Etiket arşivi: ssl

Belirli bir site hariç tüm istekleri 443’e yönlendirme

 ServerName blabla.com
 ServerAlias www.blabla.com
 RewriteEngine on

 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?buharic.com [NC]
 RewriteRule ^ - [L]
 RewriteRule ^/?(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1

Yukarıdaki kural ile apache web sunucusuna gelen buharic.com haricinde gelen tüm istekler 443 portuna (https) yönlendirelecektir. Bu kural ile buharic.com isteği gelirse alttaki kurallar çalıştırılmayacak bu sayede yönlendirme yapılmayacaktır.

Ayrıca http://htaccess.madewithlove.be htaccess tester web sitesinden kurallarınızı test edebilirsiniz.

Apache2 redirect subdomains http to https

Edit /etc/apache2/sites-available/000-default as;

ServerAdmin admin@domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
RewriteEngine on
ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^/?(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [NC,R,L]

Source: https://www.digitalocean.com/community/questions/ubuntu-14-04-apache2-how-to-confi-https-and-subdomain

Ubuntu SSL Sertifikası Yükleme

1 – Öncelikle SSL sertifikasını yükleyeceğimiz sunucuya sertifika ve key dosyalarını kopyalıyoruz. Bendeki bu dosyalar;

……crt
……key
……bundle uzantılı dosyalardı.

2 – Sunucuda ssl’i aktif hale getiriyoruz.

a2enmod ssl
a2ensite default-ssl.conf  (default-ssl yerine site adınız olabilir.)

service apache2 restart

3 – SSL’i yüklemek istediğiniz sitenin ssl conf dosyasını açıyoruz ve aşağıdaki değişiklikleri yapıyoruz. Bende bu dosya default-ssl.conf dosyasıydı.

Dosyada SSLEngine satırının On olduğunu kontrol edin, değilse On yapın.
SSLCertificateFile satırına sertifika dosyasının dizinini verin. Bende bu dosya .crt uzantılı dosyaydı.
SSLCertificateKeyFile satırına key dosyasının dizinini verin. Bu dosya .key uzantılı olan dosyadır.
SSLCertificateChainFile satırına chain dosyasının dizinini verin. Bende bu dosya .bundle olan dosyaydı.

4 – 80 portuna gelen tüm istekleri 443 portuna yönlendirmek istiyorsanız, 

default olarak 000-default.conf olarak gelen dosyada (site adınızı içeren conf dosyası da olabilir) DocumentRoot satırını kapatın, artık ihtiyacınız yok.
Ve yandaki satırı ekleyin. Redirect permanent / https://siteadiniz.com/

default-ssl.conf dosyasındaki DocumentRoot satırını kendi sitenizin bulunduğu yeri işaret edecek şekilde düzenleyin.

5 – Son olarak service apache2 restart komutu ile apache sunucusunu restart edin hata almazsanız ssl yükleme işleminiz büyük ihtimalle tamamlanmış olacaktır. https://siteadiniz.com’a girerek ssl’in aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Kolay gelsin.