Adli Ses Analizi Üzerine

Karşılaştığım bir problem üzerine adli ses analizi hakkında yapmış olduğum kısa araştırma hususunda bilgilerin kaybolmaması adına bu yazıyı yazıyorum.

Karşılaştığım durum şu; bir cep telefonu görüşmesine ait konuşmanın farklı bir telefonla kaydı söz konusu. Konuşanın kim olduğunu tespit amacıyla muhtemel şüphelinin bu görüşmede geçen kelimeleri söylediği başka bir kayıt alınıyor.

Dolayısıyla elimizde iki farklı ses kaydı mevcut ve bu iki kayıtta konuşan kişinin aynı kişi olup olmadığının tespiti yapılmak isteniyor. Bu maksatla birkaç makale okudum. İlgi işlem için anahtar kelimeler şunlar; acoustic fingerprints, audio forensics, speaker identification, audio recognition, noise fingerprints.

Bu konuyla ilgili farklı bir kavram da MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients).

Ayrıca ses eşleştirmesi yapan yazılımları aşağıda veriyorum.

 • DC/Live Forensics (A.B.D.)
 • SIS II (Rusya)
 • SESTEK (Türkiye)
 • Acu-Expert Audio Forensic (İrlanda)
 • CEDAR Audio Forensic (İngiltere)
 • Audacity (Fransa)
 • PhonEdit (Fransa)
 • SFS/WASP (İngiltere)
 • Agnitio SIFT (İspanya)
 • SIL Speech Analyzer (A.B.D.)
 • Praat (Hollanda)
 • UCL Enhance (İngiltere)
 • CoolEdit (A.B.D.)
 • Acoustica 7 (Norveç)
 • WaveSurfer (İsveç)
 • Adobe Audition (A.B.D.)
 • IKAR Lab (Rusya)
 • LingWaves (Almanya)
 • WinPitch 10 (Kanada)
 • TrueRTA (A.B.D.)
 • GoldWave (Kanada)
 • WavePad (A.B.D.)
 • Raven (A.B.D.), Sound
 • Forge Pro 11 (Almanya)
 • SoundRuler (A.B.D.)
 • SpectraPLUS (A.B.D.)
 • QuickEnhance Plug-in (A.B.D.)
 • Foenics (Almanya)

Ayrıca ses düzenleme ile alakalı Audacity ve WavePad by NCH Software yazılımları da kullanışlı yazılımlardan.

Problemimi çözmek adına ben öncelikle her iki ses kaydında ortak bulunan kelimeleri ayrıştırdım. Bunu yaparken Wavepad Sound Editor’den yararlandım. Yazılım ile bütün kelimeleri olmasa da birçoğunu otomatik olarak ayrıştırdım. Bunu yaparken -48db ve 100ms ayarlarını kullandım.

Analiz yapmaya çalıştığımda ise çok iyi bir sonuç aldığımı söyleyemem. Öğrendiğim ve anladığım kadarıyla net bir sonuç almak adına ses kaynağının aynı olması gerekiyor. Özellikle benim örneğim ise bu açıdan değerlendirildiğinde idealden çok uzak bir özellikte. Dolayısıyla iki kayıt kulağa yakın sesler olarak geliyor olsa da net bir eşleştirme yapmak mümkün olmadı.

Kaynak: KORKMAZ, Y., & BOYACI, A. (2018). Adli bilişim açısından ses incelemeleri. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(1), 329-343.

Ayın Güle Serenadı

  l
  ey imtiyazlı güzel, uyan derin uykudan
  hatırla bülbüllerin divane olduğunu

  dün sabah seni görüp çarpılmış gökte güneş
  önce anlayamamış ona ne olduğunu

  gönderince kalbime ışığını bu gece
  bildim bütün aşkların bahane olduğunu

  şimdi ben de garip bir haldeyim, biçareyim
  şaşırdım ayın kime pervane olduğunu

  ll
  rüzgarı senin için öpüyor dudaklarım
  bal rengine boyuyor yolları senin için

  dehlizlerin dumanlı, küflü karanlığından
  aydınlığa çekiyor kulları senin için

  misk-ü amber kokuyor çölün kalbinde zaman
  sim-ü zerle süslüyor kumları senin için

  senin için ırmağa karışıyor denizler
  can meyvesi kırıyor dalları senin için

  lll
  bülbül yine mey’ustu; vatan virandı gülüm
  uğrunda hayallerim bile yıprandı gülüm

  Mecnun dahi Leyla’yı anmaz oldu yürekten
  güzeller güzeliydi; hani sultandı gülüm

  yaşamak, sonsuzluğu tattı avuçlarından
  ölüm tomurcuklandı; kabir uyandı gülüm

  bir kaf dağı kalmıştı varlığından bihaber
  seni görünce, o da tutuşup yandı gülüm

  NURULLAH GENÇ

  Dânişmendli Payitahtı ve Cami-î Kebir – Halit Erkiletlioğlu

  Kayseri için Cami-i Kebir (nam-ı diğer Ulu Cami) yaşayan bir tarih. Burada kılınan namazla başka bir camide kılınan namaz arasındaki huşû farkını söylemeye dahî gerek yok. Kapısından girdikten sonra merdivenlerle aşağı doğru inerek camiye girince, cami sanki sizi sarıyor gibi geliyor.

