Etiket arşivi: python

Python: iki string ifade arasındaki eşleşen blokları bulma

İki string ifade arasındaki benzerliği bulmam gerekiyordu. Yaptığım araştırma neticesinde difflib kütüphanesi ile bu işi kolayca halledebildim. Aşağıdaki kod blogunun çıktısı hemen altında verilmiştir. Bu kod blogunda değişiklik yaparak ihtiyacınız doğrultusunda rahatlıkla kullabilirsiniz. Bu örnek şu bağlantıdan alınmıştır.

[pastacode lang=”python” manual=”import%20difflib%0Astring1%20%3D%20%22abxcd%22%0Astring2%20%3D%20%22abcd%22%0Amatches%20%3D%20difflib.SequenceMatcher(%0A%20%20%20%20None%2C%20string1%2C%20string2).get_matching_blocks()%0Afor%20match%20in%20matches%3A%0A%20%20%20%20print%20string1%5Bmatch.a%3Amatch.a%20%2B%20match.size%5D%0A” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

[pastacode lang=”markup” manual=”ab%0Acd%0A” message=”OUTPUT” highlight=”” provider=”manual”/]

Python yararlı komutlar

  • Python çalıştırdığınız dosyanın adını görmek. Bu sayede dosya isminde geçen bir ifadeyi değişkene çevirebilirsiniz.
os.path.basename(__file__)

  • Python scripte parametre göndermek ve onu kullanmak.
import sys

parameter1 = sys.argv[1]
parameter2 = sys.argv[2]

Dosyayı çalıştırırken ise şu şekilde komut göndereceğiz.

python sample.py parameter1 parameter2

 

ImportError: No module named pkg_resources

Error is:

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/python-html2text", line 5, in <module>
 from pkg_resources import load_entry_point
ImportError: No module named pkg_resources
(23) Failed writing body
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/bin/python-html2text", line 5, in <module>
 from pkg_resources import load_entry_point
ImportError: No module named pkg_resources

Solution is:

yum install python-setuptools -y