Uçurumun kenarındayım Hızır

[pastacode lang=”markup” manual=”U%C3%A7urumun%20kenar%C4%B1nday%C4%B1m%20H%C4%B1z%C4%B1r%0AUlu%20dilber%20kalesinin%20burcunda%0AMuhte%C5%9Fem%20belaya%20naz%C4%B1r%0ATopuklar%C4%B1m%20bo%C5%9Flu%C4%9Fun%20avcunda%0ADerin%20yar%20ad%C4%B1m%C4%B1%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1r%C4%B1r%0ADikildim%20parmaklar%C4%B1m%C4%B1n%20ucunda%0ABir%20gamzelik%20r%C3%BCzg%C3%A2r%20yetecek%0AHa%20itti%20beni%2C%20ha%20itecek%0AU%C3%A7urumun%20kenar%C4%B1nday%C4%B1m%20H%C4%B1z%C4%B1r%0ACivan%20haz%C4%B1r%0ADivan%20haz%C4%B1r%0AFerman%20haz%C4%B1r%0AKurban%20haz%C4%B1r%0A%0AU%C3%A7urumun%20kenar%C4%B1nday%C4%B1m%20H%C4%B1z%C4%B1r%0AG%C3%BCzelli%C4%9Fin%20zulme%20%C3%A7ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20s%C4%B1n%C4%B1r%0ABa%C5%9F%C4%B1m%20d%C3%B6ner%2C%20beynim%20bulan%C4%B1r%0AEl%20etmez%0AGel%20etmez%0AG%C3%BClce’m%20uzaktan%20dolan%C4%B1r%0AU%C3%A7urumun%20kenar%C4%B1nday%C4%B1m%20H%C4%B1z%C4%B1r%0AG%C3%BClce%20bir%20davet%0AMecaz%20de%C4%9Fil%0AMaraz%20de%C4%9Fil%0AG%C3%BClce%20bir%20afet%0APeri%20de%C4%9Fil%0AHuri%20de%C4%9Fil%0AG%C3%BClce%20beyaz%20sihir%0AG%C3%BClce%20%C3%B6l%C3%BCmc%C3%BCl%20naz%0ABuram%20buram%20zehir%0AYar%20y%C3%BCz%C3%BCnde%20infaz%0A%0ABir%20gamzelik%20r%C3%BCzg%C3%A2r%20yetecek%0AHa%20itti%20beni%2C%20ha%20itecek%0AG%C3%BCzelli%C4%9Fin%20zulme%20%C3%A7ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20s%C4%B1n%C4%B1r%0AU%C3%A7urumun%20kenar%C4%B1nday%C4%B1m%20H%C4%B1z%C4%B1r%0ABen%20fakir%0AEn%20hakir%0ABin%20taksir%0AAte%C5%9Ften%0AKalle%C5%9Ften%0AM%C4%B1zrakla%20g%C3%BCrzden%0ADabbet%C3%BClarz’dan%0ADeccal%E2%80%99dan%2C%20yedi%20d%C3%BCvelden%0AKorku%20nedir%20bilmeyen%20ben%0ATir%20tir%20titriyorum%20G%C3%BClce%E2%80%99den%0A%C3%96d%C3%BCm%20patl%C4%B1yor%20G%C3%BClce%E2%80%99ye%20bakmaktan%0ANutkum%20tutuluyor%2C%20%C3%BCrperiyorum%0ASaniyeler%20g%C3%B6zlerimde%20birer%20can%0AHer%20saniyede%20bir%20can%20veriyorum” message=”Ömer Lütfi METE” highlight=”” provider=”manual”/]

Bugün 1, bugüne kadar toplam 82 kez ziyaret edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir