Terci-i Bend II (Müsemmen) – Şeyh Galib

Hayati İnanç 48 mısradan oluşan bu şiiri Şeyh Galib’in manifestosu, insan gazeli olarak nitelemektedir.

[pastacode lang=”markup” manual=”Ey%20dil%20ey%20dil%20niye%20bu%20r%C3%BCtbede%20p%C3%BCr%20g%C3%A2ms%C4%B1n%20sen%0AGer%C3%A7i%20v%C3%AEr%C3%A2ne%20isen%20genc-i%20mutalsams%C4%B1n%20sen%0ASecde-ferm%C3%A2-yi%20melek%20z%C3%A2t-%C4%B1%20m%C3%BCkerremsin%20sen%0ABildi%C4%9Fin%20gibi%20de%C4%9Fil%20c%C3%BCmleden%20akv%C3%A2ms%C4%B1n%20sen%0AR%C3%BBhsun%20nefha-i%20Cibril%20ile%20tev%E2%80%99emsin%20sen%0AS%C4%B1rr-%C4%B1%20Hak%E2%80%99s%C4%B1n%20mesel-i%20%C4%B0si-i%20Meryem%E2%80%99sin%20sen%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen%0A%0AMerteben%20ayn-%C4%B1%20m%C3%BCsemm%C3%A2dad%C4%B1r%20esm%C3%A2%20sanma%0AMerciin%20H%C3%A2lik-i%20e%C5%9Fy%C3%A2dad%C4%B1r%20e%C5%9Fy%C3%A2%20sanma%0AG%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%20emr-i%20muhakkaklar%C4%B1%20r%C3%BC%E2%80%99y%C3%A2%20sanma%0ABa%C5%9Fkas%C4%B1n%20kendini%20s%C3%BBretle%20hey%C3%BBla%20sanma%0AKe%C5%9Ff%20ile%20s%C3%A2bit%20olan%20m%C3%A2%E2%80%99niyi%20d%C3%A2%E2%80%99v%C3%A2%20sanma%0AHakk%C4%B1na%20s%C3%B6ylenen%20evs%C3%A2f%C4%B1%20m%C3%BCd%C3%A2r%C3%A2%20sanma%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen%0A%0A%C4%B0nleyip%20s%C4%B1rr%C4%B1n%C4%B1%20f%C3%A2%C5%9Feyleme%20a%C4%9Fy%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%0AD%C3%BC%C5%9Fme%20bilmezlik%20ile%20varta-i%20ink%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%0ADe%C4%9Fmesin%20%C3%A2hlar%C4%B1n%20k%C3%A2k%C3%BCl-i%20dild%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%0ASonra%20Mans%C3%BBr%20gibi%20%C3%A7%C4%B1kman%20olur%20d%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%0AArz-%C4%B1%20acz%20etmeyesin%20y%C3%A2reden%20ol%20y%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%0ABuldu%C4%9Fun%20cevher-i%20%C3%A2l%C3%AEleri%20b%C3%AE%C3%A7%C3%A2re%20sak%C4%B1n%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen%20%0A%0ASendedir%20mahzen-i%20esr%C3%A2r-%C4%B1%20mahabbet%20sende%0ASendedir%20m%C3%A2%E2%80%99den-i%20env%C3%A2r-%C4%B1%20f%C3%BCt%C3%BCvvet%20sende%0AGizli%20gizli%20dahi%20vard%C4%B1r%20nice%20h%C3%A2let%20sende%0AMa%E2%80%99rifet%20sende%20h%C3%BCner%20sende%20hakiyk%C3%A2t%20sende%0ANazar%20etsen%20yer%20%C3%BC%20g%C3%B6k%20duz%C3%A2h%20u%20cennet%20sende%0AAr%C5%9F%20u%20k%C3%BCrsiyy%20%C3%BC%20melek%20sendedir%20sende%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen%0A%0AHayft%C4%B1r%20%C5%9F%C3%A2h%20iken%20%C3%A2lemde%20ged%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%0AKeder-%C3%A2l%C3%BBde-i%20%C3%BCmm%C3%AEd%20%C3%BC%20rec%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%0AV%C3%A2d%C3%AE-i%20ye%E2%80%99se%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCp%20hi%C3%A7%20%C3%BC%20heb%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%0AYan%C4%B1l%C4%B1p%20rehrev-i%20sahr%C3%A2-y%C4%B1%20bel%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%0A%C3%82deme%20muttas%C4%B1l%20ol%20t%C3%A2%20ki%20c%C3%BCd%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%0ASecdeler%20eyle%20ki%20merd%C3%BBd-i%20H%C3%BCd%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen%0A%0AMerk-i%20h%C3%A2tif%20gibi%20bu%20kayd-%C4%B1%20siv%C3%A2dan%20g%C3%BCzer%20et%0AEri%C5%9Fen%20h%C3%A2r%20u%20hasa%20%C3%A2te%C5%9F-i%20a%C5%9Fk%C4%B1%20siper%20et%0AD%C3%A2menin%20tutmaya%20%C3%A2s%C3%A2r-%C4%B1%20al%C3%A2y%C4%B1k%20hazer%20et%0A%C5%9Eems%20ve%C5%9F%20h%C3%A2hi%C5%9F-i%20Munl%C3%A2%20ile%20azm-i%20sefer%20et%0AS%C3%A2f%20k%C4%B1l%20%C3%A2yineni%20k%C3%A2bil-i%20aks-i%20suver%20et%0AHele%20bir%20cem%E2%80%99-i%20hav%C3%A2s%20eyle%20de%20G%C3%A2lib%20nazar%20et%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen” message=”ŞEYH GALİB” highlight=”” provider=”manual”/]

Aşağıdaki kısımda ise açıklamaları ile birlikte verilmiştir. Bu kısmı şuradaki bağlantıdan aldım.

Kaynak: http://www.siirparki.com/galib4.html

[pastacode lang=”markup” manual=”1.%20Ey%20dil%20ey%20dil%20niye%20b%C3%BB%20r%C3%BCtbede%20p%C3%BCr-gams%C4%B1n%20sen%0AGer%C3%A7i%20v%C3%AEr%C3%A2ne%20isen%20genc-i%20mutalsams%C4%B1n%20sen%20%0ASecde-ferm%C3%A2-yi%20melek%20z%C3%A2t-%C4%B1%20m%C3%BCkerremsin%20sen%20%0ABildi%C4%9Fin%20gibi%20de%C4%9Fil%20c%C3%BCmleden%20akvams%C4%B1n%20sen%20%0AR%C3%BBhsun%20nefha-i%20Cibr%C3%AEl%20ile%20tev%E2%80%99emsin%20sen%20%0AS%C4%B1rr-%C4%B1%20Hak’s%C4%B1n%20mesel-i%20%C3%8Es%C3%AE-i%20Meryemsin%20sen.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%20%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen.%0A%0AEy%20g%C3%B6n%C3%BCl%2C%20ey%20g%C3%B6n%C3%BCl!%20Neden%20bu%20makamda%20gam%20dolusun%20sen%0AGer%C3%A7i%20virane%20isen%20de%20t%C4%B1ls%C4%B1ml%C4%B1%20bir%20definesin%20sen.%20%0AMeleklere%20secde%20etmeleri%20buyurulan%20sayg%C4%B1de%C4%9Fer%20bir%20varl%C4%B1ks%C4%B1n%20sen.%20%0ABildi%C4%9Fin%20gibi%20de%C4%9Fil%2C%20sen%20b%C3%BCt%C3%BCn%20varl%C4%B1klardan%20daha%20%C3%BCst%C3%BCns%C3%BCn.%20%0ARuhsun.%20Cebrail%E2%80%99in%20%C3%BCf%C3%BCrmesiyle%20ikizsin%20sen.%20%0AHak%20ger%C3%A7e%C4%9Finin%20s%C4%B1rr%C4%B1s%C4%B1n%20sen%2C%20Meryem%20o%C4%9Flu%20%C4%B0sa%20misali.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20kendine%20ki%20kainat%C4%B1n%20%C3%B6z%C3%BCs%C3%BCn%20sen.%20%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20yarat%C4%B1klar%C4%B1n%20g%C3%B6zbebe%C4%9Fi%20olan%20insans%C4%B1n%20sen.%0A%0A%0A2.%20Merteben%20ayn-%C4%B1%20m%C3%BCsemm%C3%A2dad%C4%B1r%20esm%C3%A2%20sanma%20%0AMerciin%20H%C3%A2lik-i%20e%C5%9Fy%C3%A2dad%C4%B1r%20e%C5%9Fy%C3%A2%20sanma%20%0AG%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%20emr-i%20muhakkaklar%C4%B1%20r%C3%BC’y%C3%A2%20sanma%20%0ABa%C5%9Fkas%C4%B1n%20kendini%20s%C3%BBretle%20hey%C3%BBl%C3%A2%20sanma%20%0AKe%C5%9Ff%20ile%20s%C3%A2bit%20olan%20ma%E2%80%99niyi%20da%E2%80%99v%C3%A2%20sanma%20%0AHakk%C4%B1na%20s%C3%B6ylenen%20evs%C3%A2f%C4%B1%20m%C3%BCd%C3%A2r%C3%A2%20sanma.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%20%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen.%0A%0ADerecen%20adland%C4%B1ran%20kat%C4%B1ndad%C4%B1r%2C%20%20adlarda%20sanma.%20%0AYerin%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20yarat%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1ndad%C4%B1r%2C%20e%C5%9Fyada%20sanma%0AG%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%20mutlak%20emirleri%20r%C3%BCya%20sanma%0ABa%C5%9Fkas%C4%B1n%C4%B1%20kendinle%20k%C4%B1yaslad%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20hey%C3%BBl%C3%A2%20sanma%20(g%C3%B6z%C3%BCnde%20b%C3%BCy%C3%BCtme)%0ABir%20kimseden%20gelen%20engeli%20m%C3%BChim%20bir%20mesele%20sanma%0AHakk%C4%B1nda%20s%C3%B6ylenen%20vas%C4%B1flar%C4%B1%20sana%20yaranmak%20i%C3%A7in%20s%C3%B6yl%C3%BCyorlar%20sanma.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20kendine%20ki%20kainat%C4%B1n%20%C3%B6z%C3%BCs%C3%BCn%20sen.%20%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20yarat%C4%B1klar%C4%B1n%20g%C3%B6zbebe%C4%9Fi%20olan%20insans%C4%B1n%20sen.%0A%0A%0A3.%20%C4%B0nleyip%20s%C4%B1rr%C4%B1n%C4%B1%20f%C3%A2%C5%9Feyleme%20a%C4%9Fy%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%20%0AD%C3%BC%C5%9Fme%20bilmezlik%20ile%20varta-i%20ink%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%20%0ADe%C4%9Fmes%C3%BCn%20%C3%A2hlar%C4%B1n%20k%C3%A2k%C3%BCl-i%20dil-d%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%20%0ASonra%20Mans%C3%BBr%20gibi%20%C3%A7%C4%B1kman%20olur%20d%C3%A2ra%20sak%C4%B1n%0AArz-i%20acz%20etmeyesin%20y%C3%A2reden%20ol%20y%C3%A2re%20sak%C4%B1n%20%0ABuldu%C4%9Fun%20cevher-i%20%C3%A2l%C3%AEleri%20b%C3%AE%C3%A7%C3%A2re%20sak%C4%B1n.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%20%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen.%0A%0AA%C4%9Flay%C4%B1p%20inleyerek%20s%C4%B1rr%C4%B1n%C4%B1%20yabanc%C4%B1lara%20a%C3%A7%C4%B1klama%20sak%C4%B1n%0ACahillik%20edip%20inkar%20%C3%A7ukuruna%20d%C3%BC%C5%9Fme%20sak%C4%B1n.%0AAhlar%C4%B1n%20sevgilinin%20kahk%C3%BCl%C3%BCne%20de%C4%9Fmesin%20sak%C4%B1n%0ASonra%20Mansur%20gibi%20dara%C4%9Fac%C4%B1na%20%C3%A7%C4%B1kars%C4%B1n%2C%20sak%C4%B1n%0AO%20sevgiliye%20yaralar%C4%B1ndan%20%C3%A7aresizlik%20i%C3%A7inde%20yak%C4%B1nma%20sak%C4%B1n%0ABuldu%C4%9Fun%20y%C3%BCce%20cevherleri%20(ruh)%20koru%20g%C3%B6zet%20ey%20bi%C3%A7are.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20kendine%20ki%20kainat%C4%B1n%20%C3%B6z%C3%BCs%C3%BCn%20sen.%20%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20yarat%C4%B1klar%C4%B1n%20g%C3%B6zbebe%C4%9Fi%20olan%20insans%C4%B1n%20sen.%0A%0A%0A4.%20Sendedir%20mahzen-i%20esr%C3%A2r-%C4%B1%20mahabbet%20sende%20%0ASendedir%20ma%E2%80%99den-i%20env%C3%A2r-%C4%B1%20f%C3%BCtuvvet%20sende%20%0AGizli%20gizli%20dahi%20vard%C4%B1r%20ni%C3%A7e%20h%C3%A2let%20sende%20%0AMa%E2%80%99rifet%20sende%20h%C3%BCner%20sende%20hak%C4%B1ykat%20sende%20%0ANazar%20etsen%20yer%20%C3%BC%20g%C3%B6k%20d%C3%BBzah%20u%20cennet%20sende%20%0AAr%C5%9F%20u%20k%C3%BCrs%C3%AE%20%C3%BC%20melek%20sendedir%20elbet%20sende.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%20%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen.%0A%0ASendedir%20sevgi%20s%C4%B1rlar%C4%B1n%C4%B1n%20mahzeni%20sende%0ASendedir%20yi%C4%9Fitlik%20nurlar%C4%B1n%C4%B1n%20madeni%20sende%0AGizli%20gizli%20daha%20nice%20haller%20vard%C4%B1r%20sende%0A%C4%B0rfan%20sende%2C%20ustal%C4%B1k%20sende%2C%20do%C4%9Fruluk%20sende%0ABir%20baksan%2C%20yer%20ve%20g%C3%B6k%2C%20cehennem%20ve%20cennet%20sende%0AY%C3%BCce%20ve%20ilahi%20makamlar%20ve%20melekler%20sendedir%20elbet%20sende.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20kendine%20ki%20kainat%C4%B1n%20%C3%B6z%C3%BCs%C3%BCn%20sen.%20%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20yarat%C4%B1klar%C4%B1n%20g%C3%B6zbebe%C4%9Fi%20olan%20insans%C4%B1n%20sen.%0A%0A%0A5.%20Hayfd%C4%B1r%20%C5%9F%C3%A2h%20iken%20%C3%A2lemde%20ged%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%20%0AKeder-%C3%A2l%C3%BBde-i%20%C3%BCmm%C3%AEd%20u%20rec%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%20%0AV%C3%A2d%C3%AE-i%20ye%E2%80%99se%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCp%20h%C3%AE%C3%A7%20%C3%BC%20heb%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%0AYan%C4%B1l%C4%B1p%20reh-rev-i%20sahr%C3%A2-y%C4%B1%20bel%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%20%0A%C3%82deme%20muttas%C4%B1l%20ol%20t%C3%A2%20ki%20c%C3%BCd%C3%A2%20olmayas%C4%B1n%20%0ASecdeler%20eyle%20ki%20merd%C3%BBd-%C4%B1%20H%C3%BCd%C3%A2%20olmayas%C4%B1n.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%20%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen.%20%20%20%20%20%20%20%0A%0AYaz%C4%B1k%20olur%2C%20sultanken%20bu%20alemde%20dilenci%20olmayas%C4%B1n%0A%C3%9Cmidine%20keder%20bula%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%20ve%20yalvaran%20olmayas%C4%B1n%0AKeder%20vadisine%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCp%20de%C4%9Fersiz%20ve%20faydas%C4%B1z%20olmayas%C4%B1n%0AYan%C4%B1l%C4%B1p%20bela%20%C3%A7%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn%20yollar%C4%B1na%20d%C3%BC%C5%9Fmeyesin%0A%C4%B0nsana%20yak%C4%B1n%20dur%20ki%20fazla%20uzaklara%20d%C3%BC%C5%9Fmeyesin%0ASecdeler%20et%20ki%20Yaradan%C4%B1n%20reddetti%C4%9Fi%20olmayas%C4%B1n.%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20kendine%20ki%20kainat%C4%B1n%20%C3%B6z%C3%BCs%C3%BCn%20sen.%20%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20yarat%C4%B1klar%C4%B1n%20g%C3%B6zbebe%C4%9Fi%20olan%20insans%C4%B1n%20sen.%0A%0A%0A6.%20Berk-i%20h%C3%A2t%C4%B1f%20gibi%20b%C3%BB%20kayd-i%20siv%C3%A2dan%20g%C3%BCzer%20et%0AEri%C5%9Fen%20h%C3%A2r%20u%20hasa%20%C3%A2te%C5%9F-i%20a%C5%9Fk%C4%B1%20siper%20et%0AD%C3%A2menin%20tutmaya%20as%C3%A2r-%C4%B1%20al%C3%A2y%C4%B1k%20hazer%20et%0A%C5%9Eem%C5%9F%20ve%C5%9F%20h%C3%A2hi%C5%9F-i%20Munl%C3%A2%20ile%20azm-i%20sefer%20et%0AS%C3%A2f%20k%C4%B1l%20%C3%A2yineni%20k%C3%A2bil-i%20aks-i%20suver%20et%0AHele%20bir%20cem%E2%80%99-i%20hav%C3%A2s%20eyle%20de%20Galib%20nazar%20et%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20z%C3%A2t%C4%B1na%20kim%20z%C3%BCbde-i%20%C3%A2lemsin%20sen%20%0AMerd%C3%BCm-i%20d%C3%AEde-i%20ekv%C3%A2n%20olan%20%C3%A2demsin%20sen.%20%20%20%20%20%20%20%0A%0ATanr%C4%B1’dan%20gayr%C4%B1%20b%C3%BCt%C3%BCn%20varl%C4%B1klardan%2C%20%C3%A7ak%C4%B1p%20s%C3%B6nen%2C%0Agelip%20giden%20%C5%9Fim%C5%9Fek%20gibi%20ge%C3%A7%20git.%0A%C3%9Cst%C3%BCne%20tak%C4%B1lan%2C%20konan%20%C3%A7er%C3%A7%C3%B6pe%20kar%C5%9F%C4%B1%20a%C5%9Fk%20ate%C5%9Fini%20siper%20et%20%0AG%C3%B6n%C3%BCl%20ba%C4%9Flanacak%20%C5%9Feylerin%20eserleri%2C%20sak%C4%B1n%2C%20ete%C4%9Fini%20tutmas%C4%B1n%3B%20%0A%C5%9Eems%20gibi%2C%20Mevl%C3%A2n%C3%A2’y%C4%B1%20isteyerek%20yola%20koyul%2C%20yol%20almaya%20bak.%0AAynan%C4%B1%20(g%C3%B6nl%C3%BCn%C3%BC)%20ar%C4%B1t%3B%20b%C3%BCt%C3%BCn%20s%C3%BBretler%20ona%20vursun%2C%20g%C3%B6r%C3%BCns%C3%BCn.%0AGalib%2C%20hele%20bir%20duygular%C4%B1n%C4%B1%20derle%2C%20topla%20da%20bak%0A%0AHo%C5%9F%C3%A7a%20bak%20kendine%20ki%20k%C3%A2inat%C4%B1n%20%C3%B6z%C3%BCs%C3%BCn%20sen.%20%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20yarat%C4%B1klar%C4%B1n%20g%C3%B6zbebe%C4%9Fi%20olan%20insans%C4%B1n%20sen.” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

Bugün 1, bugüne kadar toplam 2.534 kez ziyaret edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir