Kategori Arşivi BilgiKültür

TEFSİR NOTLARI

Bu güvendiğim bazı kaynaklardan aldığım notları yazacağım. Burasının özellikle kendime bir kaynak olmasını istiyorum.


 • 1 – FATİHA
  • 7 ayet, 1 sayfadır.
  • Kuranın esası olarak bilinir.
  • NAHL-98 – İstiaze – Artık Kur’ân okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın!
  • ARAF-180 – Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) ise Allah’ındır! Öyleyse O’na onlarla duâedin; ve O’nun isimleri hakkında haktan (meyledip) sapanları bırakın! (Onlar,) yakında yapmakta olduklarının karşılığını göreceklerdir.
  • BesmeleTesmiye – Bismillahirrahmanirrahim.
  • Havkale – Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. (Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.)
  • Telbiye – Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek (Davetine sözüm ve özümle geldim Allahım, emrin baş üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksız olan sen! Emrin baş üstüne. Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin ortağın.)
  • Tehlil – Lâ İlâhe İllallah
  • Tekbir – Allahû Ekber
  • NEML-30 – (besmele ayeti) – Şübhesiz ki o, Süleymân’dandır ve gerçekten o: ‘Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle’ (diye başlamakta)dır.’
  • Bir metine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanmalı (yazmaya).
  • Evden çıkarken üç defa Besmele.
  • Kuran’ı Kerim’in ön sözüdür Fatiha suresi. İman, ibadet, dua.
  • Hamd ile Şükür arasında farklılık vardır. Nimete de hamdedilir, cesaret, şecaat vs. gibi olumlu birşeye de hamdedilir. Ama şükür sadece nimetin karşılığında olur.
  • Başta besmele sonda hamdele.
  • Sıbgatallah – Allah’ın (C.C.) boyası.
  • El-hamdü derken buradaki el bütün hamdler manasına gelmektedir.
  • Rahman – Rahim – Ziyadetül lafzi tedüllü ala ziyadetil mana – daha fazla harf daha fazla anlam
  • İbn-i Kesir Mukaddimesi – tefsiri,
  • Besmele İmam Şafi’ye göre ayet, İmam Hanefi’ye göre fasıla idi teberrük içindi.
  • Kuranda bildiğimiz anlamda bir tekrar yoktur.
  • Ihdines sıratal mustakim – bizi sırat-ı müstakim’de sabit kıl.
  • Tevhid – İbadet – Dua
 • 2 – BAKARA
  • 286 ayet, 48 sayfadır.
  • En uzun suredir.
  • Bakara Suresi denilince hakkındaki kıssadan dolayı (Hz. Musa’nın kıssası) akla yeniden diriliş gelmelidir.
  • Mekki ve Medeni sureler – Zaman ve mekan bakımından iki farklı anlam yüklenmiştir. Genel itibariyle zaman dikkate alınmıştır.
  • Yahudileri anlatımla münafık ve kafirler anlatılmıştır. Müminlere ise islam devlet yönetimi.
  • Mekki Ayetler İman ve Allah’ı anlatırken, Medeni ayetler nasıl kul olunacağını anlatmıştır.
  • Başlangıçta 2 ayet müslümanları, 2 ayet kafirleri, 13 ayet ise münafıkları anlatmıştır. Görüldüğü üzere münafıklar daha tehlikelidir.
  • 153. Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir.
  • 156. Onlar ki, kendilerine bir musîbet geldiği zaman: ‘Muhakkak ki biz, Allah’a âidiz ve muhakkak ki biz, ancak O’na dönücüleriz!’ derler.
 • 36 – YASİN
  • 83 ayet, 6 sayfadır.
  • Kuranın kalbi olarak bilinir.
  • Ya sin ey insan anlamındadır. Peygamber efendimiz (S.A.S.) olduğu bildirilmektedir.
  • Bu sure faziletine binaen ve onu okuyanların kalbini nurlandırdığı için Kuranın kalbi olarak isimlendirilmiştir.
  • Habibu Neccar – Antakya
  • Hurma ve üzüm; her ikisi de kuru yerde yetişiyor.
  • Güneş ve ay yörüngesi. Ayın bir menzilinde hurma dalı gibi olması (yörüngesi).
  • 68. Hem kimi çok yaşatırsak, onu yaratılışta tersine çeviririz (yaşlandıkça gücünü, aklını azaltırız). Hiç akıl erdirmiyorlar mı?
  • Yasin haşir, kabir gibi konuları barındırdığından ölüm üzere olanlara, ölülere ve dirilere okunması tavsiye edilmiştir.
 • 45 – CASİYE
  • 37 ayet, 3.5 sayfadır.
  • Casiye Suresi Kuran’a yer yüzünden deliller getirir, Kuran’a inanmayan ve onunla dalga geçenlere karşıda tehdit içermektedir.
  • Mekki surelerde Allah’ın göğü ve yeri yarattığına ve onların sahibi olduğuna çokça atık vardır. Buradaki amaç çok tekrarla bunu sindirmektir.
  • 18. ayet ve devamı şeriat hakkındadır ve ilgi çekicidir.
  • 28. ayette Casiye diz çökmek demektir. İbret almak gerekir.
 • 46 – AHKAF
  • 35 ayettir, 4.5 sayfadır.
  • Peygamber efendimiz (S.A.S.)’e söylenenlere cevap var, tehdit var.
  • Tevhid – Peygamber efendimiz (SAS) ve Kuran’ı müdafaa Ana, babalık ve evlat konusu – Hud Ahkaf geçmişten örnek ve ibret.
  • Hud kavmi Ahkaf’da yaşıyordu (Yemen’de denize nazır bir belde). Ahkaf uzun ve yüksek kum tepesi manasındadır.
  • Yemen’deki nusaybin cinlerinden ve müslüman olmalarından bahseder.
  • Ulül azm peygamberler (azim ve sebat sahibi, en titiz peygamberler) Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed (S.A.S.) + Hz. İsmail, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub. Başka bir görüşe göre de bütün peygamberlerdir.
  • Münezzel (kuran) kitab ve kevni (kainat) kitab
  • Kuran üslubuyla direkt olarak inanmayanları reddetmiyor. Üslup ile onlara açık kapı bırakıyor.
  • Peygamber efendimiz (SAS) Taif’ten sonra nusaybin cinleri hadisesi meydana gelmiştir. Bunun hikmeti siz (insanlar) dinlemezseniz elbet dinleyecek biri bulunur anlamındadır.
  • Cinler (şeytan da dahil) ateşten yaratılmıştır.
 •  47 – MUHAMMED (S.A.S.)
  • 38 ayet, 4 sayfadır.
  • Savaşın ve cihadın hikmetlerinden dolayı kital suresi olarak da bilinir.
  • Kafirlerden, müslümanlardan ve onların amellerinden bahsediyor.
  • Savaşta güçlüyseniz savaşı bitirmeden barış istemeyin.
  • Özetle istersen sulh ve selamet hazır ol cenge diyor.
 • 48 – FETİH
  • 29 ayet, 4.5 sayfadır.
  • Hudeybiye’den dönüşte indiriliyor.
 • 49 – HUCURAT
  • 18 ayet, 2.5 sayfadır.
  • Hucurat hücrenin çoğulu demektir (Peygamber efendimiz (S.A.V.)’in hücresi/hücreleri).
  • Edepten bahseder.
  • İnsanlara isim takılmamalı.
 • 50 – KAF
  • 45 ayet, 2.8 sayfadır.
  • Genel itibariyle haşir anlatılmaktadır.
  • Vahdaniyet – Biset – Risalet  – Haşr
  • Mekki ayetler dörde ayrılır. İlk 1-3 yıllar, 3-5 yıllar, 5-10 ve 10’dan hicrete kadar olan yıllar.
  • Bayram ve Cuma hutbelerinde Efendimiz (S.A.V.) tarafından okunmuştur.
 • 51 – ZARİYAT
  • 60 ayet, 3 sayfadır.
  • Tozu toprağı etrafa savuran rüzgar demektir.
  • Kıyametin kesin olduğu anlatılır.
  • Bazı kıssalar anlatılır.
 • 52 – TUR
  • 49 ayet, 2.5. sayfadır.
  • Ahireti anlatmaktadır. Tehdit vardır.
 • 53 – NECM
  • 62 ayet, 2.5 sayfadır.
  • Necm yıldız demektir.
  • Vahiyin Cebrail (A.s.) tarafından nasıl indirildiği anlatılır.
  • İçerisinde secde ayeti olan ilk suredir.
 • 61 – SAFF
  • 14 ayet, 1.5 sayfadır.
  • 4.ayet;
   • Cihadın nasıl yapılacağı. Savaşın nasıl yapılacağı.
   • Saff – dizi sıralanma demektir.
   • Zuhruf 36
   • Allah (C.C.) ve Resulüne (S.A.V) imandan sonra cihad
   • Hadis çok kısmı cihada ayrılmıştır.
   • Macar Goldziher Oryantalist
   • Kudüslü Edward W. Sait
   • Oryantalist – kadın, cihat, cehalet
   • Rufeyde binti Sad
   • Allah’ın hoşnut olduklarını yaymak, olmadıklarını ise engellemektir.
   • Beşir bin Hasasiye
   • Ali İmran 142
   • Huday bin İyaz
   • Hadid 16
   • Tevbe 24
   • Allah yolunda savaş – Kıtak – Fi Sebilillah
 • 94 – İNŞİRAH
  • 8 ayet, 0.3 sayfadır.
  • Müslüman boş durmamalıdır.
  • Müslüman ümitsizliğe kapılmamalıdır.
  • Sadır göğüs, yürek anlamındadır.
 • 103 – ASR
  • 3 ayet, 0.2 sayfadır.
  • İkindiye yada zamana yemin olsun.
  • Sahabeler bir araya toplandığı zaman Asr okumadan ayrılmazlardı.

UYAP Döküman Editörü Mobil İmza ile İmzalama

UYAP Döküman Editöründe bir belgeyi açıp imzalamak için öncelikle programı açıyoruz. Sonra Dosya > Aç diyip imzalayacağımız dosyayı seçiyoruz. Sonra Araçlar sekmesine geliyoruz. Dökümanı Mobil İmzala diyoruz.

Eğer bir sorun çıkmaz ise TELEFONA İSTEK GÖNDERİLDİ. CEVAP BEKLENİYOR şeklinde bir uyarı alacaksınız ve telefonunuza bildirim gelecektir. Mobil imza şifrenizi girerek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Mobil imza aşamasında hata alırsanız bağlantıdaki yazı belki size yardımcı olabilir.

UDF Uzantılı Dosya Nasıl Açılır? UYAP Döküman Editörü Kurulum ve Kullanımı

UDF uzantılı bir dosyayı görüntüleyebilmek yada düzenleyebilmek için Adalet Bakanlığı’nın UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) Döküman Editörü’nü kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca bilgisayarınızda JAVA’nın kurulu olması da gerekmektedir. Başarılı bir kurulum ve kullanım için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 1. Şu bağlantıdan JAVA’yı kurmalısınız.
 2. JAVA’yı kurduktan sonra path ayarlaması yapmak gerekiyor. Bunun için öncelikle JAVA path’inizi kopyalayın. Bu path bende şu şekildeydi; C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin
 3. Path’i kopyaladıktan sonra Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları > Ortam Değişkenleri diyerek pencereyi açıyoruz ve aşağıdaki şekilde JAVA path’i PATH’e ekliyoruz.
 4. Daha sonra UYAP Döküman Editörünü indirip kuruyoruz.

Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstündeki UYAP Döküman Editörü kısayoluna tıklayarak programı çalıştırıyoruz. Artık UDF uzantılı dosyaları bu program vasıtasıyla açıp düzenleyebilirsiniz.

Turkcell mobil imza nasıl alınır ve kullanılır?

