Linux: grep only words that like search pattern

Below commandline searches “PS…” pattern in a document.

grep -oh "\w*PS\w*" * somedoc.txt

Resource: http://stackoverflow.com/questions/1546711/can-grep-show-only-words-that-match-search-pattern

Linux Seri Porttan Veri Okuma

Öncelikle seri porta takılan cihazın yolu tespit edilir;

ls /dev/serial/by-path/
/dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.7-usb-0:4.4:1.0

Daha sonra veri okumaya başlıyoruz;

sudo cat /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.7-usb-0:4.4:1.0

Some Iptables Commands

allow an IP to traffic –> sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.5.6 -j ACCEPT 
allow an IP to traffic –> sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.5.7 -j DROP 
allow to reach a port –> sudo iptables -A INPUT -p tcp –dport 993 -j ACCEPT 
allow server to ping –> sudo iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type echo-request -j ACCEPT 
delete a rule –> sudo iptables -D INPUT sequence_number_of_the_rule

31 Mart’ın Gizlenen Yüzü

31mart

İdam Sehpalarına Sığınan Hürriyet Kahramanları 31 Mart’ın Gizlenen Yüzü Kitabı 31 Mart Vakası’nın canlı şahit ve mağduru zamanın askerlerinden Mustafa Turan tarafından 1960‘lı yıllarda yazılmıştır. Kitap adından da anlaşılacağı üzere hatırattır. Hatıratlar her ne kadar tarafsız değillerse de tarihin bir parçası olarak değerlendirilip, resmi tarih yazılırken kesinlikle hatıratlardan yararlanılmalıdır.

Yazara göre 31 Mart Vakası’nın arkasında yahudiler var. Yahudiler, Sultan II. Abdülhamid Han‘a teklif ettikleri büyük bir rüşvet karşılığında dahi yerleşmeleri için izin alamadıkları bugünkü İsrail topraklarına, sultanı tahttan indirmeden elde edemeyeceklerini anladıklarında tek amaçları bu olmuştu. Türlü entrikalarla bunu başardılar ve ülkeyi kaosa götürdüler. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından girişilen bu macera 1. Dünya Savaşı ile son buldu. 31 Mart Vakası olduğu zamanlarda ülke içerisinde türlü gruplar var. Abdülhamit Han’ı savunanlar, iyi niyetli hürriyet savunucuları (ki oyuna geldiklerini sonradan anlayacaklardır), ülkenin parçalanması amacıyla hürriyeti bahane etmiş olan dönmeler. Velhasıl 31 Mart Vakası kaderin tecellisi olarak gerçekleşmiş ülke hürriyet savunucularının söylediklerinin aksine daha da baskıcı bir duruma gelmiştir. Siyasi suçlarından dolayı hiç kimsenin idam cezasına onay vermeyen Sultan Abdülhamid döneminin aksine yargısız infaz edilen onlarca kişiden de bahsetmiştir yazar. Ne diyelim kaderin tecellisidir sonuçta. Şunu biliyorum ki zaman geçtikçe Sultan II. Abdülhamid’in değeri daha fazla anlaşılacak, yapmak istediklerinin ne kadar doğru ve isabetli olduğu idrak edilecektir.

Raspberry Pi 3 Model B Turn on and off Led

Connect led to Raspberry Pi as shown below (I used GPIO 20 port, also you can use another GPIO port but, you must point out this port in the python file).

rpi

Then open a text document, named it led_status.py. Then write the codes below in it.

import RPi.GPIO as GPIO

def set_led(status):
        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
        GPIO.setwarnings(False)
        led = 20
        GPIO.setup(led, GPIO.OUT)
        GPIO.output(led, status)

Run the script by the command below;

to turn on the led  python  -c ‘import led_status; led_status.set_led(1)’

to turn off the led python -c ‘import led_status; led_status.set_led(0)’

 

Sources for pictures:

  • https://www.coolcomponents.co.uk/raspberry-pi-3-model-b.html
  • http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/blog/introducing-the-raspberry-pi-b-plus
  • https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/

Savaş Sanatı

20160418_114700

Savaş Sanatı Çinli komutan ve düşünür Sun Tzu tarafından M.Ö. 500’lü yıllarda kaleme alınmıştır. Savaş hazırlıklarını, savaşta dikkat edilecek hususları ve savaş stratejilerini 13 farklı bölümde anlatmakta ve daha sonrasında ise çeşitli Çinli komutanların bu stratejiler hakkındaki yorumları bulunmaktadır. Kitapta anlatılanlar sadece o gün değil bugün de kullanılabilir düşüncelerdir.  Ayrıca kitap içerisindeki düşünceleri siyaset, iş hayatı vs gibi hayatın farklı alanlarına da uygulamak mümkündür. Ayrıca farklı bir husus, kitabın genel olarak faydalı olduğunu fakat taktiklerin bazılarının Türk insanının karakterine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda kitap okunup faydalanılabilir ama mutlaka okunmalıdır da diyemeyeceğim.

Raspberry Pi 3 Model B Eduroam Settings

Add following commands to /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf and reboot raspberry pi.

network={
 ssid="eduroam"
 key_mgmt=WPA-EAP
 auth_alg=OPEN
 eap=TTLS
 identity="mail_address@nevsehir.edu.tr"
 password="your_password"
 phase1="tls_disable_tlsv1_1=1 tls_disable_tlsv1_2=1"
 phase2="auth=PAP"
}

Mühendislik Okulunda Öğrendiğim 101 Şey

mühendislik_okulunda_ogrendigim_101_sey

İnşaat Mühendisi John Kuprenas ve Mimar Matthew Frederick tarafından hazırlanmış olan kitabın yazarı John Kuprenas’tır. 101 Şey serisinin planlayıcısı Matthew Frederich ise kitaptaki illüstrasyonları hazırlamış. Kitabın adı Mühendislik Okulunda Öğrendiğim 101 Şey olsa da, kitap daha çok yazarının mesleği olan İnşaat Mühendisliği içerikli bilgiler vermektedir. Bunun yanında Kimya, Sistem, Çevre Mühendisliğine dair de bilgiler verilmiş, Matematik ve Fizik gibi ana mühendislik konularına değinilmiş ve mühendisliğin gereği olan Analitik Düşünce’nin öneminden bahsedilmiş. Yazar okulunda öğrendiği ve önemli gördüğü 101 konuya kısaca değinmiş ve her konu için de bir illüstrasyon hazırlanmış.