Aylık Arşiv: Kasım 2008

C# Arraylist

Bilindiği üzere arraylist’lerin en büyük özelliklerinden birisi dinamik olmalarıdır. Kullanıcının runtime’da belirleyeceği bir boyutta dizi gerekiyorsa, bunu en kolay arraylist’lerle yapabiliriz. Yeni bir arraylist tanımlanacaksa Arraylist alistismi = new Arraylist(); şeklinde alistismi isminde bir arraylist nesnesi oluşturulabilir.

Arraylist’in burada iki metodundan bahsedeceğim, tabi başka metodları da var. Örneğin sayılar adında bir arraylistimiz olsun. Formda da bir textBox bulunsun. Textbox’ın içine yazdığımız sayının arraylistte olup olmadığına bakalım.

alistismi.contains(textBox1.text); // bize true/false dönderecektir.

Ayrıca alistismi.Capacity(); metodu da o an için dizideki eleman sayısını dönderecektir. Arraylist kullanımı için System.Collections; kütüphanesini eklemeyi unutmayın.

C# imagelist kontrolü

İmagelist kontrolü, formumuzda resimleri kullanacaksak işimize yarayacaktır. Bilindiği gibi resimle alakalı bir diğer kontrol olarak picturebox bulunmaktadır, imagelistte depoladığımız resimleri indis numaralarıyla pictureboxta görüntüleyebiliriz. Örnek olarak formumuzda birden fazla picturebox var ve biz bu resimleri runtime’da değiştirmek istiyoruz. Gerekli kodlardan sonra formumuzdaki resimleri dinamik olarak değiştirebilme imkanı doğabilmekte. İmagelistten picturebox’a resim aktarma kodu ise aşağıda verilmiştir.

pictureBox1.image=imagelist1.images[0];

Yukarıda da dediğim gibi dinamik olarak değiştirmede işinize yarayabilir. Örneğin son olarak ben, yazdığım fikstür çekme projesinde, her hafta gösteriminde takımların amblemlerinin olmasını istedim, böylece form her yenilenmede takımların amblemleri label’da yazan isme göre değişti.

 

C# bazı konsol kodları (console)

Konsolda beep(bip) sesi  Console.Beep(1986, 2); // örnek kod 1986 frekansında 10sn ses

Konsolun arkaplan rengini değiştirme Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;

Konsol yazı rengini değiştirme Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;

Konsolun başlığını değiştirme Console.Title = deneme;

Konsol ekranını temizleme Console.Clear();

 

C# picturebox’taki resmi kontrollerin altına alma

Bloğumda C# bölümünde program yazarken karşılaştığım ve o an için bilmeyip, öğrendiğim kodları yazıyorum…bunlarda birisi de picturebox kontrolünü herhangi bir kontrolün altına almaktı. Çünkü forma picturebox eklendiğinde bir kontrol üzerine denk geliyorsa kontrol görünmüyor. Bu sorun aşağıdaki kodla basitçe çözülebilmektedir.

textBox1.BringToFront();

Bu kodla textbox resimin üzerine çıktı.

C# Text dosyaya yazdırma

// io kütüphanesi eklenmeli
StreamWriter yaz;
yaz = File.AppendText("C:deneme.txt );
yaz.WriteLine( deneme uygulamasi);
yaz.WriteLine(textBox1.Text);
yaz.WriteLine(---------------);
yaz.Close();

Bu kodu denedikten sonra, oluşturulan text dosyanın içeriğini inceleyerek, siz de istediğiniz verileri dosyaya yazdırabilirsiniz.