 • Turkcell‘den ilk defa mobil imza alacaksınız öncelikle bir Turkcell İletişim Merkezine gitmeniz gerekiyor. Orada öncelikle sim kartınızın uyumlu olup olmadığını soruyorlar. Uyumlu olması için 128 KB olması gerekiyor. Uyumlu olup olmadığına kendileri sistemlerinden de bakabiliyorlar. Eğer uyumlu değil ise ücretsiz bir şekilde size yeni bir sim kart veriyorlar.
 • Daha sonrasında ön başvurunuzu gerçekleştiriyorlar. Ön başvurudan sonra sistemlerinde bir problem çıktı benim başvurum esnasında bir müddet beklemek zorunda kaldım. Sistem geldikten sonra tablet ile kimliğimin resmi çekilerek ve tablet üzerinden imza atarak başvurumu tamamlayabildim. Başvuru esnasında yanınızda kimliğinizin olması zorunludur (yanınızda ehliyet vs. gibi ikinci bir kimlik de götürmenizi tavsiye ederim, her ne kadar tek kimlikle hallolsa da).
 • Başvuru tamamlandıktan sonra 2929‘a Durum yazıp SMS göndererek başvurunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz.
 • 1 gün sonra başvurum kabul edildi. Başvurum kabul edildikten sonra bana 532 numaralı telefondan bilgi verildi. Ve başlatma kodu ismiyle bir kod verildi. Telefon kapatıldıktan sonra telefonunuzda açılacak olan pencereye bu kodu girmeniz gerekiyor. Bu kodu telefonuma kaydetmiştim ki pencere açıldı tekrar kodu görmek için açtığımda pencere kayboldu. Kodu giremedim, bu durumda 5073’e EVET yazıp gönderirseniz pencere yeniden geliyor. Buraya kodu girip, mobil imza şifrenizi belirlediğinizde mobil imzayı kullanabileceğinize dair bir bildirim sms’i geliyor.
 • Sonrasında mobil imzanın çalışıp çalışmadığını denemek için e-devlet uygulamasına mobil imzayla giriş yapmayı denedim.  Telefona gelen bildirimi kabul edip şifrenizi girdikten sonra girişiniz imzalanacak ve giriş yapabilirsiniz.

Dolayısıyla TURKCELL’e yaptığım mobil imza başvurusu 1 gün sonra kabul edildi ve kullanmaya başladım. Kasım 2018 itibariyle kişisel mobil imza kullanım ücreti aylık 8 TL olarak faturama yansımaktadır.

Yaman Dede Kimdir?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi aylık olarak Şehir adında kültür sanat dergisi çıkarmaktadır. Bu derginin içeriğinden dolayı, şehir için büyük bir hizmet olduğunu düşünmekteyim. Derginin 22. sayısının konularından biri de Yaman Dede’ydi. Yazı benim ilgimi çekti burada o yazıdan parçalar paylaşmak istiyorum. Bu yazıyı dergi için hazırlayan kişi ise Mustafa Söğüt. Dergiye internetten ulaşmanız da mümkün.

Ayrıca daha önce yazdığım kendisinin adı verilen YAMAN DEDE CAMİİ – TALAS PANAYA RUM KİLİSESİ hakkındaki yazıyı da buradan paylaşmak istedim.

Yaman Dede Kayseri’inin Talas ilçesinde Rum iplik tüccarı Yuvan Efendi ile Afurani Hanım’ın oğlu olarak 1887 yılında dünyaya gelir. İsmini Diyamandi koyarlar. Kayseri’de doğmasına rağmen doğduğu mekânda uzun bir yaşayışı söz konusu değildir. Daha on aylık iken ailesi Kastamonu’ya taşınır. Ancak kim ne derse desin insan doğduğu mekânın ruhunu taşır. Tıpkı doğduğu mekâna ruhunu bıraktığı gibi. Kastamonu’da ilköğrenimini Rum Ortodoks Mektebinde yapan Diyamandi, 1901’de İdadi’ye girer. Yaman lakabının izine de ilk bu dönemde rastlıyoruz. İdadi’deki arkadaşları Diyamandi’yi “Yamandî Molla” ya dönüştürmeye başlamışlardır bile.

Kendisine böyle bir lakabın takılmasını ya da diğer deyişle Diyamandi’nin Yaman Dede’ye dönüşümünü Yaman Dedenin kendi dilinden okuyalım: “Rüştiye birinci sınıfta iken 13 yaşımda idim. Bu sınıfta Arapça ve Farsça dersleri başlar. Bütün dersleri sevmeme karşın Türk Edebiyatı ile birlikte Arapça ve Farsça’ya pek düşkündüm. Rüştiye ikinci sınıfta ders yılının ortalarındayız. Farsça Hocamız, Şeyh Sadi’nin Gülistan’ını okuturdu. Arada sırada başka manzumeler de yazdırırdı. Bir gün siyah tahtaya yazdığı birkaç beyit kalbimi tutuşturmaya yetti. O beyitleri bugün gibi hatırlıyorum. Mesnevi’nin ilk beyitleri idi:

Dinle neyden ki hikayet etmede 
Ayrılıklardan şikâyet etmede

Tahtaya yazılan ismi bana pek tatlı geldi. Okunan beyitler beni derinden sarstı. Son beyit ise içimi yaktı. O an içimde yanmaya başlayan aşk ateşini kelimelere dökmekte aciz kalıyorum.”

Aslında başlayan yangın bir pişmenin, olmanın ve bulmanın yangınıydı. O aşk ateşinin içine düşmüştü. Aşk ateşinde ise kül olmadan köz olmak gerekiyordu. Köz olmadan göz olunamazdı. Bunun için de aşk atına binmek gerekiyordu. Menzile ulaşmak için, aşk ateşinde pişip olmak için aşk atına binmek sürmekle başlıyordu her şey. Bütün yollar O’na çıkar. Dolayısıyla bütün yolculuklar da O’na yapılır. Diyamandi’nin Erciyes’in duldasından taşıdığı ruhu, Kastamonu’nun mekân dünyasında mücessem hale geliyor ve kitap kitap, şiir şiir doluyordu o sonsuz gönüle.

