En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri Sahâbe İklimi – Sahâbe Listesi

Geçtiğimiz günlerde Muhammed Emin Yıldırım’ın En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri Sahâbe İklimi serisine başlamıştım. Bitirdiğim ilk ciltin yorumları bağlantıdadır. Şu anda ikinci kitabı okuyorum. Bu kitapları yürekten tavsiye ediyorum. Kitapta adı geçen sahâbeleri daha sonra bulmak için bir indeks hazırlamaya karar verdim. Bu kapsamda aşağıdaki listeyi oluşturdum. Liste sahâbelerin isimlerinin alfabetik sıralaması gözetilerek hazırlandı. Ayrıca ilgili sahâbe hangi şehirle bağdaştırılmış, hangi ciltin hangi sayfasından başlayarak anlatılmış bunların bilgileri de mevcuttur. Bu liste inşallah ben başta olmak üzere birilerinin işine yarar.

İsim Cilt Şehir Sayfa Öne Çıkan Özelliği
Abdullah bin Abbâs 1 Kocaeli 333 Kur’ân Tercümanı
Abdullah bin Amr 3 Çankırı 335 Bir Ahlak Kahramanı
Abdullah bin Ca’fer 1 Batman 401 Cömertlik Deryası
Abdullah bin Cahş 1 Eskişehir 259 Şehadet Aşığı
Abdullah bin Mes’ûd 2 Muş 137 Tevhid Kalesi
Abdullah bin Ömer 3 Düzce 163 Âlim Sahâbi
Abdullah bin Revâha 2 Gümüşhane 435 Peygamber’in Şairi
Abdullah bin Selâm 4 Kastamonu 225 Pazarlıksız İman
Abdullah biz Zübeyr 3 Amasya 249 Mescid Güvercini
Abdurrahman bin Avf 3 Siirt 189 Rahmân’ın Tüccarı
Âişe binti Ebû Bekir 1 Niğde 471 Efendimizin (SAS) Sevgilisi
Ali bin Ebî Tâlib 3 Tunceli 363 Aslanların Aslanı
Ammâr bin Yâsir 1 Kütahya 359 Cennetin Özlediği Sahâbi
Amr bin Ma’dîkerib 2 Çorum 463 Bin Kişiye Bedel Asker
Âtike bint Zeyd 2 Nevşehir 315 Şehitlerin Hanımı
Berâ bin Mâlik 1 Karaman 219 Şehadet Sevdalısı
Bilâl bin Rebâh 4 Denizli 201 Müezzinlerin Efendisi
Câbir bin Abdullah 1 Zonguldak 311 Helal Kazanç Örneği
Cebele bin Hârise 4 Ağrı 289 Saâdet Asrı’ndan Bir Dağ
Cerîr bin Abdullah 1 Gaziantep 95 Antep’in Sakini
Ebû Bekir 1 Adana 29 Sâdık Dost
Ebû Eyyûb El-Ensâri 3 İstanbul 305 İstanbul’un Manevi Fatihi
Ebû Hûreyre 4 Bilecik 475 Nübüvvet Medresesinin Hafızası
Ebû Mihcen Es-Sekafî 4 Artvin 429 Kâdisiye’nin Kahramanı
Ebû Talha bin Sehl 1 Muğla 381 İnfak Kahramanı
Ebû Ubeyde bin Cerrâh 1 Hatay 141 Ümmetin Emini
Ebû Zer El-Ğıfârî 1 Afyon 281 İslâm’ın Mesihi
Ebû’d-Derdâ 1 Bartın 423 Ümmetin Hakîmi
Enes bin Mâlik 3 Burdur 419 Küçük Hizmetkâr
Erkam bin Ebi’l-Erkam 3 Aydın 137 Evini İslâm’a Açan Yiğit
Es’ad bin Zürâre 1 Edirne 113 Saâdetli Sahâbi
Esmâ bint Yezid 3 Trabzon 543 Hanımların Sözcüsü
Esmâ binti Ebû Bekir 1 Samsun 53 Mücadele ve Vakar Örneği
Fâtıma 2 Erzincan 189 Babasının Kızı
Fedâle bin Ubeyd 3 Yalova 519 Büyük Komutan
Habbâb bin Eret 4 Hakkari 249 Sarsılmaz Bir Dağ
Habîb bin Mesleme 2 Erzurum 69 Erzurum’un Fatihi
Hafsa bint Ömer 2 Isparta 387 Peygamber’in Nazlı Gülü
Hâlid bin Velid 3 Diyarbakır 275 Allah’ın Kılıcı
Hamza bin Abdûlmuttalib 4 Ordu 61 Şehitlerin Efendisi
Hasan bin Ali 2 Elazığ 245 Dedesine Benzeyen Torun
Hatice 2 Ankara 45 Risalet Davasının Annesi
Hubeyb bin Adîy 2 Sakarya 113 Sahâbice Sevda
Huzeyfe bin Yemân 2 Ardahan 339 Resûlullah’ın Sırdaşı
Hüseyin bin Ali 3 Bingöl 319 Cennetin Çiçeği
İyâd bin Ğanem 1 Şanlıurfa 177 Anadolu’nun Fatihi
Ka’Kâ bin Amr 4 Şırnak 135 İkinci Halid
Külsüm bin Hidm 4 Kırıkkale 179 Takva Mescidi’nin Sahibi
Mâlik bin Teyyihân 2 Bursa 411 Medine’nin Yiğidi
Mikdâd bin Amr 2 Uşak 271 İslâm’ın Süvarisi
Muâz bin Cebel 4 Bitlis 109 Âlimlerin İmamı
Mus’ab bin Umeyr 2 İzmir 215 Zor İşlerin Adamı
Nesibe bint Kâ’b 4 Kırklareli 39 Asr-ı Saâdet’te Bir Anne
Nuaymân bin Amr 3 Rize 493 Sahâbice Mizah
Nu’mân bin Beşir 4 Bayburt 451 Büyük İşlerin Adamı
Osman bin Affân 1 Kayseri 447 Müslüman Tüccar
Osman bin Maz’ûn 3 Osmaniye 443 Önden Gidenler
Ömer bin Hattâb 1 Konya 239 Adalet Timsali
Sa’d bin Ebî Vakkâs 4 Balıkesir 333 Arslan Pençesi
Sâ’d bin Hayseme 4 Kars 311 Hayırların Öncüsü
Sa’d bin Muâz 2 Manisa 485 Arş’ı Titreten Sahâbi
Safiyye Bint Abdulmuttalib 2 Giresun 365 İslâm’ın Kalesi
Safvân bin Muattal 3 Adıyaman 65 İffet Kahramanı
Saîd bin Zeyd 2 Aksaray 17 Kabul Olunmuş Bir Dua
Sâlim bin Übeyd 4 Van 269 Kur’ân’ın Yücelttiği Sahâbi
Selmân-ı Fârisî 1 Mardin 197 Hakikat Yolcusu
Suheyb-i Rûmi 1 Malatya 75 Allah İle Ticaret Yapan Sahâbi
Sümeyra bint Ubeyd 4 Tekirdağ 17 Şehitlerin Annesi
Şifâ bint Abdullah 4 Sinop 405 Hz. Ömer Gibi Bir Hanım
Şûrahbil bin Hasene 3 Kilis 87 Vahyin Emin Kâtibi
Talha bin Ubeydullah 3 Sivas 109 Yaşayan Şehit
Ubâde bin Sâmit 2 Antalya 165 Kur’ân Muallimi
Ubeyde bin Hâris 4 Çanakkale 87 Bedir Şehidi
Ukkaşe bin Mihsan 3 Kahramanmaraş 467 Cennetin Arkadaşı
Übey bin Kâ’b 4 Yozgat 155 Allah’ın Seçtiği Muallim
Ümmü Eymen 4 Bolu 385 Küçük Anne
Ümmü Harâm bint Milhan 3 Kıbrıs 43 Hala Sultan
Ümmü Seleme bint Ebî Ümeyye 4 Iğdır 361 Dirayet Timsali
Ümmü Süleym 2 Mersin 89 Teslimiyet Kahramanı
Zeyd bin Hattâb 2 Kırşehir 293 Ömerce Bir Yiğitlik
Zeynep bint Çahş 3 Karabük 19 İnfak Kahramanı Annemiz
Zübeyr bin Avvâm 3 Tokat 221 Peygamber’in (SAS) Havarisi
Bugün 1, bugüne kadar toplam 671 kez ziyaret edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir