Etiket arşivi: Sezai karakoç

İslâmın Dirilişi – Sezai Karakoç

Kitap, Nisan 1966 – Mart 1967 tarih aralığında Diriliş Dergisi’nde Sezai Karakoç’un Diriliş imzasıyla yayınladığı başyazılardan oluşmaktadır. Ben üzerinde belirli bir süre geçmiş yazıları okumayı seviyorum. Çünkü bu yazıların günümüzü ne kadar öngörebildiği benim adıma merak konusudur. Üzerinden 50 sene geçmiş yazılardan oluşan bu kitabı okudukça Sezai Karakoç’a olan hayranlığım arttı. Kitapta islam ve islamın yeniden dirilişi adına tefekkür edilmiş, nelerin yapılması gerektiği anlatılmış. Aklıma ilk gelen tespit mesela Rusya ile ilgili. Sezai Karakoç Batı, Amerika derken, o yıllarda sovyet rejimi ile yönetilen ülke Rusya için batı olarak söz ediyor bir nevi. Başka bir deyişle sovyet rejiminin yıkılacağını o yıllardan öngörebilmiş.

Sezai Karakoç bu kitapta dünyayı coğrafik olarak üçe ayırmış tabiri caizse. Bunlar; Doğu (Çin (Çin’in zihniyet olarak Avrupa’dan bir farkı yoktur. Aslında Avrupa grubuna yazılmalıdır) ve Türkiye de dahil olmak üzere diğer doğu ülkeleri), Avrupa (Batı – Avrupa ve Amerika) ve Afrika (Kuzey Afrika haricinde diğer Afrika ülkeleri). İslamın dirilişi Doğu’nun kendine gelmesi, Afrika’nın uyanması ve kendini bulması ile Doğu ile Afrika’nın Avrupa’daki zihniyeti yıkmasıyla olacaktır. Tabi bu yorumlar saf Sezai Karakoç yorumları değil onun yazdıklarıyla benim yaptığım çıkarımlardır ve ona göre değerlendirilmelidir.

Bu kitap bir kere okunup kenara atılacak bir kitap değil; kenara koyulacak, altı çizilecek, defalarda okunacak netice itibariyle de rehber olacak bir kitaptır. Kitabın içerisindeki yazılar iki ana grupta sınıflandırılmış. Bunlar İslamın Dirilişi ve İslamın çağrısıdır. Aşağıda bu sınıflar ve içerisindeki yazı başlıkları verilmiştir.

İslamın Dirilişi

bahismobilodeme.com

 • İslamın Dirilişinde Avrupa’nın Durumu
 • İslamın Dirilişinde Asya ve Afrika’nın Durumu
 • İslamın Dirilişinde İslam Dünyası’nın Durumu
 • Düşüncede Diriliş
 • İnanışta Diriliş
 • Edebiyat ve Sanatta Diriliş
 • Aksiyonda Diriliş

İslamın Çağrısı

 • İnsana Çağrı
 • Müslümana Çağrı
 • Yahudiye Çağrı
 • Hıristiyana Çağrı
 • Doğululara ve Afrikalılara Çağrı
 • Din ve Tanrıtanımazlara Çağrı

Yedi Güzel Adam – Cahit Zarifoğlu

Şiirdeki 7 kişinin aşağıdaki kişiler olduğu düşünülüyor.

 • Sezai Karakoç
 • Nuri Pakdil
 • Mehmet Akif İnan
 • Erdem Bayazıt
 • Alaaddin Özdenören
 • Rasim Özdenören
 • Cahit Zarifoğlu

Şiirin VI. bölümüne kadar olan ilk kısmı Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam isimli kitabında, VI. bölümü ise Menziller isimki kitabında yayınlanmış, aşağıda beraberce verilmiştir.

[pastacode lang=”markup” manual=”%20%20%20%20%20%20I%0A%0ABu%20insanlar%20dev%20midir%0AYatak%20g%C3%B6rmemi%C5%9F%20g%C3%B6vde%20midir%0A%0ABir%20yara%20a%C3%A7ar%20boyunlar%C4%B1nda%0AKolkola%20durup%20ba%C4%9F%C4%B1rd%C4%B1klar%C4%B1nda%0A%0A%20%20%20%20%20-Yar%20kurban%C4%B1n%20olam%0A%20%20%20%20%20%20Da%C4%9Flar%20%C3%B6n%C3%BCme%20durmu%C5%9F%0A%20%20%20%20%20%20Ki%20da%C4%9Flanam%0A%0A%C3%87ekip%20p%C4%B1r%C4%B1l%20p%C4%B1r%C4%B1l%20mavzerler%20%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1lar%20oyluk%20etlerinden%0ADurdular%20ite%20%C3%A7akala%20kar%C5%9F%C4%B1%20yarin%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0A%0A1.%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20kan%20g%C3%B6rd%C3%BC%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0A%20%20%20%20%20%20yari%20alsa%20koynuna%0AAy%C4%B1rmaz%20kan%C4%B1%20yan%C4%B1ndan%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20var%20karde%C5%9Flerim%0A%20%20%20%20%20-Bir%20g%C3%BCzel%20ince%20gelin%0A%20%20%20%20%20%20Kabart%C4%B1r%20g%C3%B6%C4%9Fs%C3%BCn%C3%BC%20toz%20duman%20i%C3%A7inde%0A%20%20%20%20%20%20gelinli%C4%9Fi%20durur%20%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1p%20b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yerde%0A%20%20%20%20%20%20%C4%B0%C3%A7erlerden%20bir%20ta%C5%9Fl%C4%B1%20tarladan%0A%20%20%20%20%20%20Kaynayan%20nehrin%20g%C3%B6z%C3%BCnde%0A%20%20%20%20%20%20unutmu%C5%9F%20gelin%20al%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%0A%20%20%20%20%20%20Avu%C3%A7lar%C4%B1%20s%C4%B1cac%C4%B1k%20yumulu%20beline%20dayal%C4%B1%0A%20%20%20%20%20%20Kal%C4%B1n%20bilekli%20badem%20topuklu%0A%20%20%20%20%20%20Seyirtir%20o%20ince%20gelin%0A%20%20%20%20%20%20g%20r%20e%20v%20l%20i’lere%20%C5%9Fifalar%20g%C3%B6t%C3%BCrmek%20i%C3%A7in%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20var%20karde%C5%9Flerim%0A%20%20%20%20%20-G%C3%B6lgesiz%20meydanlara%0A%20%20%20%20%20%20akl%C4%B1%20ya%C4%9Fmalayanlar%20aras%C4%B1ndan%0A%20%20%20%20%20%20yay%C4%B1l%C4%B1rsa%20karanl%C4%B1k%20f%C4%B1s%C4%B1lt%C4%B1lar%0A%20%20%20%20%20%20Ya%20da%20g%C3%BCzel%20d%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%20yapay%20%C3%A7i%C3%A7ekleri%0A%20%20%20%20%20%20Muhtemel%20bir%20gen%C3%A7%20k%C4%B1z%C4%B1n%0A%20%20%20%20%20%20Ba%C5%9F%C4%B1na%20at%C4%B1l%C4%B1rsa%0A%0AYedi%20adamdan%20biri%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20kan%20g%C3%B6reni%0AKabuklar%C4%B1%20soyulmu%C5%9F%0ATaze%20devrilmi%C5%9F%20bir%20a%C4%9Fa%C3%A7%20gibi%0A%C3%87eker%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1r%20kendi%20kad%C4%B1nlar%C4%B1ndan%0AF%C4%B1rlar%20yataklar%C4%B1ndan%20tatl%C4%B1%20uykudan%0A%C3%87%C4%B1plak%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1r%20kendi%20kad%C4%B1nlar%C4%B1ndan%0AF%C4%B1rlar%20yataklar%C4%B1ndan%20tatl%C4%B1%20uykudan%0A%C3%87%C4%B1plak%20yal%C4%B1n%20ve%20g%C3%BCzel