Yedi Güzel Adam – Cahit Zarifoğlu

Şiirdeki 7 kişinin aşağıdaki kişiler olduğu düşünülüyor.

  • Sezai Karakoç
  • Nuri Pakdil
  • Mehmet Akif İnan
  • Erdem Bayazıt
  • Alaaddin Özdenören
  • Rasim Özdenören
  • Cahit Zarifoğlu

Şiirin VI. bölümüne kadar olan ilk kısmı Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam isimli kitabında, VI. bölümü ise Menziller isimki kitabında yayınlanmış, aşağıda beraberce verilmiştir.

[pastacode lang=”markup” manual=”%20%20%20%20%20%20I%0A%0ABu%20insanlar%20dev%20midir%0AYatak%20g%C3%B6rmemi%C5%9F%20g%C3%B6vde%20midir%0A%0ABir%20yara%20a%C3%A7ar%20boyunlar%C4%B1nda%0AKolkola%20durup%20ba%C4%9F%C4%B1rd%C4%B1klar%C4%B1nda%0A%0A%20%20%20%20%20-Yar%20kurban%C4%B1n%20olam%0A%20%20%20%20%20%20Da%C4%9Flar%20%C3%B6n%C3%BCme%20durmu%C5%9F%0A%20%20%20%20%20%20Ki%20da%C4%9Flanam%0A%0A%C3%87ekip%20p%C4%B1r%C4%B1l%20p%C4%B1r%C4%B1l%20mavzerler%20%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1lar%20oyluk%20etlerinden%0ADurdular%20ite%20%C3%A7akala%20kar%C5%9F%C4%B1%20yarin%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0A%0A1.%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20kan%20g%C3%B6rd%C3%BC%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0A%20%20%20%20%20%20yari%20alsa%20koynuna%0AAy%C4%B1rmaz%20kan%C4%B1%20yan%C4%B1ndan%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20var%20karde%C5%9Flerim%0A%20%20%20%20%20-Bir%20g%C3%BCzel%20ince%20gelin%0A%20%20%20%20%20%20Kabart%C4%B1r%20g%C3%B6%C4%9Fs%C3%BCn%C3%BC%20toz%20duman%20i%C3%A7inde%0A%20%20%20%20%20%20gelinli%C4%9Fi%20durur%20%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1p%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yerde%0A%20%20%20%20%20%20%C4%B0%C3%A7erlerden%20bir%20ta%C5%9Fl%C4%B1%20tarladan%0A%20%20%20%20%20%20Kaynayan%20nehrin%20g%C3%B6z%C3%BCnde%0A%20%20%20%20%20%20unutmu%C5%9F%20gelin%20al%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%0A%20%20%20%20%20%20Avu%C3%A7lar%C4%B1%20s%C4%B1cac%C4%B1k%20yumulu%20beline%20dayal%C4%B1%0A%20%20%20%20%20%20Kal%C4%B1n%20bilekli%20badem%20topuklu%0A%20%20%20%20%20%20Seyirtir%20o%20ince%20gelin%0A%20%20%20%20%20%20g%20r%20e%20v%20l%20i’lere%20%C5%9Fifalar%20g%C3%B6t%C3%BCrmek%20i%C3%A7in%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20var%20karde%C5%9Flerim%0A%20%20%20%20%20-G%C3%B6lgesiz%20meydanlara%0A%20%20%20%20%20%20akl%C4%B1%20ya%C4%9Fmalayanlar%20aras%C4%B1ndan%0A%20%20%20%20%20%20yay%C4%B1l%C4%B1rsa%20karanl%C4%B1k%20f%C4%B1s%C4%B1lt%C4%B1lar%0A%20%20%20%20%20%20Ya%20da%20g%C3%BCzel%20d%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%20yapay%20%C3%A7i%C3%A7ekleri%0A%20%20%20%20%20%20Muhtemel%20bir%20gen%C3%A7%20k%C4%B1z%C4%B1n%0A%20%20%20%20%20%20Ba%C5%9F%C4%B1na%20at%C4%B1l%C4%B1rsa%0A%0AYedi%20adamdan%20biri%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20kan%20g%C3%B6reni%0AKabuklar%C4%B1%20soyulmu%C5%9F%0ATaze%20devrilmi%C5%9F%20bir%20a%C4%9Fa%C3%A7%20gibi%0A%C3%87eker%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1r%20kendi%20kad%C4%B1nlar%C4%B1ndan%0AF%C4%B1rlar%20yataklar%C4%B1ndan%20tatl%C4%B1%20uykudan%0A%C3%87%C4%B1plak%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1r%20kendi%20kad%C4%B1nlar%C4%B1ndan%0AF%C4%B1rlar%20yataklar%C4%B1ndan%20tatl%C4%B1%20uykudan%0A%C3%87%C4%B1plak%20yal%C4%B1n%20ve%20g%C3%BCzel%20adaleli%0AO%20er%20alarak%0ASe%C4%9Firtir%20danseder%20gibi%0A-%C3%96nce%20sa%C4%9Flam%20olmal%C4%B1%20arkam%0AO%20ince%20gelin%0ABelirir%20hemen%20ard%C4%B1nda%20erin%0A1000%20y%C4%B1l%20durmadan%20en%20atm%C4%B1%C5%9F%20bir%20%C3%A7%C4%B1nar%20gibi%0A%0AG%20i%20d%20i%20y%20o%20r%20dans%C3%B6z%20gibi%0AYere%20ve%20g%C3%B6%C4%9Fe%20a%C3%A7%C4%B1k%20avucunda%20o%20kan%0A%20%20%20%20%20%20O%20i%C5%9Flem%20onda%20g%C3%BCvercin%20ve%20sevap%0A%20%20%20%20%20%20Onlarda%20en%20a%C4%9Fr%C4%B1mal%C4%B1%20yara%0AVe%20yollan%C4%B1yor%20o%20g%C3%BCvercin%20onlara%0AG%C3%BCvercin%20de%C4%9Fi%C5%9Fiyor%20gittik%C3%A7e%20ondan%0AG%C3%BCvercin%20de%C4%9Fi%C5%9Fiyor%20vard%C4%B1k%C3%A7a%20onlara%0A%2B%20ve%20aman%20ne%20uzun%20s%C3%BCr%C3%BCyor%20bir%20d%C3%BC%C5%9Fman%20%C3%B6ld%C3%BCrmek%2B%C2%A0%0A%0AYedi%20adam%20art%C4%B1k%20bir%20kan%20g%C3%B6reni%0AVar%C4%B1yor%20dengede%0AKu%C4%9Fu%20gibi%20sark%C4%B1yor%20onlara%0A%20%20%20%20%20%20ak%C4%B1yor%20onlara%0A%20%20%20%20%20%20%C5%9Fiirler%20s%C3%B6yl%C3%BCyor%20ve%20m%C4%B1sralar%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20%20i%C5%9Flek%20%C3%A7elik%20k%C3%BCmeleri%0A%20%20%