Derslerle başlayan yolculuk hali kitaptan kitaba bir bakıma halden hale devam eder. İçinde yaşadığı toplum onu Hıristiyan olarak nitelese de başta arkadaşları ve hocaları onu asla öyle kategorize etmez. Çünkü ateşi bilen yanmayı da görür. Diyamandi’nin gönlündeki yangını ona Şirazi’yi, Mevlana’yı, Yunus’u okutanın bilmemesi hissetmemesi mümkün müydü? Zaten Anadolu insanı, Hıristiyan da olsa, Yahudi de olsa yıllardır iç içe yaşadığı, kendi gibi giyinen, kendi gibi yaşayan insanı kendi gibi görmez mi? Kayseri, Kastamonu, İstanbul Rumların, Ermenilerin ve Türklerin bu bağlamdaki hikâyeleri ile dolu.

Kendi yangınını şöyle anlatır Yaman Dede: “30 Mart 1941 Pazar sabahı erken uyandım. Ortalık henüz ağarmaya başlamamıştı. İçimde şiddetli bir teessür, fakat sebebi meçhul… Kalbimden kan damlıyor, bütün benliğimi tatlı bir alev yakıyordu. Sabaha kadar ağlamış gibiydim… Gözlerimi tekrar yumdum. İç âlemime gömülmek, hiçbir şey düşünmeden saatlerce hareketsiz kalmak istiyordum… Sanki kalbim durmuştu, sanki nefes almıyordum!.. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Gözlerimden yakıcı damlalar fırlamaya, ruhuma şu mısralar damlamaya başladı. Anladım ki benim ulu cananım geceden gelmiş, ruhumu neşterlemişti. Ruhum kanıyordu. Ve bu kanama neticesinde şu manzume doğuyordu:

Yıllardır arar dîdelerim gelmez o cânân
Yıllarca uzaklarda yanan dîde-i giryân 
Bir dem görün Allah için üftâdene bir an
Göster bana dîdârını gel ey ulu sultan

Senden gelen âvâze-i kudsîye vuruldum 
Bir lâhzada yüz bin kere coştum da duruldum 
Hasretle döndüm, ne yazık, işte yoruldum
Göster bana dîdârını gel ey ulu sultan

Sordum seni kartallara kıskandılar onlar,
Sordum seni şimşeklere hep yandılar onlar,
Sordum seni ummanlara nâlândılar onlar,
Göster bana dîdârını gel ey ulu sultan

Sultan Veled’in pâyine düştüm de geçende
Sordum seni âhım yanarak kalb-i dehende,
Bir kerrecik olsun gelerek hâbıma sen de
Göster bana dîdârını gel ey ulu sultan

Yüzler süreyim, bastığı toprakları göster
Enfasını emmiş bana yaprakları göster.”

Yaman Dede üniversite için İstanbul’a gelir. Hukuk Fakültesi’nde okuyacaktır. Tıpkı lise gibi fakülteyi de başarı ile bitirir ve devlette görev alır. Ancak Yaman Dede bu. Gerek üniversite döneminde gerekse memuriyet döneminde hocalardan ders almaya devam eder. Bu dönemde İslami ilimlere daha çok yönelir. Galata Mevlevihanesi artık sık gelip gittiği mekânlardan biri olacaktır. Çünkü Ahmet Remzi Akyürek hocasıdır. Ahmet Remzi Dede’den Mesnevi okumaya başlar. Böylelikle Kayseri, Kastamonu, İstanbul’dan sonra mekân olarak onun anlam dünyasına bir şehir daha girer. O da Mevlana’nın mekânı Konya’dır. Bu arada İstanbul’da yaşadığı mekânı da unutmamak gerekir. Çamlıca’nın eteklerinde Üsküdar’da (Acıbadem) yaşaması onun anlam dünyasını tanımamız açısından önemlidir. Onun Müslümanlığında elbette ki Mevlana ve iki eseri (Divan-ı Kebir ve Mesnevi ve Ankaravi’nin Mesnevi Şerhi) çok önemli bir payeye sahiptir. Ahmet Remzi Akyürek bu anlamda en tesirli hocasıdır. Hatıralarında özellikle bunun altını çizer. 1940’larla birlikte başta azınlıklara mensup kız ve erkek liseleri olmak üzere çeşitli okullarda Türk Edebiyatı ve Farsça okutan Yaman Dede, devlet hizmetinden ayrılmış, bağımsız bir eğitimci olur. Eğitimciliğin yanı sıra geçim derdi için olsa gerek avukatlık yapmaya da başlar. Aynı dönemde Anadolu’nun pek çok şehrinde Mevlana konulu konferanslar vermeye başlar. 1941 yılında böyle bir konferans bağlamında Kayseri’ye, doğduğu topraklara yeniden gelir.

55 yaşında iken 15 Şubat 1942 de ismini değiştirir ve Mehmet Abdülkadir KEÇEOĞLU adını alır. Lakin eşi ve kızı bu kararına karşı çıkarlar. “Tam kırk yıl bazen sahursuz bazen iftarsız oruçlar tuttum, ama ailem bunu hiç bilmedi!..” diyen Yaman Dede aslında malumu ilan etmiştir. O aslında ailesiyle yaşarken de Müslümandır. Müslümanca bir hayat yaşamasına rağmen bunu deklare ettiğinde ailesi karşı çıkmıştır. Hatta rivayete göre Patrikhane de devreye girer. Kimine göre Patrikhane eski dinine dönmesi için, kimine göre de karısından boşanması için baskı yapar. Fakat o, o kadar rikkat sahibi bir insandır ki kimseyi incitmeden sessizce evden ayrılır ve yalnız yaşamaya başlar. “Aşkımın bedeli bu yaşananlar. Sizler sakın üzülmeyiniz. Aşk, ıstırapsız olmaz. Size acı vermeye hakkım yok. Bu ev ve içindekiler size kalsın. Elveda!..” diyerek karlı bir Şubat günü ceketini alıp çıkmıştır.

