 2008)

A) Öğretmen, bilgileri yapılandırarak sistematik bir biçimde öğrenciye sunmalıdır.

B) Bilginin nasıl yapılandırılacağını ve nasıl kulanılacağını, ders kitapları ve öğretmen kılavuzları ayrıntılı olarak anlatmalıdır.

C) Öğrencilerin, önceden öğrendikleri bilgileri zaman zaman tekrar edip hatırlamaları önemlidir.

D) Öğrenciler, öğretmenden, öğretim araçlarından ve kitaplardan öğrendikleri bilgileri gerektiği zaman ve kendilerinden istendiğinde bir düzen içinde sunmalıdır.

E) Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir.


 • Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir.

Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? (KPSS 2009)

A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme

B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama

C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme

D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme

E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama


 • Aşağıdaki durumlardan hangisi, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin bir strateji olabilir? (KPSS 2011)

A) Öğrencilerin elle yazı yazmak yerine kelime işlemci programlar kullanarak yazmalarının sağlanması

B) Öğrencilerin grup çalışmasıyla oluşturdukları kavram haritasını tepegözle sınıfa sunmaları

C) İngilizce öğretmeni olmadığı için öğrencilere derste gramer kurallarının anlatıldığı film izletilmesi

D) Öğrencilerin zayıf becerilerini belirleyip bunlara dair tekrar ve alıştırma programlarının izletilmesi

E) Öğretmenin ders anlatırken projeksiyon ve tepegöz kullanması


 • Ernst Von Glasersfeld’e göre eğitimin temel amacı, bireylerin düşünmeyi öğrenmeleridir. Her bireyin farklı yaşantısı olduğundan herkesin bilgiye ulaşma yolu aynı değildir. Bireyler ön bilgileriyle yeni bilgileri ilişkilendirerek bilgiyi anlamdırırlar.

Buna göre Ernst Von Glasersfeld’in hangi öğrenme yaklaşımının temel kuramcısı olduğu söylenebilir? (KPSS 2010)

A) Bağlaşımcılık

B) Sosyal Bilişsel Kuram

C) Yapılandırmacılık

D) Tam Öğrenme

E) Kavram Öğrenme


 • Öğretmen, – Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencileriyle birlikte öğrenir. – Öğrenenleri iş birliği içinde çalışmaları konusunda yönlendirir. – Öğretme-öğrenme sürecinde etkin bir araştırmacıdır. – Öğrenenlere, bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerinde yardımcı olur.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan bir öğretmenin, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir? (KPSS 2007)

A) Proje tabanlı

B) Davranışçı

C) Konu merkezli

D) Geniş alan

E) Yapılandırmacı


 • Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen, öğrencilere evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta kaşıktan hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve nedenlerini grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar.

Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modelinin hangi aşamasını en iyi ifade eder? (KPSS 2012)

A) Keşfetme

B) Derinleştirme

C) Girme

D) Açıklama

E) Değerlendirme

Bugün 2, bugüne kadar toplam 1.158 kez ziyaret edildi.

Bilirkişilik ücreti ne zaman yatar? Vergi kesintisi ne kadardır?

Yeni başlayanlar için bilirkişilik ücretinin ne zaman yatacağı merak konusu oluyor. Tanıdığınız bilirkişi varsa cevabı bulmanız kolay. Ama yoksa bu kez adliye çalışanlarına sormakta tereddüt edebilirsiniz. Bu yazıyı da onun için hazırladım.

Burada iki durum söz konusu birincisi bilirkişi raporunu isteyen taraf özel kişi veya kurumsa bilirkişi ücretini önceden yatırması gerekiyor. Ardından dosya bilirkişiye tevdi ediliyor. Bilirkişi, raporunu adliyeye teslim ettikten sonra (raporu dosyayı bana veren hakimin katibine teslim ediyorum) bilirkişinin yapacağı birşey kalmıyor. Katip sistemde kayıtlı olan IBAN numaranıza hakimin takdir ettiği tutar için ödeme emri çıkarıyor. Ücret yaklaşık bir gün sonra hesabınıza yatıyor. Tabi bu süre duruma göre (katibin yoğunluğu, tatiller vs.) iki, üç günü de bulabilir. Fakat uzun bir süre ücretiniz yatmazsa katibi arayıp durumu sorabilirsiniz.

İkinci durum ise şudur; raporu isteyen hakimse bu durumda bilirkişilik ücretini devletin yatırması gerekebiliyor. Bu durumda ücretin hesabınıza yatma süreci uzayabiliyor. Bunun sebebi ise ödenek kalmaması vb. durumlar. Bu durumda ücretin yatması üç dört ay sürebiliyor. Sizim burada yapabileceğiniz tek şey katibe ödeme ile ilgili evrakların tamamlanıp tamamlanmadığını sormanız olacaktır. Tamamlandıysa sorun yok. Ancak dediğim gibi 3-4 ay bekleyebiliyorsunuz.


