Kategori arşivi: Latex

Latex figür için çapraz referansta ?? çıkması

Çapraz referansı doğru olarak yapmama rağmen bu hatayla karşılaştım. Meğerse figür eklerken caption ve label sıralamasına dikkat etmek gerekiyormuş. Figürün caption ve label stilini aşağıdaki gibi yaparsanız sorun hallolacaktır.

\caption{caption}\label{label_name}

Latex büyük i (İ) problemi (IEEE şablonu – IEEE template)

Latex IEEE şablonunda türkçe bir konferansa bildiri hazırlarken şöyle bir problemle karşılaştım; IEEE şablonunda tablo isimleri ilk karakter büyük diğerleri küçük şeklinde gider ama küçük karakterler de büyük karakter yazım şeklinde yazılır. Diğer tüm Türkçe karakterlerde sorunsuz bir görünüm varken (örneğin ö – Ö) i karakterinin uppercase halini ingilizce olarak yani I şeklinde yazıyordu. Malumunuz doğru hali İ olacaktır. Bu sorunu çözmek için oldukça uğraştım ve yaptığım araştırmalar neticesinde aşağıdaki çözümü buldum. Biraz takla atmış oldum ve muhtemelen daha doğru bir yoldan çözümü vardır ama vakit nakittir diyerek bu çözümle işimi halletim. \begin{document} komutunun hemen üzerine aşağıdaki kodları yapıştırıyorsunuz.

[pastacode lang=”markup” manual=”%5Cusepackage%5BT1%5D%7Bfontenc%7D%0A%5Cusepackage%5Butf8%5D%7Binputenc%7D%0A%5Cusepackage%5Bturkish%5D%7Bbabel%7D%0A%0A%5Caddto%5Cextrasturkish%7B%25%0A%09%5Cuccode%60i%3D%5Cstring%229D%20%5Cuccode%5Cstring%2219%20%3D%20%60I%0A%09%5Clccode%5Cstring%229D%3D%60i%20%5Clccode%60I%3D%5Cstring%2219%20%7D%0A%5Caddto%5Cnoextrasturkish%7B%25%0A%09%5Cuccode%60i%3D%60I%20%5Clccode%60I%3D%60i%20%7D%0A%0A%0A%0A%5Cbegin%7Bdocument%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Daha sonra metin içinde problem olan yeri aşağıdaki şekilde yazarak sorunu çözüyorsunuz.

[pastacode lang=”markup” manual=”%5Ccaption%7BS%5CMakeLowercase%7BINIFLANDIRMA%20ALGOR%C4%B0TMALARI%7D%20%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Latex: kaynakçada boş yazar sorunu (Empty author field in BibTeX)

Bibtex dosyasında yazarlar bulunmasına rağmen bir referansta böyle bir hata ile karşılaştım. PDF çıktısında ilgili referansların yazar kısmında bir çizgi bulunuyordu. Bibtex dosyasını açtım ve aşağıdaki gibi olan yazar girdisini

[pastacode lang=”markup” manual=”author%3D%7BWang%2C%20Zhiguang%20and%20Oates%2C%20Tim%7D%2C” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

şu şekilde değiştirdim;

[pastacode lang=”markup” manual=”author%3D%7B%7BWang%2C%20Zhiguang%20and%20Oates%2C%20Tim%7D%7D%2C” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Sorunum çözüldü.

Latex: Missing number, treated as zero. \catcode\string`@= \BIBentryALTinterwordspacing

Typeset.io‘dan indirdiğim bir latex şablonunu derlediğimde .bbl uzantılı dosyada bibtex dosyalarının bulunduğu satırlarda (yani bibliography dosyası ile alakalı bir sorundan dolayı) bu hatayı aldım.

[pastacode lang=”markup” manual=”Missing%20number%2C%20treated%20as%20zero.%20%5Ccatcode%5Cstring%60%40%3D%20%5CBIBentryALTinterwordspacing” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Öncelikle bibliography dosyasını (.bib uzantılı dosya) inceledim. Dosya oluşturulurken gereksiz boşluklar vs. vardı. Yeni bir bibliography dosyası oluşturdum. Buradaki referansların bibtex dosyalarını yeniden bulup indirerek bu dosyaya ekledim. Daha sonra latex dizinindeki .bbl dosyasını sildim ve yeniden derlemeye çalıştım. Bu kez hata vermeden derledi ve sorunum çözülmüş oldu.

miktex Package babel Error: Unknown option `turkish’. Either you misspelled itd. \ProcessOptions*

Latex şablon dosyasının İngilizce’den Türkçe’ye çevirmek için babel-turkish paketini kullanmıştım. MiKTeX paketi kurmak istedi izin verdim ancak sebebini bilmediğim bir sorundan dolayı kurulum tamamlanamadı. Paket kurulamadığı için de aşağıdaki hatayı aldım.

[pastacode lang=”markup” manual=”miktex%20Package%20babel%20Error%3A%20Unknown%20option%20%60turkish’.%20Either%20you%20misspelled%20itd.%20%5CProcessOptions*” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Tabi başka bir dil kullanmak istediğinizde de başınıza gelmesi muhtemel bir hatadır bu. Kurulumu elle yapıcan sorun halloldu. Kurulumu ise şu şekilde gerçekleştirdim;

Kullandığım editör MiKTeX olduğu için öncelikle MiKTeX Settings programını açtım. Daha sonra Packages > Start Package Manager diyerek arama kısmından babel-turkish‘i arayıp yüklüyoruz. MiKTeX’i yeniden başlatıp derleme işlemi gerçekleştirdim ve sorun çözüldü.

Latex bölüm isimlerini değiştirme

Latex’te bölümlerin isimleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Örnek olarak bazı konferanslarda ÖZET kısmının ismi ÖZ, KAYNAKLAR KAYNAKÇA olabiliyor. Bu durumda aşağıdaki komut ile bu değişikliği yapabilirsiniz. İlk satır abstract kısmının ismini değiştirirken, ikinci satır references bölümünün ismini değiştirmektedir.

[pastacode lang=”markup” manual=”%5Crenewcommand%7B%5Cabstractname%7D%7B%5C%22%7BO%7Dz%7D%0A%0A%5Crenewcommand%7B%5Crefname%7D%7BKaynak%7B%5Cc%7Bc%7D%7Da%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Latex: bölüm isimlerini Türkçe yapma

Latex’te indirdiğiniz şablon (template) ingilizce ise bölüm isimleri otomatik olarak ingilizce gelmektedir. Bu durumda özellikle typeset.io gibi bir yerde taslağınızı hazırlıyorsanız başınıza geliyor. Eğer bu sorunla karşılaşmışsanız çözümü aşağıdaki kod ile çözebilirsiniz.

[pastacode lang=”markup” manual=”%5Cusepackage%5Bturkish%5D%7Bbabel%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Bu komutu \begin{document} kodunun hemen üzerine ekleyerek ben sorunu çözdüm. Bazı sitelerde \documentclass kodundan hemen sonra ekleyin diyorlar ama farklı paketlerle sanırım çakışabiliyor. Ben de hata verdi ve bahsettiğim şekilde çözdüm.

Bu paket her zaman kurulu olmayabiliyor. Bu durumda editörünüz otomatik olarak yükleme seçeneğini büyük ihtimalle size sunacaktır. Kabul ederek yükleyebilirsiniz. Bende sorduğunda yükle dedim ama yükleme başarılı olamadı. Bu durumda bu işlemi elle yüklemek zorunda kaldım. Kullandığım editör MiKTeX olduğu için öncelikle MiKTeX Settings programını açtım. Daha sonra Packages > Start Package Manager diyerek arama kısmından babel-turkish‘i arayıp yüklüyoruz. MiKTeX’i yeniden başlatıp derleme işlemi gerçekleştirdim ve sorun çözüldü.

Latex: The ntx-Bold-tlf-ot source file could not be found.

[pastacode lang=”markup” manual=”INFO%20%20miktex-makemf%20-%20starting%20with%20command%20line%3A%20miktex-makemf.exe%20–verbose%20ntx-Bold-tlf-ot%0AFATAL%20miktex-makemf%20-%20The%20ntx-Bold-tlf-ot%20source%20file%20could%20not%20be%20found.” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Latex’te typeset.io‘dan indirdiğim latex dosyasını çalıştırmaya çalıştığımda yukarıda verdiğim hatayı alıyordum. Yaptığım araştırma neticesinde çözümü buldum. Komut dizinini yönetici modunda açıyoruz ve aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Sonra MiKTeX‘i (bendeki latex editörü) kapatıp açınca sorun çözüldü.

[pastacode lang=”markup” manual=”initexmf%20–mkmaps%20–admin” message=”” highlight=”1″ provider=”manual”/]

FATAL miktex-makemf – The ts1-zi4r source file could not be found.

Hatası için ise
initexmf –update-fndb
initexmf –edit-config-file updmap
initexmf --mkmaps

Aynı hatayı farklı source file için de verirse yine aynı komuttan yararlanabilirsiniz.