Proxmox "You do not have a valid subscription for this server. Please visit www.proxmox.com to get a list of avaliable options" uyarısını kaldırma

26. Ocak 2016
Eğer Proxmox'tan lisans satın almayıp ücretsiz versiyonunu kullanıyorsanız Proxmox 3 versiyonundan itibaren login olunduktan sonra 'You do not have a valid subscription for this server. Please visit www.proxmox.com to get a list of avaliable options' uyarısı ile karşılaşıyorsunuz demektir. Her login olunduğunda bu uyarının gelmesi can sıkıcı olabiliyor. Bu uyarıdan kurtulmak ise mümkün. /usr/share/pve-manager/ext4/ dizini altındaki pvemanagerlib.js isimli javascript dosyasında ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Öncelikle bu dosyasının bir yedeğini almanız çıkabilecek her hangi bir sorun için önemli. Yedeği aldıktan sonra bir text editör vasıtasıyla bu dosyayı açıyoruz ve if (data.status !== 'Active') { satırını  if (false) { satırı ile değiştiriyoruz. Hepsi bu kadar tarayıcınız ön belleğini sildikten sonra loginlerinizde artık bu hatayı almayacaksınız. 

Not: Değiştireceğiniz satır bir koşul olduğundan dolayı !== ifadesini == şeklinde değiştirmek de sorunu halledecektir. :p

Sistem

Linux Clone USB Operating System to Another USB Disk

15. Aralık 2015
dd if=/dev/currentdisk of=/dev/newdisk bs=512k

Linux ,

Change home directory of a user to /var/www/..

27. Kasım 2015
usermod -m -d /var/www/foldername <username>
sudo adduser <username> www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/foldername
sudo chmod -R g+rwX /var/www/foldername

Linux

Scp from Linux to Windows

23. Ekim 2015
scp -r /foldername/ user@IPOfWindowsComputer:\Directory/FolderName

Linux: Delete all zero byte folders in directory

24. Ağustos 2015
find . -maxdepth 1 -size 0c -exec rm {} \;

Linux

Linux servisin çalışmasını dakikalık kontrol et, durmuşsa çalıştır.

15. Haziran 2015

1- /etc/cron.d/control

MAILTO=root

* * * * * root [ -x /usr/local/sbin/check_service.sh ] && /usr/local/sbin/check_service.sh

2- /usr/local/sbin/check_service.sh 

#!/bin/sh

CMD=/etc/init.d/servicename
[ -x $CMD ] || exit 0

STATUS=$($CMD status)
[ $? != 0 ] && $CMD start 2>&1 > /dev/null

exit 0

3- chmod 700 /usr/local/sbin/check_service.sh

4- /etc/init.d/crond restart

Sistem