Uzun süre kendini ilme veren ve yalnız yaşayan Yaman Dede daha sonra ikinci evliliğini yapar. Arkadaşlarının vesile olması ile ilkokul öğretmenliğinden emekli Hatice Hanım’la evlenen Yaman Dede, eski karısı ve kızıyla da kurbiyyet bağını hiçbir zaman kesmemiş ve onların kendisine muhtaç oldukları zamanda hep yanlarında olmuştur.

Yaman Dede’nin hayatındaki izler ve işaretler de önemlidir bizim için. Onun en önemli özelliklerinden birisi öğrencileri ve hocaları ile veya dostları ile yazışmalarıdır. Kendi el yazısı ile önemli miktarda mektup yazdığı bilinmektedir.

İstanbul’da yaşarken Pazartesi akşam namazlarını, Cuma günleri ise Cuma namazını mutlaka Eyüp Sultan Camiinde kılar. Onu tanıyanlar bunu sağlığı elverdiği sürece hiç aksatmadığını söylerler.

1962 yılına kadar Bağlarbaşı’ndaki Yüksek İslam Enstitüsü’ndeki (bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) derslerine devam eder. 75 yaşındadır. 3 Mayıs Perşembe günü vefat eder ve Karacaahmet Mezarlığına Küçük Selimiye Camiinin (Çiçekçi Camii) karşısına defnedilir.

Gönül hûn oldu şevkınden boyandım yâ Resûlallâh 
Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resûlallâh 
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resûlallâh 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen 
Muazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın sen 
Habîb-i Kibriyâsın sen, Muhammed Mustafâ’sın sen 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.

Gül açmaz, çağlayan akmaz, İlâhî nûrun olmazsa 
Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa 
Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mestûrun olmazsa 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.

Erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından 
Güneş titrer, yanar dîdârının, bak, ihtirâsından 
Perîşân bir niyâz inler hayâtın müntehâsından 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem elem duymam 
Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam 
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.

Ne devletdir yumup aşkınla göz, râhında cân vermek 
Nasîb olmaz mı Sultânım haremgâhında cân vermek 
Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.

Boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri 
Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri 
Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîr’i 
Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Resûlallâh.
YANAN KALBE DEVASIN SEN
Büyük eserleri büyük âşıklar verir. 

İnsan, yandığı ölçüde yükselir. 

Ebediyet sırları ile Rabbani aşk arasında kuvvetli bir bağ vardır. 

Aldatıcı sağlık, hastalıktan daha kötüdür. 

Mütevazı görünen öyle kimseler vardır ki; kendilerini herkesten üstün görürler de tevazuu lütuf gibi etrafa saçarlar. 

Yeni olacak hiçbir şey yok. Her şey ezelde olmuş ancak, şimdi görüntü perdeye yansıyor. 

Namaz kılmak!.. Aman Allah’ım o ne büyük nimettir! Kanımla, gözyaşımla abdest alabilsem, kızgın saç üstünde namaz kılabilsem. Yanarak, kavrularak namaz kılabilsem… Namaz kanadını açmadıkça hakikate uçamazsınız!.. 

Tasavvuf bilmek işi değil; duymak ve olmak işidir. 

Vücut babamız Hazreti Âdem, Ruh babamız Hazreti Muhammed’dir. �
SÖZLERİ

YAMAN DEDE HAKKINDA YAZILAN KİTAPLAR

Sadık Yalsızuçanlar, Mustafa Özdamar (Yaman Dede), Muhsin İlyas Subaşı ve Mustafa Demirci (Yaman Dede) Yaman Dede hakkında kitap yazmışlardır.

YAHYA KEMAL’İN HAKKINDA YAZDIKLARI

Yüz sürdü gerçi pâyine çok Müslüman Dede
Mollâ-yı Rûm görmedi bundan Yaman Dede.
------------------------------------
Peygamberin ayağının izine pek çok Müslüman dede yüzünü sürdü, 
Lakin Anadolu mollaları bundan daha Yaman bir dede görmedi 

LG Webos Uydu Kanal Ayarı

LG Webos işletim sistemi gayet güzel ve kullanışlı (43UJ630V ZA). Dahili uydu alıcınız varsa uydu ayarını yapmak gayet kolay TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) de içerdiğinde uyduyu manuel olarak güncellemeye de gerek yok. Çünkü kendisi otomatik olarak güncelliyor. Kanal ayarını yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

 • Tüm Ayarlar > Kanallar > Kanal Tarama ve Ayarlar > Uydu Ayarları > Uydu #1 TURKSAT 42.0E, LNB Frekansı 9750/10600

DiSEqC değeri varsayılan olarak ‘Kapalı‘ gelmektedir. Burayı ‘A’ olarak değiştiriyoruz. Ardından ‘TAMAMLANDI‘ diyerek üst menüye geri dönüyoruz.

 • Otomatik Ayarlama > Uydu > Türksat > Başlat

Hepsi bu kadar. Arama işlemi uzun sürmeyecek çünkü uydudan kanal listesi otomatik olarak indirilecektir. Otomatik güncelleme varsayılan olarak açık gelmektedir. Bu ayar değiştirilmediği müddetçe kanallarda herhangi bir değişiklik olduğu zaman televizyonunuza otomatik olarak güncelleme indirilecektir.

WordPress yazınıza kaynak kod ekleme: Pastacode Eklentisi

WordPress’te yazınıza kaynak kod eklemek için Pastacode eklentisini kullabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı oldukça basit bir eklenti. Öncelikle WordPress admin panelinizden Pastacode eklentisini arayıp kuruyoruz ve etkinleştiriyoruz. Kullanım için herşey hazır. Artık yazı yazma panelinde aşağıdaki resimde görülen bir logo eklendi.