Hakimin takdir ettiği tutardan kesinti olur mu?

Hakimin taktir ettiği bilirkişi ücreti brüt tutardır. Dolayısıyla üzerinden vergi kesintileri olduktan sonra para hesabınıza yatar. Örnek olarak hakimin 315 TL takdir ettiği bir dosyadan net olarak 265,36 TL, 440 TL takdir ettiğinde ise 370.66 TL kalmıştı. Buradan yüzde 15 gelir vergisi yaklaşık 5 lira (2021 itibariyle 3 küsür liradır) civarında da damga vergisi kesintisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün 1, bugüne kadar toplam 1.042 kez ziyaret edildi.

UYAP Döküman Editörü Mobil İmza ile İmzalama

UYAP Döküman Editörünü bu bağlantıdan indirebilirsiniz. UYAP Döküman Editöründe bir belgeyi açıp mobil imza ile imzalamak için öncelikle programı açıyoruz. Sonra Dosya > Aç diyip imzalayacağımız dosyayı seçiyoruz. Sonra Araçlar sekmesine geliyoruz. Dökümanı Mobil İmzala diyoruz.

Eğer bir sorun çıkmaz ise TELEFONA İSTEK GÖNDERİLDİ. CEVAP BEKLENİYOR şeklinde bir uyarı alacaksınız ve telefonunuza bildirim gelecektir. Mobil imza şifrenizi girerek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Mobil imza aşamasında hata alırsanız bağlantıdaki yazı belki size yardımcı olabilir.

Bugün 1, bugüne kadar toplam 3.748 kez ziyaret edildi.

UYAP Döküman Editörü Mobil İmza: Bilinmeyen bir sebepten dolayi parmakizi degeri hesaplanamıyor: null hatası

UYAP Döküman Editörünü bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

UYAP Döküman Editörü‘nde bir dökümanı mobil olarak imzalamaya çalıştığımda Bilinmeyen bir sebepten dolayi parmakizi degeri hesaplanamıyor: null hatasını aldım. Önce hata imzada mı programda mı anlayabilmek için e-devlet uygulamasına mobil imzayla giriş yapmayı denedim ve giriş yapabildim. Programda mı bir hata var dedim ama JAVA’da bir problem olsa zaten program hiç çalışmıyor. Bunu da geçtim. Programın güncel olup olmadığını da kontrol ettim. Program günceldi. Bu durumda problem programın mobil imzayla bağlantıya geçmesinde olduğunu düşündüm. Bilgisayarımı yeniden başlattım ama sorun düzelmedi. Turkcell ile bağlantıya geçtim ama onlarda programla ilgili bir durum olduğundan dolayı yardımcı olamadılar. Ben de bir süre ara verdim bu işe. Çünkü herhangi bir yanlışlık yoktu. Böyle durumlarda biraz mola vermek çözüm olabiliyor 🙂 . Akşam bıraktığım bilgisayarın sabah başına geçip imzalamaya çalıştığımda bu kez imzaladı. Diyeceğim o ki böyle bir problemle karşılaştığınızda benim yukarıda takip ettiğim adımları da takip ettiyseniz, işiniz de çok acil değilse bir müddet sonra tekrar denemek çözüm olabilir. Özellikle mesai saatleri içerisinde imzaladığınıza da emin olun. Sorun belki de mesai saatlerinde imzalanmasından kaynaklıdır. Programın bağlantı kanallarında bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum.

Bugün 1, bugüne kadar toplam 1.843 kez ziyaret edildi.

UDF Uzantılı Dosya Nasıl Açılır? UYAP Döküman Editörü Kurulum ve Kullanımı

UDF uzantılı bir dosyayı görüntüleyebilmek yada düzenleyebilmek için Adalet Bakanlığı’nın UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) Döküman Editörü’nü kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca bilgisayarınızda JAVA’nın kurulu olması da gerekmektedir. Başarılı bir kurulum ve kullanım için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 1. Şu bağlantıdan JAVA’yı kurmalısınız.
 2. JAVA’yı kurduktan sonra path ayarlaması yapmak gerekiyor. Bunun için öncelikle JAVA path’inizi kopyalayın. Bu path bende şu şekildeydi; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin
 3. Path’i kopyaladıktan sonra Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları > Ortam Değişkenleri diyerek pencereyi açıyoruz ve aşağıdaki şekilde JAVA path’i PATH’e ekliyoruz.
 4. Daha sonra UYAP Döküman Editörünü indirip kuruyoruz.

Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstündeki UYAP Döküman Editörü kısayoluna tıklayarak programı çalıştırıyoruz. Artık UDF uzantılı dosyaları bu program vasıtasıyla açıp düzenleyebilirsiniz.

Bugün 1, bugüne kadar toplam 3.669 kez ziyaret edildi.