20%20%20%20ve%20kalk%C4%B1yor%20her%20bir%20ula%C5%9Fmas%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20%20iki%20yan%C4%B1nda%20s%C3%BCl%C3%BCs%20ve%20yay%20gibi%0A%20%20%20%20%20%20bir%20vuru%C5%9Fta%20%C3%B6ld%C3%BCren%20elleri%0A%20%20%20%20%20-Karanfil%20serpercesine%0A%20%20%20%20%20%20Bir%20kez%20daha%20vurdum%20ya%20Allah%20diye%20a%C3%A7t%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20yaralara%0A%0A%20%20%20%20%20-G%C3%BCzelin%20d%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1%20g%C3%BCzel%20olur%0A%20%20%20%20%20%20G%C3%BCzelin%20yari%20g%C3%BCzel%20olur%0A%0AO%20var%C4%B1yor%20t%C3%BCm%20meydanlara%0AKan%C4%B1%20ok%C5%9Fayarak%20ve%20kabartarak%0A%0A%20%20%20%20%20%20Kan%C4%B1%20ok%C5%9Fa%20ve%20kabart%0A%20%20%20%20%20%20Ve%20sonra%20sabah%20kahvalt%C4%B1s%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20%20%C4%B0%C3%A7inden%20ge%C3%A7irmekle%20vars%C4%B1n%20sofrana%0A%20%20%20%20%20%20%C3%87ocuklar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20ellerinde%20b%C3%BCy%C3%BCyen%20gagal%C4%B1%20%C5%9Feylerin%0A%20%20%20%20%20%20Tanr%C4%B1n%C4%B1n%20buyru%C4%9Fu%20ile%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kartt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%0A%20%20%20%20%20%20G%C3%BCrb%C3%BCz%20bir%20yumurta%0A%0A%20%20%20%20%20%20II.%0A%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20a%C5%9Fk%20g%C3%B6rd%C3%BC%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0A%20%20%20%20%20%20%C3%B6l%C3%BCm%20girse%20koynuna%0AAy%C4%B1rmaz%20a%C5%9Fk%C4%B1%20yan%C4%B1ndan%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20olu%C5%9Fuyor%20karde%C5%9Flerim%0A%0ADaha%20ne%20kadar%20saklanabilirdik%20seninle%3A%C2%A0%0AYaylalardan%20nas%C4%B1l%20ge%C3%A7tik%0A%C3%87obanlara%20yeti%C5%9Femedik%20ama%20uzaktan%0Azahmetsiz%20ve%20hi%C3%A7%20kimseye%20de%C4%9Fil%20gibi%20konu%C5%9Fan%20a%C4%9F%C4%B1zlardan%0ANe%20bilge%20s%C3%B6zler%20dinledik%0AS%C4%B1%C4%9F%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%0AVe%20i%C3%A7inde%20sa%C3%A7lar%C4%B1m%C4%B1z%20g%C3%B6le%20girmi%C5%9F%20%C4%B1slanan%0AO%20dev%20O%20kabul%20eden%20O%20izin%20veren%20ma%C4%9Faralar%0AYine%20a%C3%A7%C4%B1k%20yine%20buyur%E2%80%99lu%0A%C3%87ekildi%20%C3%BCst%C3%BCm%C3%BCzden.%20-%C3%87al%C4%B1lar%C4%B1n%0ABilen%20duru%C5%9Flar%C4%B1yla%20kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9F%C4%B1rd%C4%B1k%20ko%C5%9Fu%C5%9Furken%20gizlilere%0A%0AG%C3%BCne%C5%9Fi%20tez%20g%C3%B6rd%C3%BCk%20da%C4%9Flarda%0AOrman%C4%B1n%20ay%20%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi%20gibi%20uyanan%20hayvanlar%C4%B1yla%0A%C4%B0lk%20i%C5%9F%20g%C3%B6vdemizin%20ac%C4%B1kt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20anlamak%20oldu%0AGittik%20koklad%C4%B1k%20ekme%C4%9Fimizi%20tarlalarda%0A%0AO%20g%C3%BCn%20gezdim%20seni%20ellerimle%0AS%C3%B6yledin%3A%20Geni%C5%9F%20vuruyor%20y%C3%BCre%C4%9Fin%0A%0A%C3%9Clkeye%20tez%20giden%20ayaklar%C4%B1mla%20var%C4%B1yorum%0AKan%C4%B1m%20temizli%C4%9Fi%20seven%20bir%20kolla%20at%C4%B1l%C4%B1yor%20durmadan%0AY%C4%B1kanm%C4%B1%C5%9F%20g%C3%BCne%C5%9Fte%20yeni%20kurumu%C5%9F%20%C3%A7ar%C5%9Faflar%20gibi%0ASerin%20ve%20%C3%BCrpertici%20g%C3%B6vden%0AYakla%C5%9Fmaktas%C4%B1n%20ve%20%2F%20%C3%A7ok%20yak%C4%B1n%C4%B1ma%20ta%C5%9F%C4%B1d%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20%2F%20g%C3%BCller%0ASana%20can%C4%B1%20g%C3%B6n%C3%BClden%20%C3%A2%C5%9F%C4%B1k%20oldum%20mele%C4%9Fim%0AKollar%C4%B1na%20g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%20bilezikler%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm%0ADostlar%20bulduk%C3%A7a%20onlara%0AKal%C4%B1n%20ka%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6vd%C3%BCm%C2%A0%0AG%C3%BCzeldin%0AG%C3%B6vden%20gerilmi%C5%9F%20devinmekteydi%0ABir%20tabloda%20gibi%20her%20bakmaya%20de%C4%9Fi%C5%9Fen%0AKaranl%C4%B1k%20anlamlardan%20ar%C4%B1nan%20y%C3%BCz%C3%BCnle%0AHakk%C4%B1%20verilmi%C5%9F%0AZehirleri%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20kazanlarda%0ADemirle%20birlikte%20%C3%A7eli%C4%9Fe%20ko%C5%9Fmaktayd%C4%B1n%0AVe%20d%C3%B6llenmekteydin%20mengenelerle%20kucaklanarak%0A%0A%C4%B0%C5%9F%C3%A7i%20e%C4%9Filir%20b%C3%BCk%C3%BCl%C3%BCr%20ve%20do%C4%9Frulur%0AK%C3%B6yl%C3%BC%20b%C3%BCk%C3%BCl%C3%BCr%20do%C4%9Frulur%20e%C4%9Filirken%0A%C4%B0nsan%20iyi%20maden%20kuyumcuda%0A%0AG%C3%BCzeldin%20%2F%20G%C3%B6vden%0AYeni%20bir%20iklim%20gibi%20yay%C4%B1lmaktayd%C4%B1%20karalara%0AA%C4%9Fa%C3%A7lar%2C%20k%C4%B1rdaki%20hayvanlar%20kasabadaki%20insanlarca%0A%C4%B0%C5%9Fte%20davetliydin%0AAc%C4%B1kt%C4%B1k%20b%C4%B1%C3%A7aklar%C4%B1na%20kan%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20g%C3%BCtmekteymi%C5%9Fin%20gibi%0AGelip%20ac%C4%B1%20s%C3%B6zlerin%20i%C3%A7in%0ABir%20%C3%A7ekmece%20koydun%20yaralar%C4%B1m%C4%B1za%0A%0AVe%20ellerin%20u%C3%A7u%C5%9Fan%20yapraklar%20gibi%0ABirden%0ANas%C4%B1l%20yaln%C4%B1z%20oldu%C4%9Fumuzu%20anlad%C4%B1m%0AKimseler%20yoktu%20ikimizden%20ba%C5%9Fka%20birbirine%20bakan%0A%0ASusuyor%20sessizce%0AA%C5%9Fkla%20ilerliyorum%0AMilletim%20bileniyorum%0ADevirmeye%0ADevirmeye%20safras%C4%B1%20beynimi%20%C3%BCle%C5%9Fen%0AElleri%20kar%C4%B1m%C4%B1n%20%C3%BCst%C3%BCnde%20birle%C5%9Fenleri%0A%0ABundan%20b%C3%B6yle%20yekinmeye%20hevesli%20y%C3%BCre%C4%9Fim%0A%2Fsanatsever%20halk%C4%B1m%C4%B1za%20duyurulur%2F%0AAkl%C4%B1m%20eski%20izlerde%20%C5%9Fimdi%0A%C4%B0z%20demek%0ABir%20geni%C5%9F%0ABir%20kendine%20d%C3%B6n%C3%BCk%20bir%20en%20ileriye%0AYol%20demek%0A%0AUsulca%20kalk%C4%B1p%20gidene%3A%20Dur%0AKi%20%C3%A7evrileceksin%0A%0AToydun%20cesurdun%0AGen%C3%A7tin%20at%C4%B1ld%C4%B1n%0ABilmezdin%20at%C4%B1ld%C4%B1n%0AKabu%C4%9Fu%20oydun%20oydun%0AKabukta%20kald%C4%B1n%0A%0ASis%20iner%20%C3%B6rter%20mermeri%0Aa%C4%9Fac%C4%B1%20binay%C4%B1%0A%0ASis%20kalkar%20kalkmaz%0AG%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr%20mermer%0AA%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20dev%C2%A0%0ABu%20adamlar%20dev%20midir%0AYatak%20%C3%B6zlemez%20g%C3%B6vde%20midir%0AG%C3%BCl%20a%C3%A7ar%20boyunlar%C4%B1nda%0AKolkola%20durup%20ba%C4%9F%C4%B1rd%C4%B1klar%C4%B1nda%0ABomba%20d%C3%BC%C5%9Fm%C3%BC%C5%9F%20gibi%20deprenir%20toprak%0AKonu%C5%9Ftuklar%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20-Yar%20kurban%C4%B1n%20olam%0A%20%20%20%20%20%20dola%20ya%C5%9Fma%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20bile%C4%9Fime%0A%20%20%20%20%20%20Ki%20d%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1%20g%C3%BCzel%20vuram%0A%0A%C3%87ekip%20mavzerler%20%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1lar%20oyluk%20etlerinden%0ADurdular%20ite%20%C3%A7akala%20kar%C5%9F%C4%B1%20yarin%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0A%0A%20%20%20%20%20%20III%0A%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20yar%20g%C3%B6rd%C3%BC%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0A%20%20%20%20%20%20yari%20alsa%20koynuna%0AAy%C4%B1rmaz%20yari%20yan%C4%B1ndan%0A%0AAlev%20gerekli%20kentliye%0ABu%20%C4%B1s%C4%B1tma%20devleri%20kente%0A%20%20%20%20%20%20bir%20an%20%C3%B6nce%20inmeli%20o%C4%9Flum%0A%0A%2Fb%C3%BCt%C3%BCn%20g%C3%BCn%20badem%20%C3%A7%C4%B1rpt%C4%B1m%0A%C3%BCz%C3%BCm%C3%BCn%20tehini%20armudun%20%C3%A7%C3%BCr%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BC%20ay%C4%B1klad%C4%B1m%0Auykuya%20ge%C3%A7%20vard%C4%B1m%0Ayata%C4%9F%C4%B1n%20i%C3%A7ine%20elimi%20daha%20yeni%20koydum%0Arahat%C4%B1ma%20doymad%C4%B1m%20ama…%2F%0A%0A%C3%9CMMET%C4%B0%20G%C3%96ZETMEN%20GEREKL%C4%B0%0ABen%20seni%20beyaz%20haber%20ustas%C4%B1%0AOlas%C4%B1n%20D%C4%B0YE%20bo%C4%9Fmad%C4%B1m%20-DO%C4%9EURDUM%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20i%C3%A7in%20haz%C4%B1r%20olun%20karde%C5%9Flerim%0A%0AAnam%20su%20d%C3%B6k%C3%BCyor%20ellerime%0ABedenim%20h%C4%B1zla%20ka%C3%A7%C4%B1yor%0AG%C3%B6zlerime%20toprak%20atan%20uykudan%0ASuyu%20%C3%A7arpt%C4%B1k%C3%A7a%20y%C3%BCz%C3%BCme%20ve%20g%C3%B6zlerim%20yaln%C4%B1z%0AYan%C4%B1yorlar%0A%0AYemi%20torban%C4%B1n%20dibine%20gelince%20beygir%0A%C4%B0ri%20saman%20saplar%C4%B1n%C4%B1n%20aras%C4%B1ndan%0A%C4%B0ri%20etli%20dudaklar%C4%B1na%0AK%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20zor%20bulunan%20arpalar%C4%B1%20topluyor%0A%0ABir%20par%C3%A7a%20daha%20y%C3%BCkselen%0ABir%20par%C3%A7a%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BClen%0ABir%20par%C3%A7a%20daha%20uzak%20duran%20y%C4%B1ld%C4%B1z%0ABeygir%20ve%20yan%C4%B1nda%20duran%20semeri%0AEvin%20gerisinde%20y%C4%B1%C4%9F%C4%B1nla%20odun-%20badem%20dallar%C4%B1%0AVe%20kuru%20al%C4%B1%C3%A7%20k%C3%B6kleri%0AVe%20ben%20o%20zaman%20bilmezdim%20halka%0AAte%C5%9F%20gerekti%C4%9Fi%0A%C3%87al%C4%B1%C5%9F%C4%B1r%20g%C3%BCn%20boyu%20koru%20a%C4%9Fa%C3%A7lar%C4%B1%20devirir%0ABadem%20%C3%A7%C4%B1rpar%20budard%C4%B1m%20yaban%20%C3%A7al%C4%B1lar%C4%B1%0A%0AG%C3%BCn%20tepeme%20de%C4%9Fsin%20%C3%B6%C4%9Fleye%20duray%C4%B1m%0A%0AG%C3%BCn%20tepene%20de%C4%9Fsin%20%C3%B6%C4%9Fleye%20duras%C4%B1n%0AK%C3%B6kleri%20hem%20derinleri%20hem%20s%C4%B1%C4%9Flar%C4%B1%20sarm%C4%B1%C5%9F%0ADurmaks%C4%B1z%C4%B1n%20nimet%20dev%C5%9Firen%0ACeviz%20a%C4%9Fac%C4%B1n%C4%B1n%20alt%C4%B1nda.