Bu butona tıkladığımızda bir menü açılıyor. Eğer bir yerden alıntı yapacaksak (Github vs.) onlardan birini seçiyoruz. Kendimiz kod yazmak istiyorsak yada başka bir yerden kopyalayıp buraya yapıştıracaksak Write code’u seçiyoruz. Aşağıda gibi bir panel açılıyor. Select a syntax seçeneğinde hangi dilde bir kod yazacaksak onu seçiyoruz. Kod kısmına da kodu yapıştırıyoruz. Diğer seçenekler de opsiyonel. Hepsi bu kadar.

Çok Katmanlı Algılayıcılar (Multi-Layer Perceptron)

 • SINGLE PERCEPTRON MODEL

Multilayer Perceptrom Model’den  önce Perceptron Model’den bahsetmek gerekiyor. Perceptron Model bir Yapay Sinir Ağları modelidir ve bugünkü Yapay Sinir Ağları için önemli bir temel oluşturmaktadır. Supervised (denetimli) bir training (öğrenme) algoritmasıdır. Yani ağa hem giriş hem de çıkış kümesi verili ve öğrenme beklenir. Perceptron Modeli’nde en önemli faktör eşik değeridir. Bu değer kullanılarak güzel bir sınıflandırma yapılabilmektedir. Saptanacak olan eşik değeri probleme göre belirlenebilir. Bu modelde iterasyon sayısı artırılarak öğrenme derecesi artırılabilir. Tek Katmanlı Algılayıcı’lar aşağıdaki şekilde modellenmiştir.

Modelde görülen x değerleri girişleri, w değerleri ise ağırlıkları ifade edilmektedir. BIAS değeri ise öğrenmeyi güçlendirmek için kullanılır. Ayrıca öğrenmeyi güçlendirirken yerel optimum değerler takılmayı da önler. Bu modelin algoritma adımlar şu şekildedir;

Adım 1) Tüm ağırlıklara başlangıç değerleri atanır. Öğrenme katsayısına küçük bir değer verilir. (Örn: Bias = 0)

Adım 2) Adım 3 ile 7 arasını belirli bir iterasyon sayısına ulaşılıncaya kadar tekrarla.

Adım 3) Her bir girdi için Adım 4 ile 6 arasını tekrarla.

Adım 4) Girdi değerlerini girdiden al.

Adım 5) Perceptron’a gelen toplam sinyali hesapla. Aktivasyonu hesapla.

Adım 6) Eğer hesaplanan değer beklen değerden farklı ise, hesaplama yanlıştır. Ağırlıkları güncelle.

Adım 7) Döngü sonunu kontrol et.

Şekil-1’de görüldüğü üzere Perceptron Model tek katmanlıdır. Bu yüzden Single Perceptron Model de denmektedir. Sadece giriş ve çıkış katmanı bulunmaktadır. Net girdi hesaplanır. Girdi eşik değerin altındaysa 0, üstündeyse 1 olarak çıkış değeri belirlenir. Çıkış beklenen değerden farklı ise ağırlık güncellemesi yapılır. Şöyle ki ; Eğer çıkış 1 bekleniyorken, 0 olarak alınmışsa ağırlıklarda artırılmaya gidilir. Tersi durumda ise ağırlıklar azaltılır. Artırım ve azaltım belirlenen delta değeri ile yapılır. Tüm eğitim seti için doğru sonuçlar bulunana kadar algoritma devam ettirilir. Her biri için doğru sonuçlar bulunduğunda öğrenme tamamlanmış sayılır. Bu modelde elde edilen çıktı fonksiyonu doğrusaldır. Perceptron Modeli ile ağa gösterilen örnekler iki sınıf arasında paylaştırılarak iki sınıfı birbirinden ayıran doğru bulunmaya çalışılır. Aşağıda örnekle gösterilmiştir.

Şekil-2

Şekil-3

 • DOĞRUSAL AYRILABİLİRLİK (Linear Seperability)

Bir düzlemde sadece bir hat varsa iki sınıfa ait iki boyutlu örüntülerin bir kümesi doğrusal olarak ayrılabilirdir. Şekil-2’de görülen doğru düzlemi bir hatla ikiye ayırmıştır. Verilen düzlemdeki örneklerin hepsi iki gruptan birine dahil olmuştur. Yani problem çözülebilir. Konuya örnek olarak and ve or fonksiyonları verilebilir. Bunları şekil üzerinden görelim. Yandaki şekilde veya fonksiyonu gösterilmiştir. Bilindiği üzere or fonksiyonunun 1 çıkışı vermesi için giriş değerlerinden birinin bir olması yeterli  olur. Bu durumda or fonksiyonunun çıktılarını düzlemde iki gruba ayırmak istersek yandaki şekilde bu işlemi gerçekleştirebilir. Yani or fonksiyonu doğrusal ayrılabilirdir. Or fonksiyonunu yapay sinir ağları yöntemleriyle sisteme öğretmeye çalışırsak başarılı olabiliriz. Aynı durum and fonksiyonu içinde geçerlidir. Tek farkı doğru farklı yerden geçip düzlemi ikiye ayıracaktır. Eğer bir problem doğrusal ayrılabilir ise o zaman Perceptron Öğrenimi ile örüntülerin bir kümesinden ağırlıklar elde edilebilir. Eğer problem doğrusal ayrılabilir değilse Single Perceptron Modeli ile çözüme ulaşamayız.

 • XOR PROBLEMi

Xor fonksiyonu doğrusal ayrılabilir değildir. Daha önce bahsettiğimiz or ve and fonksiyonunun çıktılarını düzlemde iki gruba ayırabiliyorduk. Fakat xor fonksiyonunda bunu gerçekleştiremiyoruz. Düzlemdeki çıktıları tek bir hatla ikiye bölemiyoruz.(Şekil 5) En az iki doğru gerekiyor. Xor problemi Yapay Sinir Ağları’nın “Hello World”ü olarak bilinir. Perceptronlar XOR Problemi gibi doğrusal olarak sınıflandırılamayan problemleri çözümünde başarısızdır. XOR Problemi’ni çözmek için geriye yayılımlı çok katmanlı ağlardan faydalanılabilir.

Şekil-4

Şekil-5

 • MULTI-LAYER PERCEPTRON MODEL

Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP) XOR Problemi’ni çözmek için yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Rumelhart ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu modeli ‘Back Propogation Model’ yada hatayı ağa yaydığı için ‘Hata Yayma Modeli’ de denmektedir. Delta Öğrenme Kuralı denilen bir öğrenme metodu kullanır. MLP özellikle sınıflandırma ve genelleme yapma durumlarında etkin çalışır. Çok Katmanlı Ağ’ların yapısı aşağıdaki gibidir.

Şekil-6

Birçok giriş için bir nöron yeterli olmayabilir. Paralel işlem yapan birden fazla nörona ihtiyaç duyulduğunda katman kavramı devreye girer. Görüldüğü üzere Single Perceptron Model’den farklı olarak arada gizli(hidden) katman bulunmaktadır. Giriş katmanı gelen verileri alarak ara katmana gönderir. Gelen bilgiler bir sonraki katmana aktarılırlar. Ara katman sayısı en az bir olmak üzere probleme göre değişir ve ihtiyaca göre ayarlanır. Her katmanın çıkışı bir sonraki katmanın girişi olmaktadır. Böylelikle çıkışa ulaşılmaktadır. Her işlem elemanı yani nöron bir sonraki katmanda bulunan bütün nöronlara bağlıdır. Ayrıca katmandaki nöron sayısı da probleme göre belirlenir. Çıkış katmanı önceki katmanlardan gelen verileri işleyerek ağın çıkışını belirler. Sistemin çıkış sayısı çıkış katmanında bulunan eleman sayısına eşittir. Single Perceptron Modeli incelerken bahsettiğimiz nöron yapısı burada aynen geçerlidir.

Modelde aktivasyon fonksiyonu olarak herhangi bir matematiksel fonksiyon kullanılabilir. Ancak Sigmoid, tang, lineer, threshold ve hard limiter fonksiyonları en çok kullanılan fonksiyonlardır.

Şekil-7

Çok katmanlı ağlardaki hücreler yandaki gibidir. Aktivasyon fonksiyonu olarak yandaki modelde sigmoid fonksiyonu seçilmiştir. Çok katmanlı ağda öğrenme Delta Öğrenme Kuralı tabanlıdır. Ağın öğrenebilmesi için örnek giriş ve çıkışlardan oluşan  eğitim seti şarttır. Geri Yayılımlı Yapay Sinir Ağları’nda öğrenme işlemi bir anlamda örnek setindeki giriş değerleriyle, çıkış değerlerini eşleştiren fonksiyonu bulma işlemidir.  Sistemin öğrenme metodu genel olarak iki aşamadan oluşur. Birinci kısım ileri doğru hesaplamadır. İkinci kısım ise geri doğru hesaplamadır (back propogation).

İleri doğru hesaplama aşamasında sisteme verilen girdi ara katmanlardan geçerek çıkışa ulaşır. Her işlem elemanına gelen girdiler toplanılarak net girdi hesaplanır. Bu net girdi aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek mevcut işlem elemanının çıktısı bulunur. Ve bu çıktı değeri bir sonraki katmanda bulunan işlem elemanlarına gönderilir. Bu işlemler tekrar edilerek en son çıktı katmanından çıktılar elde edilir. En çok kullanılan aktivasyon fonksiyonu olan sigmoid fonksiyonu şekildedir.

Şekil-8

Ağdan çıktı alınmasıyla öğrenmenin ilk aşaması bitirilmiş olur. İkinci aşama hatanın dağıtılması olacaktır. Beklenen çıktı değeri ile elde ettiğimiz birbirinden farklı ise hata vardır. Geriye doğru hesaplama aşamasında hata ağırlık değerlerine dağıtılarak her iterasyonda azaltılması beklenir. Sisteme başlangıçta random olarak verilen ağırlık değerleri, hataların ağırlıklara dağıtılmasıyla her iterasyonda güncellenmiş olur.

Genelleştirilmiş Delta Öğrenme Kuralı’nın yapısı genel olarak aşağıdaki gibidir.

Şekil-9

Multi-layer Perceptron(MLP) yani Çok Katmanlı Algılayıcılar, Yapay Sinir Ağları’na olan ilgiyi hızlı bir şekilde artırmıştır. MLP ile birlikte YSA tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Geniş kullanım alanına sahiptir. Örnek verecek olursak; Otomotiv alanında yol izleme, rehberlik vs. gibi konularda kullanılmaktadır. Bankacılıkta kredi kartı suçu tespiti ve kredi uygulamalarında kullanılmaktadır. Uzay sanayinde uçuş simülasyonu  ve otomatik pilot uygulamalarında kullanılır. Finans sektöründe ise döviz kuru tahminlerinde kullanılır.

 • MULTI-LAYER PERCEPTRON MODEL UYGULAMASI

Uygulamamızı anlatırken, sadece main sınıfımızdaki kodlar konulup bu sınıfın kullandığı fonksiyonları kod koymaksızın anlatılacaktır. Uygulamamıza giriş olarak 9 değer verilmiştir bunlar;

inputs = [ 0 0 0 ; 0 1 0 ; 1 0 1 ; 1 1 1];
targets = [ 1 1 ; -1 -1 ; -1 -1 ; 1 1];

ni = 3;
nh = 4;
no = 2;
wsize = ((ni+1)*nh)+(nh*no); 
net = 4*rand(1,wsize)-2;
ci = zeros(ni+1,nh);
co = zeros(nh,no);

Giriş değişkenlerimize sırasıyla bakacak olursak;

inputs,targets: Multi Layer Perceptron modeli danışmanlı öğrenme yöntemini kullanarak algoritmanın eğitimini gerçekleştirir. Danışmanlı öğrenme modelinde ise algoritmanın eğitilmesi için giriş değerleri ve bu giriş değerlerden üretilmiş olan çıkış değerleri verilmelidir. Uygulamamızdaki giriş ve çıkış değerleri raporumuzda açıklanan ex-or problemi ile benzerlik göstermektedir. Böylece Multi Layer Perceptron modelinin “Hello word” ü olarak tanımlanan bir uygulamayı gerçekleştirmiş oluyoruz.

