Kahrın da hoş, lütfunda hoş

[pastacode lang=”markup” manual=”Cana%20cefa%20k%C4%B1l%20ya%20vefa%0AKahr%C4%B1n%20da%20ho%C5%9F%2C%20lutfun%20da%20ho%C5%9F%2C%0AYa%20derd%20g%C3%B6nder%20ya%20deva%2C%0AKahr%C4%B1nda%20ho%C5%9F%2C%20lutfun%20da%20ho%C5%9F.%0A%0AHo%C5%9Ftur%20bana%20senden%20gelen%3A%0AYa%20hilat-%C3%BC%20yahut%20kefen%2C%0AYa%20taze%20g%C3%BCl%2C%20yahut%20diken..%0AKahr%C4%B1nda%20ho%C5%9F%20lutfun%20da%20ho%C5%9F.%0A%0AGelse%20celalinden%20cefa%0AYahut%20cemalinden%20vefa%2C%0A%C4%B0kiside%20cana%20safa%3A%0AKahr%C4%B1n%20da%20ho%C5%9F%2C%20lutfun%20da%20ho%C5%9F.%0A%0AGer%20ba%C4%9F-u%20ger%20bostan%20ola.%0AGer%20bend%C3%BC%20ger%20zindan%20ola%2C%0AGer%20vasl-%C3%BC%20ger%20hicran%20ola%2C%0AKahr%C4%B1n%20da%20ho%C5%9F%2C%20lutfun%20da%20ho%C5%9F.%0A%0AEy%20padi%C5%9Fah-%C4%B1%20Lemyezel!%20%0AZat-%C4%B1%20ebed%2C%20hayy-%C4%B1%20ezel!%20%0AEy%20lutfu%20bol%2C%20kahr%C4%B1%20g%C3%BCzel!%20%0AKahr%C4%B1nda%20ho%C5%9F%2C%20lutfun%20da%20ho%C5%9F.%0A%0AA%C4%9Flat%C4%B1rs%C4%B1n%20zari%20zari%2C%0AVerirsen%20cennet-%C3%BC%20huri%2C%0ALay%C4%B1k%20g%C3%B6r%C3%BCr%20isen%20nari%2C%0AKahr%C4%B1nda%20ho%C5%9F%2C%20lutfun%20da%20ho%C5%9F.%0A%0AGerek%20a%C4%9Flat%2C%20gerek%20g%C3%BCld%C3%BCr%2C%0AGerek%20ya%C5%9Fat%20gerek%20%C3%B6ld%C3%BCr%2C%0AA%C5%9F%C4%B1k%20Yunus%20sana%20kuldur%2C%0AKahr%C4%B1nda%20ho%C5%9F%2C%20lutfun%20da%20ho%C5%9F.” message=”YUNUS EMRE” highlight=”11-14″ provider=”manual”/]

Bugün 1, bugüne kadar toplam 194 kez ziyaret edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir