Etiket arşivi: fahreddin paşa

Dünya ve Ahiret Efendimizsin

[pastacode lang=”markup” manual=”Bir%20ul%C3%BC%E2%80%99l%20emr%20idin%20emrine%20girdik%3B%0AEzelden%20bey%E2%80%99atl%C4%B1%20hakan%C4%B1m%C4%B1zs%C4%B1n.%0AAz%20idik%2C%20sayende%20murada%20erdik.%0AD%C3%BCnya%20ve%20ahiret%20sultan%C4%B1m%C4%B1zs%C4%B1n.%0A%0AUnuttuk%20%C4%B0lhan%E2%80%99%C4%B1%2C%20Kara%20O%C4%9Fuz%E2%80%99u%3B%0A%C4%B0%C5%9Fledik%20seni%20g%C3%B6z%20bebe%C4%9Fimize.%0ABa%C4%9F%C4%B1%C5%9Fla%20ey%20%C5%9Fef%E2%80%99i%20kusurumuzu%0ABin%20k%C3%BCsur%20senelik%20eme%C4%9Fimize.%0A%0ASu%C3%A7umuz%20%C3%A7oksa%20da%20sun%E2%80%99umuz%20yoktur.%0A%C5%9E%C4%B1mard%C4%B1k%20m%C3%BCjde-i%20sahabetinle%0AG%C3%B6nl%C3%BCm%C3%BCz%20ganidir%2C%20g%C3%B6z%C3%BCm%C3%BCz%20toktur%0ADoyar%C4%B1z%20bir%20lokma%20%C5%9Fefaatinle%0A%0ANedense%20kimseler%20dinlemez%20eyvah!%0AO%20kadar%20saf%20olan%20dile%C4%9Fimizi%0ABir%20%C3%BCmmi%20isen%20de%20Ya%20Rasulallah%0AAncak%20sen%20okursun%20y%C3%BCre%C4%9Fimizi.%0A%0ASular%C4%B1%20t%C3%BCkendi%20g%C3%BClabdanlar%C4%B1n.%0ADinmedi%20g%C3%B6z%C3%BCm%C3%BCz%20ya%C5%9F%C4%B1%20merhamet%0AK%C3%BClleri%20so%C4%9Fudu%20buhurdanlar%C4%B1n.%0AA%C5%9Fk%C4%B1nla%20ba%C4%9Fr%C4%B1n%C4%B1%20yakmada%20millet.%0A%0AGelmemi%C5%9F%20T%C3%BCrk%C3%A7e%E2%80%99de%20Lebid%2C%20Hassan%E2%80%99%C4%B1n.%0AYok%20bizde%20ne%20B%C3%BCrde%2C%20ne%20Muallaka.%0AYolunda%20ba%C5%9Fveren%20Al-i%20Osman%E2%80%99%C4%B1n.%0AL%C3%A2l%20ile%20yazd%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20tarihten%20ba%C5%9Fka.%0A%0ANe%20kanlar%20ak%C4%B1tt%C4%B1k%20hep%20senin%20i%C3%A7in.%0AO%20ulu%20Kitab%E2%80%99%C4%B1n%20hakk%C4%B1%20i%C3%A7%C3%BCn%20aziz%E2%80%A6%0AG%C3%BCc%C3%BCm%C3%BCz%20eri%C5%9Fsin%20ve%20eri%C5%9Fmesin.%0AU%C4%9Frunda%20her%20zaman%20d%C3%B6%C4%9F%C3%BC%C5%9Fece%C4%9Fiz.%0A%0AYapamaz%20Ertu%C4%9Frul%20evlad%C4%B1%20sensiz.%0ACan%20verir%2C%20canan%C4%B1%20veremez%20T%C3%BCrkler.%0AEbedi%20hadim%E2%80%99%C3%BCl%20harameyniniz.%0A%C3%96lsek%20de%20Ravza%E2%80%99n%C4%B1%20ruhumuz%20bekler.” message=”Mülâzım-ı evvel (Üsteğmen) İdris Sabih Bey (Fahreddin Paşa’nın ihtiyat mülazımı)” highlight=”” provider=”manual”/]