ni: Bu değişken algoritmamızda giriş sayısı olarak kullanılmaktadır. Bu değişkenin değiştirilmesi halinde inputs değişkenin içerisinde bulunan değerleri de değiştirmemiz gerekecektir.

nh: Bu değişken ise  ara katmandaki nöron sayısı olarak tanımlanmaktadır.

no: Bu değişken ise targets değişkenine bağlıdır ve girişler sonucunda üretilen çıkış sayısıdır. Eğer targets sayısı değiştirilirse bu değişkeninde değiştirilmesi gerekmektedir.

wsize : bu değişken giriş sayısı, nöron sayısı ve çıkış sayısı kullanılarak oluşturulan ve ağırlık sayısını temsil eden değerdir. Denklemde kullanılan (ni+1) değerindeki +1 öğrenmeyi güçlendirmek için kullanılan bias değeridir.

net: Bu değişken ağırlıkların tutulduğu vektördür. Başlangıçta rastgele atanan değerler ile doldurulur ama kullanılan algoritmada her bir döngüde bu değerler çeşitli parametrelere göre değiştirilmektedir.

ci: Her döngüde girişlerde oluşan değişimi tutan vektördür. Başlangıç değeri olarak giriş sayısı ve ara katman sayısı parametrelerine göre sıfır değerleri atanır. Değişim oldukça bu vektör düzeltilir. Denklemde kullanılan (ni+1) değerindeki bias değeri için kullanılmıştır.

co:  Bu vektör ise çıkış değerlerindeki değişimleri tutmaktadır. Başlangıç değerleri ara katman sayısı ve çıkış sayısı parametrelerine göre sıfır olarak atanır. ci,co değişkenleri hatanın hesaplanması için kullanılmaktadır. Böylece her adımda hata kontrolü yapabiliyoruz ve bu hata kontrolüne göre eğitimi durdurabiliyoruz.

for i=1:1000
 error = 0;
 for j=1:4
 [ net,co,ci,err ] = BackProp(net,inputs(j,:),targets(j,:),ni,nh,no,co,ci ); 
 error = error + err; 
 end
 if mod(i,100)==0
 display([' Error ',num2str(error)])
 end
end

Bu kod bloğu eğitim gerçekleştiği yerdir. Bizim uygulamamızda belli bir iterasyon sayısı boyunca eğitim devam etmektedir ve bin iterasyonda sonlanmaktadır fakat bu yaklaşım yerine her adımda hesapladığımız hata değerini(gerçek değere yakınlığını) de kullanabiliriz. Yani algoritmamız bizim belirlediğimiz hata değerinden küçük oluncaya kadar eğitime devam edebilir.

Algoritma her bir iterasyonda her bir giriş için:

BackProp(net,inputs(j,:),targets(j,:),ni,nh,no,co,ci ); fonksiyonunu kullanmaktadır. Bu fonksiyon parametre olarak ağırlık değerleri, girişler, çıkışlar, giriş sayısı, nöron sayısı, çıkış sayısı ve hata hesaplamaları için kullanılan parametreler alarak işlemini gerçekleştirmektedir. İlk önce ileri doğru hesaplama gerçekleştiriliyor.  Bu hesaplama iki kısma ayrılıyor. Birincisi giriş katmanı ile ara katman arasında, ikincisi ise ara katman ve çıkış katmanı arasında gerçekleşiyor. İkinci kısım birinci kısımdan çıkan değerleri kullanmak suretiyle çıkışlar üretiliyor. İleri doğru hesaplama yapılırken birçok aktivasyon fonksiyonu kullanılabilir. Bizim uygulamamızda hiperbolik tanjant fonksiyonu kullanılmaktadır. Böylece ileri doğru hesaplama tamamlanmış oluyor. İleri doğru hesaplama tamamlandıktan sonra ağa sunulan girdi için ağın ürettiği çıktı ağın beklenen çıktıları ile karşılaştırılır. Bunların arasındaki fark hata olarak kabul edilir. Bu hata, ağın ağırlık değerlerine dağıtılarak bir sonraki iterasyonda hatanın azaltılması sağlanır. Algoritma eğitimi de sürerken toplamda on adımda hata yazdırılarak hatanın giderek azaldığı gösterilmiştir.  Böylece hata azaltılarak bütün ağa paylaştırılmış ve geri doğru hesaplama tamamlanmıştır. İki aşama da sona erdikten sonra eğitim tamamlanmış ve değerlerin test edilmesi aşamasına gelinmiştir.

for j=1:4
 output = EvalNN( inputs(j,:),net,ni,nh,no );
 display([' Inputs [',num2str(inputs(j,:)),'] --> outputs: [',num2str(output),']']) 
end

Bu kod bloğunda kullanılan EvalNN( inputs(j,:),net,ni,nh,no );  fonksiyonu ile giriş değerleri test edilmektedir ve öğrenmenin ne kadar başarılı olduğu belirlenmektedir. Test aşamasından çıkan sonuçlar ise şöyledir.

inputs =
 0 0 0
 0 1 0
 1 0 1
 1 1 1
targets =
 1 1
 -1 -1
 -1 -1
 1 1
Error 2.0021
Error 1.9997
Error 0.012925
Error 0.0028741
Error 0.0016513
Error 0.0011705
Error 0.00091238
Error 0.00075076
Error 0.00063978
Error 0.00055868

Inputs [0 0 0] --> outputs: [0.99643 0.99213]
Inputs [0 1 0] --> outputs: [-0.98962 -0.98221]
Inputs [1 0 1] --> outputs: [-0.99356 -0.98541]
Inputs [1 1 1] --> outputs: [0.98985 0.98393]

Görüldüğü üzere hata gittikçe azalmıştır ve girilen giriş değerlerine göre ağın ürettiği çıkış değerleri gerçek değerlere çok yaklaşmıştır.

KAYNAKLAR

escort bursa escort ankara escort adana escort sakarya ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara izmir escort- bornova escort- kocaeli escort-