-%0A%C3%96%C4%9Fleye%20durmay%C4%B1%0AHi%C3%A7%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm%20m%C3%BC%20a%C4%9Fa%C3%A7%20neden%20havyan%20de%C4%9Fil%3A%C2%A0%0A%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20kan’d%C4%B1r%20hayvan%0ADamard%C4%B1r%20a%C4%9Fa%C3%A7%0A%0AO%20ceviz%20a%C4%9Fac%C4%B1n%C4%B1n%20alt%C4%B1nda%0ADallar%C4%B1na%20ve%20k%C3%B6klerine%0ABir%20%C3%B6z%20su%20damar%C4%B1%20gibi%20ba%C4%9Flanarak%0AOnlar%20ve%20a%C4%9Fa%C3%A7lar%0AToprak%20ve%20kalbinden%20doyurdu%C4%9Fu%20hayvanlar%0A%C4%B0%C5%9Fitmi%C5%9Fler%20bak%C4%B1n%20onlarla%0AOnlar%20ve%20yapraklar%0AGeni%C5%9F%20bir%20a%C4%9F%C4%B1zla%20%C3%BCf%C3%BCr%C3%BCl%C3%BCyormu%C5%9F%20gibi%20k%C4%B1m%C4%B1ldamaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1lar%0A%0AOnlar%20ve%20t%C3%BCfe%C4%9Fimi%20do%C4%9Frulttu%C4%9Fum%20ku%C5%9Flar%0A%C5%9Eimdi%20%C3%B6ld%C3%BCrme%20vaktim%20de%C4%9Fil%0A%0ABa%C5%9F%C4%B1na%20omuzlar%C4%B1ma%20konun%0ADudaklar%C4%B1mdan%20ve%20kalbimden%20dinleyin%0A%2Fi%C5%9Fte%20bak%C4%B1n%20ekmek%20b%C3%B6yle%20tutulur%2F%0A%C3%96%C4%9Fleye%20durarak%20ba%C4%9Fl%C4%B1yorum%20bu%20tepeleri%0AO%20tepelere%0A%0AE%C4%9Flenme%20do%C4%9Fada%20-%20kentte%20bu%20gece%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1klar%20yanmad%C4%B1%0ADamlardan%0A%C3%87orba%20duman%C4%B1%20y%C3%BCkselmemekte%0AYufka%20ekme%C4%9Fi%0AToprak%20ve%20a%C4%9Fa%C3%A7%20kokulu%20ellerimle%0A%2F%20i%C5%9Fte%20bak%C4%B1n%20ekmek%20b%C3%B6yle%20tutulur%2F%0A%C5%9Eu%20en%20artist%0AVe%20lokmay%C4%B1%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20parmaklar%C4%B1n%20ucunda%0AP%C4%B1t%20p%C4%B1t%20bir%20damar%20gibi%20atan%0AYemin%20ve%20billah%0AS%C4%B1cak%20bulgur%20a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%20kalbidir%0A%0ADedim%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20kalk%0AYoksa%20s%C3%BCt%C3%BCm%20helal%20olamaz%0A%0AD%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm%20sol%20kollar%C4%B1%20kesik%20insanlar%C4%B1n%C2%A0%0ANe%20denli%20mahir%20olduklar%C4%B1n%C4%B1%20sa%C4%9F%20kollar%C4%B1nda%0ABeyaz%20haberlerim%20i%C3%A7in%20toplanan%20karde%C5%9Flerim%0A%0A-Ad%C4%B1m%20Mustafa%20ve%20Niyazi%20ve%20Abdurrahman%0AKafkas%20yaylalar%C4%B1nda%20%C3%A7ad%C4%B1rlar%C4%B1m%C4%B1n%0AS%C3%BCr%C3%BClerimin%20ocak%20ta%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1n%0A%C4%B0zleri%20vard%C4%B1r%2Fdo%C4%9Fup%20y%C3%BCr%C3%BCmeye%20ba%C5%9Flay%C4%B1nca%0A%C3%87%C4%B1plak%20basm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1m%20topra%C4%9Fa%2F%0A%0AYine%20de%20ana’v%C3%A2z%C4%B1n%20duymasam%20hi%C3%A7%20uyanmam%0ABedenim%20%C3%B6ylesine%20yorgun%20babam%20%C3%B6ylesine%20%C3%B6l%C3%BC%0A%C3%96l%C3%BC%20gibi%20k%C4%B1m%C4%B1ldam%C4%B1yor%20dedem%0ASini%20belli%20kendi%20belli%20de%C4%9Fil%0ANe%20bir%20hak%20torunlar%C4%B1nda%20ne%20ya%C5%9Fayan%20bir%20arzusu%0A%0AEllerim%20yumruk%20dizlerimin%20aras%C4%B1nda%20(tam%20%C3%BC%C3%A7%20y%C3%BCz%20y%C4%B1l)%0AEtim%20etimin%20s%C4%B1z%C4%B1n%C4%B1%20als%C4%B1n%20diye%0A%0AKalk%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20sabah%20y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1%0ABir%20m%C4%B1zrak%20boyu%20y%C3%BCkseldi%0A%2B%20iri%20ve%20zeki%0Au%C3%A7lar%C4%B1%20nemli%20bir%20g%C3%B6z%20gibi%20%2B%0A%0A%20%20%20%20%20%20IV%0A%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20bela%20g%C3%B6rd%C3%BC%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0AYalvarsa%20evleri%20harap%20kad%C4%B1nlar%0A%20%20%20%20%20%20ve%20a%C4%9Flayan%20birka%C3%A7%20%C3%A7ocuk%0AKamalar%20sal%C4%B1nsa%20karn%C4%B1na%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ayr%C4%B1lmaz%20belal%C4%B1%20yan%C4%B1ndan%0A%0AHaberlerime%20kulak%20asmay%C4%B1p-Duymad%C4%B1k%0ADemeyesiniz%20karde%C5%9Flerim%0A%0A%C3%9Clkem%20bug%C3%BCn%0AYariyle%20bulu%C5%9Fmu%C5%9F%20gizlilerde%0ATepeden%20t%C4%B1rna%C4%9Fa%20yeni%20y%C4%B1kanm%C4%B1%C5%9F%0AVe%20%C3%B6rt%C3%BCler%20i%C3%A7inde%0AG%C3%B6z%20kapaklar%C4%B1%20kale%20kap%C4%B1lar%C4%B1%0AGibi%20%C3%B6rt%C3%BCl%C3%BC%0AYass%C4%B1%20g%C3%B6zl%C3%BC%20kabar%C4%B1k%20al%C4%B1nl%C4%B1%0AKalbine%20ve%20beline%20zengin%0AD%C3%BCzg%C3%BCn%20bedenli%20bol%20sa%C3%A7l%C4%B1%20erkekler%20gibi%0A%0A%C3%9Clkem%C2%A0%0ATepeden%20ete%C4%9Fe%20y%C4%B1kanmak%20i%C3%A7in%0AA%C5%9F%C4%B1dan%20sonra%20paklanan%0AOvalara%20yay%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20kad%C4%B1nlar%0AEvi%20u%C3%A7suz%20bir%20yol%20gibi%20bekleyen%0AYavruya%20yerinde%20bekleten%0AO%20kad%C4%B1nlar%20gibi%20%C3%BClkem%0A%0A-Y%C3%BCr%C3%BCr%C3%BCm%20bay%C4%B1rlarda%0AG%C3%BCc%C3%BCm%20ne%20merkezde%20tartmak%20i%C3%A7in%0AKulak%20verir%0ADinlerim%20a%C4%9Fac%C4%B1%0A%0AGe%C3%A7erken%20beton%20d%C3%B6%C5%9Feli%20apartman%20kayk%C4%B1l%C4%B1%20toprakta%0ASesim%20nas%C4%B1l%20etkili%20yoklamak%20i%C3%A7in%0ADurdurur%20sorar%C4%B1m%20kentliyi%0ANe%20haber%20b%C3%B6yle%3A%C2%A0%0ANereye%3A%0A%0ABela%20%C3%BCreten%20elim%0ANas%C4%B1l%20davran%C4%B1r%20belalar%20i%C3%A7inde%0AS%C4%B1namak%20i%C3%A7in%0AUzan%C4%B1r%20ok%C5%9Far%C4%B1m%20sa%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20ey%20yarim%0ABakar%C4%B1m%20hoyrat%20ve%20%C3%A2%C5%9F%C4%B1k%20ellerime%0A%0ABir%20g%C3%BCn%20sapsar%C4%B1%20kesildim%0A%C3%96yle%20bir%20tabiat%20vard%C4%B1%20ki%20g%C3%B6vdemde%0A%C4%B0nsanlar%C4%B1%20g%C3%B6rmezdim%20bile%20yan%C4%B1mdan%0ABir%20hava%20bulutu%20gibi%20ge%C3%A7erlerdi%0A%C4%B0%C3%A7imden%C2%A0%0AGidip%20da%C4%9Flara%0AKafa%20tutmak%20gelirdi%0A%0ABir%20g%C3%BCn%20ben%0A%C4%B0ri%20ve%20kasl%C4%B1%20g%C3%B6vdem%0ASapsar%C4%B1%20kesildim%0AHali%20harap%20bir%20dev%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1%20%C3%B6n%C3%BCme%0AG%C3%B6zlerini%20%C3%B6yle%20a%C3%A7t%C4%B1%20ki%20y%C3%BCz%C3%BCme%20ve%20a%C4%9Flam%C4%B1%C5%9F%0ASonra%20s%C3%B6yle%C5%9Ftik%0A%0ABu%20bir%20n%C3%B6bet%20devriydi%20karde%C5%9Flerim%0A%0ABizimle%20a%C5%9Fkta%20olanlar%C4%B1n%0AEline%20su%20d%C3%B6ks%C3%BCnler%0A%C3%87ad%C4%B1rlar%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6n%C3%BCne%20o%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCc%C3%BCk%0AKilimleri%20sersinler%0A%0A%20%20%20%20%20%20V%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adam%0ABiri%20bir%20g%C3%BCn%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6rd%C3%BC%0AGere%C4%9Fini%20belledi.%0AKi%20o%20da%C4%9F%0AA%C4%9Fa%C3%A7s%C4%B1z%20ve%20yaln%C4%B1z%0AG%C3%B6kte%20al%C4%B1p%20veriyordu.%0AR%C3%BCzg%C3%A2rla%20%C3%BCrperir%20gibi%20olurdu%0ABeygirin%20derisi%20nas%C4%B1l%20%C3%BCrperirse%20boydan%20boya%0ADokununca.%0AY%C4%B1lanla%20akreple%20kertenkele%0ATav%C5%9Fan%20keklik%20kurtla%0AOnlarla%0AHayvanlarla%20k%C4%B1m%C4%B1ldan%C4%B1rd%C4%B1%0A%0ADa%C4%9F%20bu%C2%A0%0ASerpilmi%C5%9F%20at%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20yer%20kapm%C4%B1%C5%9F%0ABa%C5%9Fa%20kurulmu%C5%9F.%20B%C3%B6b%C3%BCrlenmeden%20iri%20kendili%C4%9Finden%20koca%0A%0ADa%C4%9F%20bu%0ADevir%2C%20s%C3%B6z%20gelsin%2C%20kervan%20devri%0AEte%C4%9Finde%20ipek%20yolu%20zencefil%20yolu%0AKara%20ve%20beyaz%20yolu%20zenci.%20Develer%0A%C4%B0%C3%A7erek%20kar%C4%B1nlar%C4%B1ndan%20t%C3%BCylerinden%20ge%C3%A7irerek%0ADa%C4%9F%C4%B1%20yiyerek%2C%20s%C3%B6z%20gelsin%2C%20beslenirlerdi%0A%0ADa%C4%9F%20bu%0ADevir%20ku%C5%9F%20devri%0AGe%C3%A7erdi%20kartal%0A%0A%C4%B0%C5%9Fte%20o%20kartal%0ARenksiz%20%C4%B1s%C4%B1%20vermeden%0A%C3%9Crkmeden%20%C3%BCrk%C3%BCtmeden%0AKendinden%20ge%C3%A7erek%20s%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCr%0ADikine%20batar%20dikine%20%C3%A7%C4%B1kar%0ACo%C5%9Ftumu%0AVurur%20kendini%20da%C4%9Fa%20-%20%C3%B6l%C3%BCrd%C3%BC%20par%C3%A7alanarak%0A%0ADa%C4%9F%20bu%0ADevir%20aslan%20devri%0AYer%20yer%20topla%C5%9Farak%0AErkekli%20di%C5%9Fili%0AS%C4%B1k%20s%C4%B1k%20oyna%C5%9Farak%0A%0ADevir%20insan%20devri%0AGe%C3%A7ti%20ge%C3%A7ti%0A%C4%B0nsan%20ge%C3%A7ti%0AEt%20ge%C3%A7ti%20kan%20ge%C3%A7ti%0AG%C3%B6z%20ge%C3%A7ti%0AGelenler%0AYeni%20gelen%20yeniden%20sonradan%20gelen%0AGe%C3%A7ti%20ge%C3%A7ti%0A%0ADa%C4%9F%20bu%C2%A0%0AY%C4%B1lanla%20k%C4%B1m%C4%B1ldan%C4%B1rd%C4%B1%0AY%C4%B1lanla%20k%C4%B1m%C4%B1ldan%C4%B1rd%C4%B1%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adamdan%20biri%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6reni%0ADurdu%20sevmeden%20bilmeden%20devinirken%C2%A0%0ADurdu%20durdu%20seyreyledi%0A%0ASordu%3A%C2%A0%0Ada%C4%9F%20nicesin%0Ag%C3%BCnde%20mi%20gecede%20misin%0Age%C3%A7mi%C5%9Fte%20%C5%9Fimdide%0Ayoksa%20gelecek%20bir%20d%C3%BC%C5%9Fte%20misin%0A%0ADa%C4%9F%20serpildi%0AAt%C4%B1ld%C4%B1%20yeniden%20yer%20tuttu%0A%C4%B0lk%20kez%20y%C4%B1lanla%20k%C4%B1p%C4%B1rdanmad%C4%B1%0A%0AG%C3%B6z%C3%BC%20g%C3%B6r%C3%BCr%20g%C3%B6rmez%0ADa%C4%9Fa%20g%C3%B6%C3%A7t%C3%BC%20g%C3%BCzel%20adam%0AEte%C4%9Finden%20yukar%C4%B1ya%20%C3%BC%C3%A7%20g%C3%BCn%0AY%C3%BCr%C3%BCd%C3%BC.%20Bir%20y%C4%B1lda%20doland%C4%B1%0A%C3%87evresini.%20E%C4%9Flenerek%20kayalarda%20geceleri%0AY%C3%BCr%C3%BCd%C3%BC%20g%C3%BCnde%20ve%20bir%20ku%C5%9F%20gibi%0AG%C3%B6rerek%20de%0A%0ADurmadan%20doland%C4%B1%20da%C4%9F%C4%B1n%20%C3%A7evrisini%0AArt%C4%B1k%20da%C4%9F%20y%C4%B1lanla%20k%C4%B1m%C4%B1ldamad%C4%B1%0AK%C4%B1m%C4%B1ldard%C4%B1%20onunla%0A%0AH%C4%B1r%C3%A7%C4%B1nd%C4%B1%20adam%20hep%20h%C4%B1rsla%0AYaral%C4%B1ym%C4%B1%C5%9F%C3%A7a%20inlerdi%0AY%C3%BCz%C3%BC%20durgun%20g%C3%B6zler%20duru%20berrak%0AH%C4%B1rslan%C4%B1rd%C4%B1%20aya%C4%9F%C4%B1yla-%20avu%C3%A7lar%C4%B1ndan%20ter%20akar%0AOmuzlar%C4%B1n%C4%B1%20burard%C4%B1.%0A%0AOla%20ki%20anlatsa%20da%C4%9F%0ADer%20h%C4%B1rc%C4%B1nd%C4%B1%20adam%20ince%20bilekli%C2%A0%0AAzg%C4%B1n%20topuklu%0A%C4%B0nce%20uzun%20parmakl%C4%B1%20kar%C4%B1ns%C4%B1z%0AKar%C5%9F%C4%B1%20koyan%20omuzlu%0AYerken%20g%C3%BCzel%20yer%20doymadan%20kalkar%0AOturarak%20ve%20hayvanlarda%20bile%0AGizlenerek%20i%C5%9Ferdi%0A%0AAdam%20h%C4%B1r%C3%A7%C4%B1nd%C4%B1-sa%C3%A7lar%C4%B1%20uysal%20akard%C4%B1%0AR%C3%BCzg%C3%A2rla%20akard%C4%B1%0AEsinti%20olmadan%20zaten%20akmaktayd%C4%B1%0AUzun%20boylu%20de%C4%9Fildi%0AAma%20kendinden%20uzunu%20yoktu%20-%20yaln%C4%B1zd%C4%B1%0A%0AGe%C3%A7ince%20%C3%B6n%C3%BCnden%0AMa%C4%9Faralardan%20ku%C5%9F%20tav%C5%9Fan%20kurt%20yavrusu%0ADa%C4%9Fa%20vururlard%C4%B1%0ASer%C3%A7e%20tohum%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BCrd%C3%BC%20a%C4%9Fz%C4%B1ndan%0ATav%C5%9Fan%20ye%C5%9Ferince%20onu%0AYerdi%20k%C3%B6k%C3%BCnden%0A%0AOt%20%C3%BCremedi%0AA%C4%9Fa%C3%A7%20%C3%BCremedi%0A%0ADa%C4%9F%20a%C4%9Fa%C3%A7s%C4%B1z%20ve%20yaln%C4%B1zca%0AG%C3%B6kte%20al%C4%B1p%20veriyordu%0AAdam%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20bir%20kaya%20d%C3%BCzl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde%0AToprakta%20ma%C4%9Fra%20i%C3%A7inde%20ma%C4%9Fra%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0AKaynak%20ba%C5%9F%C4%B1nda%20kuru%20yama%C3%A7ta%0ADururdu%C2%A0%0AE%C4%9Filip%20aln%C4%B1n%C4%B1%0AYayd%C4%B1k%C3%A7a%20yere%20iki%20elinin%20aras%C4%B1na%0AG%C3%B6ks%C3%BC%20%C3%A7at%C4%B1rdayarak%20e%C4%9Filir%0APar%C3%A7alanarak%20do%C4%9Frulduk%C3%A7a%0ADa%C4%9F%20cezbelenir%0AEn%20y%C3%BCksek%20zirvesini%20kayal%C4%B1%20aln%C4%B1n%C4%B1%0AYama%C3%A7lar%20yama%C3%A7lara%20yay%C4%B1lan%20y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC%0AAdam%20e%C4%9Filip%20koyduk%C3%A7a%20y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC%20topra%C4%9Fa%0AE%C4%9Filip%20koyacak%20yer%20arard%C4%B1%0A%0ADa%C4%9F%20cezbelenince%0ADo%C4%9Frulup%20e%C4%9Fildik%C3%A7e%0AOvaya%20bir%20anda%0AKentler%20serilir%0AYollar%20fabrika%20%C3%A7evrekleri%20bentler%0A%0AYedi%20adamdan%20biri%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6reni%0AYeni%20bir%20soluk%20%C3%A7ekti%20i%C3%A7ine%0ADe%C4%9Fi%C5%9Fti%20ayn%C4%B1%20kalarak%0A%C4%B0ndi%20kente%0ADa%C4%9F%C4%B1yla%0AEsen%20ba%C5%9F%C4%B1%0A%0ASerin%20ba%C5%9F%C4%B1%20geni%C5%9F%20kollar%C4%B1yla%0AG%C3%B6zleri%20y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC%20kaplayacak%20gibi%20b%C3%BCy%C3%BCyerek%0AVe%20%C5%9Fakaklar%C4%B1nda%0AAvu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n%20aras%C4%B1nda%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCkle%20tuttu%C4%9Fu%0ABir%20%C5%9Fey%20duruyordu%0A%0AYedi%20adamdan%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6reni%0ABuyru%C4%9Fu%20da%C4%9Fa%20diyeni%0ADa%C4%9Fdan%20buyrukla%20kente%20ineni%0ASular%C4%B1%20y%C3%BCr%C3%BCyerek%20ge%C3%A7eni%0A%C3%87ekip%20mavzerini%20%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1%20oyluk%20etinden%0ADurdu%20yarin%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0A__________________________________________%0AVI%C2%A0%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adam%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20biri%20bir%20g%C3%BCn%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20sofra%20g%C3%B6rd%C3%BC%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%C2%A0%0A%0ASa%C4%9Fdan%20soldan%0A%20%20%20%20%20%20ho%C5%9F%C3%A7a%20davetler%20g%C3%BCl%20kuyusu%20etler%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20mevkiler%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20s%C3%B6z%C3%BCmona%20kad%C4%B1n%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entrika%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tehdit%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20teklif%20pof%20pof%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kazan%C3%A7%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sava%C5%9F%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20t%C3%BCm%C3%BC%20%C3%B6l%C3%BCm%20i%C5%9Faretleri%C2%A0%0AO%20ayr%C4%B1lmaz%20sofras%C4%B1ndan.%C2%A0%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adamdan%20biri%C2%A0%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20sofra%20g%C3%B6reni%C2%A0%0ADi%C4%9Fer%20karde%C5%9Fleri%20gibi%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20tanr%C4%B1%20ad%C4%B1yla%20ba%C5%9Flans%C4%B1n%20c%C3%B6mertli%C4%9Fe%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20misillu%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20s%C3%B6zle%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20nalbantyani%20b%C4%B1y%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1%20%C3%A7ekerek%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C3%A7%C3%B6ker%C2%A0%0A%0AMavi%20bir%20yemekle%20ba%C5%9Flard%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bir%20ka%C3%A7%C4%B1%C5%9F%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20belle%C4%9Fime%20vur%20benim%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20az’%C4%B1%20vur%20debelensin%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20at%20ansanblesini%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C5%9Faha%20kalkm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20psikodinami%C4%9Finden%20vurarak%C2%A0%0A%C3%A7ocuk%20avu%C3%A7lar%C4%B1nda%20tablolar%C2%A0%0Ayal%C4%B1n%20k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7%20ve%20%C3%BCnleme%20iste%C4%9Fi%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ile%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20soy%20bir%20yan%C4%B1m%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20uzat%20mahzenlerdeki%20ses%20bloklar%C4%B1n%C4%B1n%20i%C3%A7ine%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20hoyratken%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ellerim%20birer%20oymak%20bir%20g%C3%B6%C3%A7ebelik%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20k%C4%B1z%20kaz%C4%B1ma%C4%9F%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20daha%20bay%C4%B1lt%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%20olmad%C4%B1%20iliklerimde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Ha%20ben%20ha%20varl%C4%B1k%20g%C3%B6%C3%A7meni%20kalbimin%20%C5%9Fuuru%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%C4%9Fa%C3%A7lar%C4%B1%20dereye%20f%C4%B1rlat%C4%B1t%C4%B1r%C4%B1r%20yamaca%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bilin%C3%A7le%20%C3%BCrk%C3%BCp%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20evciliklerden%C2%A0%0A%0AG%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%20G%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%C2%A0%0AYar%20bu%20obada%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20evinde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bir%20laleler%20i%C3%A7inde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20d%C3%B6%C5%9Fe%C4%9Fine%20ve%20u%C5%9Fkusuna%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20binili%C5%9Fine%20ve%20ekme%C4%9Fine%20rahat%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ulu%20%C3%B6nder%20m%C3%BCbareki%C2%A0%0Atasas%C4%B1z%20ve%20yavrusundan%20emin%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20iken%C2%A0%0A%0AYedi%20adam%20her%20biri%C2%A0%0Aobalarda%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bal%20kutusu%20kayalara%C4%9Fz%C4%B1nda%C2%A0%0Atopra%C4%9F%C4%B1n%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20al%20suyu%20al%20tohumu%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ya%20hak%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20insana%20do%C4%9Fru%C2%A0%0Ak%C4%B1vr%C4%B1mlar%C4%B1%20kokular%C4%B1%C2%A0%0Ay%C3%BCkselir%20u%C3%A7u%C5%9Furken%C2%A0%0Aherbiri%20bir%20bezirgan%20oku%C2%A0%0Abir%20kervan%20koruyan%C4%B1%C2%A0%0AHer%20biri%C2%A0%0Abir%20yedi%20g%C3%BCzel%20adam%20bahad%C4%B1r%C4%B1%C2%A0%0Abeyi%20ya%20k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7%C3%A7%C4%B1s%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20olarak%20dolan%C4%B1rlar%20iken%C2%A0%0Aobalarda%C2%A0%0Akentlerde%C2%A0%0Abah%C3%A7elerde%C2%A0%0Aeva%C4%9F%C4%B1zlar%C4%B1nda%C2%A0%0A%0A%20%20%20%20%20%20Bir%20g%C3%BCn%20bir%20sofra%20g%C3%B6ren%20yi%C4%9Fit%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20kad%C4%B1n%20d%C3%B6vd%C3%BC%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20elini%20bin%20t%C3%B6vbeyle%20y%C4%B1kad%C4%B1%C2%A0%0A%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20ad%C4%B1nla%20ba%C5%9Flar%C4%B1m%20ekme%C4%9Fe%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20izninle%20varsak%20yarenli%C4%9Fe%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Dostluk%20olup%20yardan%20dostluk%20g%C3%B6rerek%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20G%C3%B6%C3%A7er%20s%C3%B6z%C3%BCm%C3%BCz%20d%C3%B6rtba%C5%9Fl%C4%B1%20ejdere%C2%A0%0A%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20sofra%20g%C3%B6ren%20yi%C4%9Fit%C2%A0%0ABir%20g%C3%BCnah%20sevdi%C2%A0%0ABelini%20bin%20t%C3%B6vbeyle%20y%C4%B1kad%C4%B1%C2%A0%0A%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20ad%C4%B1nla…%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20izinle…%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Dostluk%20olup…%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Ge%C3%A7er%20s%C3%B6z%C3%BCm%C3%BCz…%C2%A0%0A%0AG%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%20G%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%C2%A0%0AOnlar%20o%20oada%20bu%20obada%C2%A0%0AKan%20dola%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20soluk%20h%C4%B1zlan%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20safalar%C4%B1nda%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20yava%C5%9Flay%C4%B1p%20duran%20tun%C3%A7%20kaplar%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20parmak%20u%C3%A7lar%C4%B1nda%20bak%C4%B1r%20oyuklar%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20a%C5%9Fk%20var%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ak%20bir%20mermer%20damar%C4%B1%20yar%C4%B1ld%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20topra%C4%9F%C4%B1n%20derininde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C3%BCst%C3%BCnde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20k%C4%B1z%C4%B1n%C4%B1%20ve%20o%C4%9Flunu%20avutuyordu%C2%A0%0ATaylar%C4%B1%20deli%20dolu%20gen%C3%A7%20yalaz%C2%A0%0AEngin%20otluklarda%C2%A0%0ABir%20milyar%20koyun%20ke%C3%A7i%20manda%20mecik%C2%A0%0AUzakla%C5%9F%C4%B1p%20s%C4%B1rl%C4%B1%20ba%C5%9Flardan%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ba%C5%9F%C4%B1bo%C5%9F%20ve%20g%C3%B6revsiz%C2%A0%0A%C3%87epe%C3%A7evre%20sohbete%20oturmu%C5%9F%20gibi%C2%A0%0ADana%20irisi%20k%C3%B6peklere%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20do%C4%9Fru%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ku%C5%9Fku%20duymadan%20yakla%C5%9Farak%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20azg%C4%B1n%20di%C5%9Fleyicilerin%20%C3%B6n%C3%BCnden%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bilmecesiz%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20k%C3%B6yl%C3%BC%20kalabal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20tavr%C4%B1yla%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ge%C3%A7erek%C2%A0%0A%0ASevgili%20anneci%C4%9Fim%C2%A0%0AKemi%C4%9Fim%C2%A0%0A%0AUyan%C4%B1nca%20da%C4%9F%C4%B1n%20bayra%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7arlar%3A%20ova%C2%A0%0AG%C3%BCne%C5%9F%20yine%20ayn%C4%B1%20e%C4%9Friden%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr%C2%A0%0Ave%20sofralar%20binlerce%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20esenlik%20dolu%20k%C4%B1zlarla%20serilir%C2%A0%0A%20%20%20%20%20-%20ne%20de%20ku%C5%9Flar%20sab%C4%B1rs%C4%B1zlan%C4%B1r%20-%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C3%87ocuklar%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Anne%C2%A0%0AVe%20pe%C5%9Flerinde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Uykunun%20ve%20yata%C4%9F%C4%B1n%20%C3%A7i%C3%A7ekleriyle%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20S%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCp%20gelen%20ya%C5%9Fl%C4%B1lar%C2%A0%0A%0ASofran%C4%B1n%20eteklerinde%C2%A0%0A%C3%87ok%20oldu%20renk%20yollar%C4%B1n%C4%B1%C2%A0%0A%C3%87at%C4%B1%20kiri%C5%9Flerini%C2%A0%0ADe%C4%9Firmenin%20ta%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%C2%A0%0AOnaran%20ki%C5%9Filer%C2%A0%0ABileklerinde%20beylikleri%C2%A0%0ASular%20ge%C3%A7irip%20a%C4%9F%C4%B1zlar%C4%B1ndan%C2%A0%0ASeyirttiler%C2%A0%0AOnun%20sabah%20sofras%C4%B1na%C2%A0%0A%0ASevgili%20dostum%C2%A0%0Aetim” message=”CAHİT ZARİFOĞLU” highlight=”” provider=”manual”/]

Bugün 1, bugüne kadar toplam 123 kez ziyaret edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir