Aylık Arşiv: Mayıs 2012

resolv.conf resetlenme hatası

Kendi kurduğum DNS Server’ı test etmek amacıyla resolv.conf dosyasında değişiklik yaptım. Değişikliklerin geçerli olması için network’ü yeniden başlattığımda resolv.conf’un otomatik olarak ağdan yapılandığını ve benim girdiğim DNS server’ı sildiğini gördüm. Problemi çözmek için ya server’ı ağdan koparacaktım yada resolv.conf’a yazmayı engelleyecektim. resolv.conf dosyasını ayarladıktan sonra aşağıdaki komutla dosyaya yazmayı engelledim. Network’ü yeniden başlattığımda sorun halloldu. Bu durumda hem kendi yazdığım DNS Server’ı, hem de ağda bulunan DNS Server’ı kullanabilir hale geldim.

sudo chattr +i  /etc/resolv.conf

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da bu kodu yazdıktan sonra, dosyaya yazma erişimini kapattığınız için dosyaya siz de yazamazsınız. Dosyada tekrar düzenleme yapmak için aynı kodu aşağıdaki şekilde değiştirip, erişimi açmanız gerekir.

sudo chattr -i /etc/resolv.conf

Ubuntu 11.04 Ipv6 Bind9 Configuration

Ubuntu 11.04’e Ipv6 DNS Server için Bind9 konfigürasyonundan bahsedeceğim. Öncelikle apt-get install bind9 komutu ile bind9’u sistemimize yüklüyoruz. Kuracağımız DNS Server’ın IP’si 2001:db8:190::1 olsun. Daha sonra Ipv6 zone’ları tanımlamamız gerekiyor. Bunun için /etc/bind/ dizinindeki named.conf.default-zones dosyasını açıyoruz. v6.ipv6example.com şeklinde bir zone oluşturmak için aşağıdaki kodları açtığımız dosya içerisinde ekliyoruz.

zone “v6.ipv6example.com” {
type master;
file “/etc/bind/db.v6.ipv6example.com”;
};

zone “1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.1.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa”  {
type master;
file “/etc/bind/db.2001:db8:190::1”;
};

Bu dosyayı kaydedip çıktıktan sonra yukarıda belirttiğimiz /etc/bind/ dizini altındaki db.v6.ipv6example.com ve db.2001:db8:190::1 dosyalarını oluşturmamız gerekmektedir. Bu dosyaların içerikleri aşağıdaki örnektekiler gibi olmalıdır.

db.v6.ipv6example.com dosyasının içeriği
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL    604800
@    IN    SOA    v6.ipv6example.com. host.ipv6example6.com. (
12        ; Serial
604800        ; Refresh
86400        ; Retry
2419200        ; Expire
604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS    v6.ipv6example.com.
@    IN    A    xx.xx.xx.xx  (Buraya Ipv4 Dns Server IP’si gelecek.)
@    IN    AAAA    2001:db8:190::1
;

db.2001:db8:190::1 dosyasının içeriği

;
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL    604800
$ORIGIN 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.1.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.
@    IN    SOA    v6.ipv6examplecom. root.ipv6example.com. (
3        ; Serial
604800        ; Refresh
86400        ; Retry
2419200        ; Expire
604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS    v6.ipv6example.com.

Bu dosyaları oluşturduktan sonra /etc/init.d/bind restart ve /etc/init.d/networking restart komutlarıyla DNS server ve network’ünüzü yeniden başlatıyoruz. Konfigürasyonumuz tamamlanmıştır.

Virtual Box üzerinde Ubuntu eth0 cihaz bulunamadı hatası (eth0 no such device)

Sanal makineye kurulu Ubuntu Server üzerinde çalışırken eth0 cihaz bulunamadı (no such device) hatası almaya başladım. ifconfig komutuyla ip sorgulaması yaptığımda sadece loop ethernet görünüyordu. Sanal makineyi ve gerçek makineyi ayrı ayrı yeniden başlatmama rağmen sorun çözülmedi. Son olarak internette aramaya koyuldum ve bir sitede önerilen yöntemi denedim. Sorunu; /etc/udev/rules.d/ klasörü altındaki 70-persistent-net.rules  ( yada kullandığınız versiyona göre persistent-net.rules adlı dosya ) dosyasını silerek hallettim. /etc/init.d/networking restart komutu ile network’ü yeniden başlattığımda herşey normal haline döndü.

Kaynak : http://techmix.net/blog/2010/08/17/siocsifaddr-no-such-device-eth0-in-ubuntu-virtualbox/