halı saha yapan firmalar halı saha yapan firmalar

Yıllık Arşiv: 2016

Linux/Centos LVM partition’ı bölerek iki partition yapma

Centos’ta lvm home partition’ın bir kısmını alarak başka bir partition oluşturmak istiyorum. Öncelikle

umount /home

komutuyla partition unmount ediyoruz.

lvdisplay

komutuyla logical volume’leri sıralıyoruz ve /home partition’ının LV path’ine bakıyoruz. Bu partition’ı

lvremove /dev/cl/home

komutu ile siliyoruz.

Eğer bu noktada Logical volume cl/home in use şeklinde bir hata alırsanız bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra aynı işlemi tekrarlayın. Daha sonra

vgs

komutu ile sildiğimiz partition boş alan olarak görünüyor mu ona bakıyoruz. Aşağıdaki komutlarla iki yeni lvm partition oluşturuyorum ve lsblk komutu ile isimlerine bakarak bu partition’ları yeniden isimle