Linux: SSH Keygen ve SSH nickname

Bir sunucuya ssh ile çok sık bağlantı yapıyorsanız her seferinde şifre girmemek için  bilgisayarınızda aşağıdaki şekilde keygen üretip, bu keygeni bağlantı yapmak istediğiniz sunucuya göndermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde bu işlemi yapabilirsiniz.

ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub user@server

Sunucuya nickname işe giriş yapabilmek için ise ; ~/.ssh/config dosyası aşağıdaki şekilde ayarlanmalı. Bu durumda sunucuya ssh root@nuhazginoglu.com -p 2123  şeklinde bağlanmak yerine ssh nuh şeklinde kolayca bağlanabilirsiniz.

Host nuh
  User root
  HostName nuhazginoglu.com
  Port 2123 (ssh portunuz 22 ise, bu satıra gerek yok.)
Yorum yaz

0 Yorumlar.

Yorum Yap


Not - Bunları KullanabilirsinizHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>