Aylık Arşiv: Nisan 2016

Raspberry Pi 3 Model B Turn on and off Led

Connect led to Raspberry Pi as shown below (I used GPIO 20 port, also you can use another GPIO port but, you must point out this port in the python file).

rpi

Then open a text document, named it led_status.py. Then write the codes below in it.

import RPi.GPIO as GPIO

def set_led(status):
        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
        GPIO.setwarnings(False)
        led = 20
        GPIO.setup(led, GPIO.OUT)
        GPIO.output(led, status)

Run the script by the command below;

to turn on the led  python  -c ‘import led_status; led_status.set_led(1)’

to turn off the led python -c ‘import led_status; led_status.set_led(0)’

 

Sources for pictures:

  • https://www.coolcomponents.co.uk/raspberry-pi-3-model-b.html
  • http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/blog/introducing-the-raspberry-pi-b-plus
  • https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/

Savaş Sanatı – Sun Tzu

20160418_114700

Savaş Sanatı Çinli komutan ve düşünür Sun Tzu tarafından M.Ö. 500’lü yıllarda kaleme alınmıştır. Savaş hazırlıklarını, savaşta dikkat edilecek hususları ve savaş stratejilerini 13 farklı bölümde anlatmakta ve daha sonrasında ise çeşitli Çinli komutanların bu stratejiler hakkındaki yorumları bulunmaktadır. Kitapta anlatılanlar sadece o gün değil bugün de kullanılabilir düşüncelerdir.  Ayrıca kitap içerisindeki düşünceleri siyaset, iş hayatı vs gibi hayatın farklı alanlarına da uygulamak mümkündür. Ayrıca farklı bir husus, kitabın genel olarak faydalı olduğunu fakat taktiklerin bazılarının Türk insanının karakterine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda kitap okunup faydalanılabilir ama mutlaka okunmalıdır da diyemeyeceğim.

Raspberry Pi 3 Model B Eduroam Settings

Add following commands to /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf and reboot raspberry pi.

network={
 ssid="eduroam"
 key_mgmt=WPA-EAP
 auth_alg=OPEN
 eap=TTLS
 identity="mail_address@nevsehir.edu.tr"
 password="your_password"
 phase1="tls_disable_tlsv1_1=1 tls_disable_tlsv1_2=1"
 phase2="auth=PAP"
}

Mühendislik Okulunda Öğrendiğim 101 Şey – John Kuprenas – Matthew Frederick

mühendislik_okulunda_ogrendigim_101_sey

İnşaat Mühendisi John Kuprenas ve Mimar Matthew Frederick tarafından hazırlanmış olan kitabın yazarı John Kuprenas’tır. 101 Şey serisinin planlayıcısı Matthew Frederich ise kitaptaki illüstrasyonları hazırlamış. Kitabın adı Mühendislik Okulunda Öğrendiğim 101 Şey olsa da, kitap daha çok yazarının mesleği olan İnşaat Mühendisliği içerikli bilgiler vermektedir. Bunun yanında Kimya, Sistem, Çevre Mühendisliğine dair de bilgiler verilmiş, Matematik ve Fizik gibi ana mühendislik konularına değinilmiş ve mühendisliğin gereği olan Analitik Düşünce’nin öneminden bahsedilmiş. Yazar okulunda öğrendiği ve önemli gördüğü 101 konuya kısaca değinmiş ve her konu için de bir illüstrasyon hazırlanmış.

Parted: mount a new disk

lsblk -> check which disk will you mount
sudo parted /dev/sdx
mklabel gpt
mkpart primary 0GB 5TB (5TB is size of my disk)
quit

sudo mkfs.ext4 /dev/sdx

sudo nano /etc/fstab (insert commands bottom)
/dev/sdx        /newdisk       ext4    defaults       0        0

mkdir newdisk
sudo mount /dev/sdx newdisk

df -h (check disk if mounted)
sudo reboot
done! 

Ubuntu 16.04: Unable to automatically remove LVM data error during installation

Press Alt + F2 and open console, then run this command

vgremove -f volumegroupname

You can learn volume group name from installation GUI.

 

Ubuntu 16.04 Postgresql Installation and Restore SQL Dump

sudo apt-get install postgresql
sudo -u postgres -i
psql CREATE DATABASE dbname;
psql dbname < directory/data_backup.sql

\l --> list all database
\c dbname;  --> select database to use
\d+ --> list properties of the database
\d tablename describe table;

SELECT * FROM tablename WHERE column1 = 'asd' AND column2 = 'bcd';

:q --> quit from query

OpenMediaVault Samba Share

WEB GUI >
Access Rights Management > Share Folders > Add >

omv1

Shared > ACL >

Others >> Read/Write/Execute > Apply

omv3

Services > SMB/CIFS > Shares > Add > Enable > Save

On Windows Client

Computer > Right Click > Map Network Drive >

omv4

Finish 🙂