Muhibbi’den (Kanuni Sultan Süleyman) Gazel

25. Mart 2014

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibiimages

Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur
Olmaya baht u saâdet dünyada vahdet gibi

Ko bu ayş u işreti çün kim fenâdur âkıbet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sagısınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çerh içre bir sâat gibi

Ger huzûr itmek dilersen ey Muhibbî fâriğ ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi

                                                                 Muhibbi

Açıklaması

Halkın gözünde iktidardan, zenginlikten değerli bir şey yok.
Halbuki şu cihanda bir nefes sıhhat gibi mutluluk hiç olamaz.

Saltanat dedikleri sadece bir dünya kavgasıdır.
Bu kavga gürültüden uzak yalnızlık gibi büyük saadet ve baht açıklığı olamaz.

(Ey Süleyman) Bu eğlenceyi, yeme içmeyi bırak, sonu kötüdür.
Eğer ebedi bir sevgili istiyorsan ibadetten ayrılma.

Ömrün, kumlar sayısınca sınırsız ve hesapsız olsa bile, o,
Şu dünya içinde bir saat gibi geçip gider.

Ey Muhibbi, eğer huzur içinde olmak istersen, feragât sahibi ol, dünyadan vazgeç.
Yalnızlık köşesi gibi dünyada huzur olamaz.

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Şiir , , , ,

Mehmet Akif Ersoy’dan Seçmeler

17. Mart 2014

Hayır, hayâl ile yoktur benim alışverişimunnamed
İnan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek;
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,
Silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık!

Bir baksana: gökler uyanık, yer uyanıktır;
Dünya uyanıkken uyumak, maskaralıktır!

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez.

Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

"Muallimim" diyen olmak gerektir îmanlı,
Edepli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı.

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol…
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol.

Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, Ne vicdandır.
Fâzilet hissi insanlar da Allah korkusundandır...
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdan'ın.
Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın.

İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür...
İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür!

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Şiir ,

Latex Türkçe Karakter Problemi

11. Mart 2014

Latex için texstudio editor kullanıyorum. Türkçe karakter problemi yaşadım. Editör ayarlarından karakter kodlamasını değiştirsem de çözüm olmadı. Daha sonra basit bir çözüm buldum. Texstudio'nun kendi karakter kodlaması UTF-8 iken hazırladığım dökümanın class tanımlamasının hemen altına aşağıdaki kodları yazdığımda türkçe karakterleri görebilir duruma geldim.

\usepackage[utf8]{inputenc}

Ayrıca tarih vs. gibi yerlerde türkçe kullanılmasını istiyorsunuz. Dökümana aşağıdaki kodları da eklemelisiniz.

\usepackage[turkish]{babel}

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

BilgiKültür , , , ,

init.d Script'i Yazmak

10. Mart 2014

Basit anlamda bir init.d script'i aşağıdaki şekilde olmalıdır. Bu örnekte script start, stop ve restart edilebilmektedir. Restart işlemi öncelikle stop sonra da start işleminin çalıştırılması şeklinde tanımlanmıştır. Start işleminde conf.config dosyasından satır satır aldığı parametreleri execute.php scriptine uygulamaktadır. Stop işleminde ise execute.php’yi process’ler içinde arayıp bununla ilgili tüm process’leri öldürmektedir. Script’i yazdıktan sonra chmod ile yöneticisini değiştirmeyi unutmayın.


#!/bin/bash 
### BEGIN INIT INFO 
# Provides: 
#script_name 
#Short-Description: Start/Stop script_name 
###END INIT INFO 
start(){     #script başlayınca yapılacak işlemler burada olacak 
        echo -n $"Starting $prog: " 
        while read line; 
        do php -f /home/execute.php ip=$line; 
        done < conf.config 
}

stop(){      #scriptdurdurulurken yapılacak işlemler burada olacak

        echo -n $"Stopping $prog: " 
        ps aux | grep execute.php | awk '{print $2}' | xargs kill -9 
        echo "[STOPPED]"; 

case $1 in 
start|stop) $1;; 
restart) stop; start;; 
*) echo "Run as $0 <start|stop|restart>"; exit 1;; 
esac


#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
#script_name
#Short-Description: Start/Stop script_name
###END INIT INFO
start(){
       echo "Starting $prog: "
        while read line;
        do
        if ps aux | grep execute.php | grep $line ; then
        echo $line " Already running " >>/var/log/execute.log
        else
        php -f /home/execute.php ip=$line >> /var/log/execute.log &
        echo "Started : $line";
        fi
        done < conf.config
}
stop(){
       echo -n $"Stopping $prog: "
        ps aux | grep execute.php | awk '{print $2}' | xargs kill -9
        echo "execute service [STOPPED]";
}
case $1 in
start|stop) $1;;
restart) stop; start;;
*) echo "Run as $0 "; exit 1;;
esac

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sistem , , , ,

indir.com Mobil Uygulama Yarışması

17. Şubat 2014

Mobil uygulama geliştirmeye meraklı olan arkadaşlar için indir.com'dan güzel bir fırsat. İndir.com Mobil Uygulama Yarışma düzenlemektedir. Detaylı bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Güncel ,

Objektif:1 Osmanlıca Türkçe Uydurmaca–PEYAMİ SAFA

28. Ocak 2014

Bundan sonra blogda zaman zaman okuduğum kitapları ve bu kitapların hakkında kısa bilgiler paylaşacağım.

İlk olarak Peyami Safa’nın Objektif 1:Osmanlıca Türkçe Uydurmaca adlı kitabından bahsedeceğim. Şu sıralar Osmanlıca’ya olan merakım beni Osmanlıca hakkında bir kitap okumaya itti. Araştırırken bu kitabı buldum kütüphanede. Peyami Safa’nın 1930’lu yıllardan başlayıp öldüğü 1960’lı yıllara kadar olan ve dilimiz hakkında yazdığı gazete makalelerinden oluşan bir kitap. Peyami Safa kitabın adında da yazdığı gibi konuya gayet objektif bakmış bana göre. Bilindiği üzere Osmanlıca içerisinde Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeleri barındıran bir dildir. Yazar bir yandan dil devrimini destekleyip, dilimizin sadeleştirilmesini desteklerken bir yandan da Türkçe karşılığı olmayan kelimeleri sırf kökeni Arapça yada Farsça olduğundan dolayı atıp, yerine kelime uydurmaya da karşı çıkmaktadır.

Kitapta ilgimi çeken bir nokta da 1930 ve 1960 arasında yazılan makalelerin bazılarında yazar, 1800’lerin sonu ve 1900’lerin başına atıf yaparak o dönem yazılan kitaplarda kullanılan kelimelerin çoğunun, kendi dönemindeki gençler tarafından anlaşılmağından bahsetmektedir. Aynı şekilde onun kullandığı bazı kelimelerin anlamına bakmaya ben ihtiyaç duydum. Bu durum beni farklı duygulara itti. Galiba dünya döndükçe ‘biz sizin zamanınızdayken’ cümlesini çok duyacak sonrasında da söylemeye başlayacağız.

Kitabın gazete makalelerinden oluşması zaman zaman sıkıcı gelse de, kısa makaleler olması bu durumun önüne geçiyor. Tarihe ve dil devrimi konusuna ilgisi olanlara tavsiye ediyorum.

CAM00195

Bu yazıyı ilk değerlendiren siz olun

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

, ,