  Bin yıla yakın tarihi geçmişi düşünülünce cami hakkında hep bilgi sahibi olmak gerektiğini düşünüyordum. Yakın zamanda Halit Erkiletlioğlu’nun hazırlamış olduğu Dânişmendli Payitahtı ve Cami-î Kebir isimli bu kitaba denk geldim. Oldukça heyecanlandım ve bir an önce okumaya başladım. Kitap ilk etapta caminin yapıldığı dönemde bölgenin hakimiyeti altında olduğu Danişmendliler’den bahsediyor. Kayserinin o dönem Danişmendliler’in payitahtı olması, caminin yapılış hikayesi derken sizi hemen içine alıyor. Kitabın içerisinde görsel, haritalar da mevcut. Caminin geçmişten günümüze hikayesi verilmiş, yaşanan depremlerde aldığı hasarlar ve tamiratları sunulmuş. Ayrıca halk arasında anlatılan menkıbelere de yer verilmiş. Netice itibarıyla Cami-i Kebir’e karşı bir yakınlık besleyen herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ayrıca değinmem gereken bir nokta kitabın para ile satılmadığıdır. Ben kitaba bir şekilde rast geldim ancak bulmak isteyenler nasıl erişir bilemiyorum.

  Son olarak kitabın yazarına da değinerek yazıyı sonlandırmak istiyorum. Halit Erkiletlioğlu Kayseri hakkında yazmış olduğu kitaplarla bu şehre bence büyük hizmetleri geçmiş birisidir. Kendisine belediye başta olmak üzere şehrin önde gidenlerinden destek verilerek, şehrin değerlerini yazılı hale getirmesine ön ayak olabilirler. Vesselam.

  Her n satırda değişiklik yapılmasını sağlayan RegEx Komutu

  Bir metin içerisinde her “n” satırda belirli değişikliklerin yapılması istenildiğinde aşağıdaki komut kullanılabilir.

  ((.+)\s){2}

  Metin – $0

  Bu komut her iki satırda bir ilgili satırdaki metnin önüne “Metin – ” ifadesini eklemektedir. Regular Expression komutlarını kullanabilmek için Sublime Text Editör de kullanılabilir.

  Ya KUR’ÂN, YA HÜSRÂN, ÜÇÜNCÜSÜ YOK

  Yakuttan, zümrütten medet boşuna,
  Hepsi bir gün döner, çakıl taşına.
  Geç kalma.. Bakıp da o genç yaşına,
  Sanma ki; önünde seçenekler çok;
  Ya ÎMÂN, ya İSYÂN, üçüncüsü yok.

  Dünyanın serveti, şehveti sahte;
  Bir kefen kadardır, vefâsı ahde.
  Boğma vicdânını, meyde, kadehte,
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya AHLÂK, ya HELÂK, üçüncüsü yok.

  Sen, şerefli doğdun, şerefli yaşa,
  O bencil nefsini, vur taştan taşa;
  Yoksa çıkamazsın, şeytanla başa.
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya CENNET, ya CİNNET, üçüncüsü yok.

  İnsanlık yanıyor, ateş bacada,
  Fitneler kaynıyor, binbir locada,
  Umut kuyrukları, ‘cinci’ hocada;
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya İZZET, ya ZİLLET, üçüncüsü yok.

  Bir kere baktın mı, kalkıp seherde?
  Kapılar açılır, gök perde perde.
  Sordun mu Kurân’a, kurtuluş nerde?
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya ŞÜKÜR, ya KÜFÜR, üçüncüsü yok.

  Dağlara özenip, tepeden bakma,
  Mezar taşlarına, rütbeni çakma,
  Şu cennet köşkünü, kibirle yakma;
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya İHLÂS, ya İFLÂS, üçüncüsü yok.

  Bırak.. O “çağdaşlar”, ne derse desin,
  Hayat bir sınavdır, bu hüküm kesin,
  Secde et ki; varsın, Allah’a sesin;
  Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
  Ya KUR’ÂN, ya HÜSRÂN, üçüncüsü yok.

  Cengiz Numanoğlu

  Erenlerin Sohbeti

  Erenlerin sohbeti,
  Ele giresi değil.
  Sohbete eren kişi,
  Mahrum kalası değil.

  Bulmak istersen eri,
  Boşa gezme her yeri!
  Sarraf tanır cevheri,
  Herkes bilesi değil.

  Akan bir pınar olsa,
  Testi tersine konsa,
  Kırk yıl orada kalsa,
  Kendi dolası değil.

  Sohbetle parlar iman,
  Talip kazanır irfan,
  İnsanı ârif yapan,
  Fesi, hırkası değil.

  Yunus istersen himmet,
  Edebe et riayet,
  Ruha gıdadır sohbet,
  Kâğıt helvası değil!

  YUNUS EMRE