%20adaleli%0AO%20er%20alarak%0ASe%C4%9Firtir%20danseder%20gibi%0A-%C3%96nce%20sa%C4%9Flam%20olmal%C4%B1%20arkam%0AO%20ince%20gelin%0ABelirir%20hemen%20ard%C4%B1nda%20erin%0A1000%20y%C4%B1l%20durmadan%20en%20atm%C4%B1%C5%9F%20bir%20%C3%A7%C4%B1nar%20gibi%0A%0AG%20i%20d%20i%20y%20o%20r%20dans%C3%B6z%20gibi%0AYere%20ve%20g%C3%B6%C4%9Fe%20a%C3%A7%C4%B1k%20avucunda%20o%20kan%0A%20%20%20%20%20%20O%20i%C5%9Flem%20onda%20g%C3%BCvercin%20ve%20sevap%0A%20%20%20%20%20%20Onlarda%20en%20a%C4%9Fr%C4%B1mal%C4%B1%20yara%0AVe%20yollan%C4%B1yor%20o%20g%C3%BCvercin%20onlara%0AG%C3%BCvercin%20de%C4%9Fi%C5%9Fiyor%20gittik%C3%A7e%20ondan%0AG%C3%BCvercin%20de%C4%9Fi%C5%9Fiyor%20vard%C4%B1k%C3%A7a%20onlara%0A%2B%20ve%20aman%20ne%20uzun%20s%C3%BCr%C3%BCyor%20bir%20d%C3%BC%C5%9Fman%20%C3%B6ld%C3%BCrmek%2B%C2%A0%0A%0AYedi%20adam%20art%C4%B1k%20bir%20kan%20g%C3%B6reni%0AVar%C4%B1yor%20dengede%0AKu%C4%9Fu%20gibi%20sark%C4%B1yor%20onlara%0A%20%20%20%20%20%20ak%C4%B1yor%20onlara%0A%20%20%20%20%20%20%C5%9Fiirler%20s%C3%B6yl%C3%BCyor%20ve%20m%C4%B1sralar%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20%20i%C5%9Flek%20%C3%A7elik%20k%C3%BCmeleri%0A%20%20%20%20%20%20ve%20kalk%C4%B1yor%20her%20bir%20ula%C5%9Fmas%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20%20iki%20yan%C4%B1nda%20s%C3%BCl%C3%BCs%20ve%20yay%20gibi%0A%20%20%20%20%20%20bir%20vuru%C5%9Fta%20%C3%B6ld%C3%BCren%20elleri%0A%20%20%20%20%20-Karanfil%20serpercesine%0A%20%20%20%20%20%20Bir%20kez%20daha%20vurdum%20ya%20Allah%20diye%20a%C3%A7t%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20yaralara%0A%0A%20%20%20%20%20-G%C3%BCzelin%20d%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1%20g%C3%BCzel%20olur%0A%20%20%20%20%20%20G%C3%BCzelin%20yari%20g%C3%BCzel%20olur%0A%0AO%20var%C4%B1yor%20t%C3%BCm%20meydanlara%0AKan%C4%B1%20ok%C5%9Fayarak%20ve%20kabartarak%0A%0A%20%20%20%20%20%20Kan%C4%B1%20ok%C5%9Fa%20ve%20kabart%0A%20%20%20%20%20%20Ve%20sonra%20sabah%20kahvalt%C4%B1s%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20%20%C4%B0%C3%A7inden%20ge%C3%A7irmekle%20vars%C4%B1n%20sofrana%0A%20%20%20%20%20%20%C3%87ocuklar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n%20ellerinde%20b%C3%BCy%C3%BCyen%20gagal%C4%B1%20%C5%9Feylerin%0A%20%20%20%20%20%20Tanr%C4%B1n%C4%B1n%20buyru%C4%9Fu%20ile%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kartt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%0A%20%20%20%20%20%20G%C3%BCrb%C3%BCz%20bir%20yumurta%0A%0A%20%20%20%20%20%20II.%0A%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20a%C5%9Fk%20g%C3%B6rd%C3%BC%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0A%20%20%20%20%20%20%C3%B6l%C3%BCm%20girse%20koynuna%0AAy%C4%B1rmaz%20a%C5%9Fk%C4%B1%20yan%C4%B1ndan%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20olu%C5%9Fuyor%20karde%C5%9Flerim%0A%0ADaha%20ne%20kadar%20saklanabilirdik%20seninle%3A%C2%A0%0AYaylalardan%20nas%C4%B1l%20ge%C3%A7tik%0A%C3%87obanlara%20yeti%C5%9Femedik%20ama%20uzaktan%0Azahmetsiz%20ve%20hi%C3%A7%20kimseye%20de%C4%9Fil%20gibi%20konu%C5%9Fan%20a%C4%9F%C4%B1zlardan%0ANe%20bilge%20s%C3%B6zler%20dinledik%0AS%C4%B1%C4%9F%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%0AVe%20i%C3%A7inde%20sa%C3%A7lar%C4%B1m%C4%B1z%20g%C3%B6le%20girmi%C5%9F%20%C4%B1slanan%0AO%20dev%20O%20kabul%20eden%20O%20izin%20veren%20ma%C4%9Faralar%0AYine%20a%C3%A7%C4%B1k%20yine%20buyur%E2%80%99lu%0A%C3%87ekildi%20%C3%BCst%C3%BCm%C3%BCzden.%20-%C3%87al%C4%B1lar%C4%B1n%0ABilen%20duru%C5%9Flar%C4%B1yla%20kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9F%C4%B1rd%C4%B1k%20ko%C5%9Fu%C5%9Furken%20gizlilere%0A%0AG%C3%BCne%C5%9Fi%20tez%20g%C3%B6rd%C3%BCk%20da%C4%9Flarda%0AOrman%C4%B1n%20ay%20%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi%20gibi%20uyanan%20hayvanlar%C4%B1yla%0A%C4%B0lk%20i%C5%9F%20g%C3%B6vdemizin%20ac%C4%B1kt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20anlamak%20oldu%0AGittik%20koklad%C4%B1k%20ekme%C4%9Fimizi%20tarlalarda%0A%0AO%20g%C3%BCn%20gezdim%20seni%20ellerimle%0AS%C3%B6yledin%3A%20Geni%C5%9F%20vuruyor%20y%C3%BCre%C4%9Fin%0A%0A%C3%9Clkeye%20tez%20giden%20ayaklar%C4%B1mla%20var%C4%B1yorum%0AKan%C4%B1m%20temizli%C4%9Fi%20seven%20bir%20kolla%20at%C4%B1l%C4%B1yor%20durmadan%0AY%C4%B1kanm%C4%B1%C5%9F%20g%C3%BCne%C5%9Fte%20yeni%20kurumu%C5%9F%20%C3%A7ar%C5%9Faflar%20gibi%0ASerin%20ve%20%C3%BCrpertici%20g%C3%B6vden%0AYakla%C5%9Fmaktas%C4%B1n%20ve%20%2F%20%C3%A7ok%20yak%C4%B1n%C4%B1ma%20ta%C5%9F%C4%B1d%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20%2F%20g%C3%BCller%0ASana%20can%C4%B1%20g%C3%B6n%C3%BClden%20%C3%A2%C5%9F%C4%B1k%20oldum%20mele%C4%9Fim%0AKollar%C4%B1na%20g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%20bilezikler%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm%0ADostlar%20bulduk%C3%A7a%20onlara%0AKal%C4%B1n%20ka%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6vd%C3%BCm%C2%A0%0AG%C3%BCzeldin%0AG%C3%B6vden%20gerilmi%C5%9F%20devinmekteydi%0ABir%20tabloda%20gibi%20her%20bakmaya%20de%C4%9Fi%C5%9Fen%0AKaranl%C4%B1k%20anlamlardan%20ar%C4%B1nan%20y%C3%BCz%C3%BCnle%0AHakk%C4%B1%20verilmi%C5%9F%0AZehirleri%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20kazanlarda%0ADemirle%20birlikte%20%C3%A7eli%C4%9Fe%20ko%C5%9Fmaktayd%C4%B1n%0AVe%20d%C3%B6llenmekteydin%20mengenelerle%20kucaklanarak%0A%0A%C4%B0%C5%9F%C3%A7i%20e%C4%9Filir%20b%C3%BCk%C3%BCl%C3%BCr%20ve%20do%C4%9Frulur%0AK%C3%B6yl%C3%BC%20b%C3%BCk%C3%BCl%C3%BCr%20do%C4%9Frulur%20e%C4%9Filirken%0A%C4%B0nsan%20iyi%20maden%20kuyumcuda%0A%0AG%C3%BCzeldin%20%2F%20G%C3%B6vden%0AYeni%20bir%20iklim%20gibi%20yay%C4%B1lmaktayd%C4%B1%20karalara%0AA%C4%9Fa%C3%A7lar%2C%20k%C4%B1rdaki%20hayvanlar%20kasabadaki%20insanlarca%0A%C4%B0%C5%9Fte%20davetliydin%0AAc%C4%B1kt%C4%B1k%20b%C4%B1%C3%A7aklar%C4%B1na%20kan%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20g%C3%BCtmekteymi%C5%9Fin%20gibi%0AGelip%20ac%C4%B1%20s%C3%B6zlerin%20i%C3%A7in%0ABir%20%C3%A7ekmece%20koydun%20yaralar%C4%B1m%C4%B1za%0A%0AVe%20ellerin%20u%C3%A7u%C5%9Fan%20yapraklar%20gibi%0ABirden%0ANas%C4%B1l%20yaln%C4%B1z%20oldu%C4%9Fumuzu%20anlad%C4%B1m%0AKimseler%20yoktu%20ikimizden%20ba%C5%9Fka%20birbirine%20bakan%0A%0ASusuyor%20sessizce%0AA%C5%9Fkla%20ilerliyorum%0AMilletim%20bileniyorum%0ADevirmeye%0ADevirmeye%20safras%C4%B1%20beynimi%20%C3%BCle%C5%9Fen%0AElleri%20kar%C4%B1m%C4%B1n%20%C3%BCst%C3%BCnde%20birle%C5%9Fenleri%0A%0ABundan%20b%C3%B6yle%20yekinmeye%20hevesli%20y%C3%BCre%C4%9Fim%0A%2Fsanatsever%20halk%C4%B1m%C4%B1za%20duyurulur%2F%0AAkl%C4%B1m%20eski%20izlerde%20%C5%9Fimdi%0A%C4%B0z%20demek%0ABir%20geni%C5%9F%0ABir%20kendine%20d%C3%B6n%C3%BCk%20bir%20en%20ileriye%0AYol%20demek%0A%0AUsulca%20kalk%C4%B1p%20gidene%3A%20Dur%0AKi%20%C3%A7evrileceksin%0A%0AToydun%20cesurdun%0AGen%C3%A7tin%20at%C4%B1ld%C4%B1n%0ABilmezdin%20at%C4%B1ld%C4%B1n%0AKabu%C4%9Fu%20oydun%20oydun%0AKabukta%20kald%C4%B1n%0A%0ASis%20iner%20%C3%B6rter%20mermeri%0Aa%C4%9Fac%C4%B1%20binay%C4%B1%0A%0ASis%20kalkar%20kalkmaz%0AG%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr%20mermer%0AA%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20dev%C2%A0%0ABu%20adamlar%20dev%20midir%0AYatak%20%C3%B6zlemez%20g%C3%B6vde%20midir%0AG%C3%BCl%20a%C3%A7ar%20boyunlar%C4%B1nda%0AKolkola%20durup%20ba%C4%9F%C4%B1rd%C4%B1klar%C4%B1nda%0ABomba%20d%C3%BC%C5%9Fm%C3%BC%C5%9F%20gibi%20deprenir%20toprak%0AKonu%C5%9Ftuklar%C4%B1nda%0A%20%20%20%20%20-Yar%20kurban%C4%B1n%20olam%0A%20%20%20%20%20%20dola%20ya%C5%9Fma%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20bile%C4%9Fime%0A%20%20%20%20%20%20Ki%20d%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1%20g%C3%BCzel%20vuram%0A%0A%C3%87ekip%20mavzerler%20%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1lar%20oyluk%20etlerinden%0ADurdular%20ite%20%C3%A7akala%20kar%C5%9F%C4%B1%20yarin%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0A%0A%20%20%20%20%20%20III%0A%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20yar%20g%C3%B6rd%C3%BC%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0A%20%20%20%20%20%20yari%20alsa%20koynuna%0AAy%C4%B1rmaz%20yari%20yan%C4%B1ndan%0A%0AAlev%20gerekli%20kentliye%0ABu%20%C4%B1s%C4%B1tma%20devleri%20kente%0A%20%20%20%20%20%20bir%20an%20%C3%B6nce%20inmeli%20o%C4%9Flum%0A%0A%2Fb%C3%BCt%C3%BCn%20g%C3%BCn%20badem%20%C3%A7%C4%B1rpt%C4%B1m%0A%C3%BCz%C3%BCm%C3%BCn%20tehini%20armudun%20%C3%A7%C3%BCr%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BC%20ay%C4%B1klad%C4%B1m%0Auykuya%20ge%C3%A7%20vard%C4%B1m%0Ayata%C4%9F%C4%B1n%20i%C3%A7ine%20elimi%20daha%20yeni%20koydum%0Arahat%C4%B1ma%20doymad%C4%B1m%20ama…%2F%0A%0A%C3%9CMMET%C4%B0%20G%C3%96ZETMEN%20GEREKL%C4%B0%0ABen%20seni%20beyaz%20haber%20ustas%C4%B1%0AOlas%C4%B1n%20D%C4%B0YE%20bo%C4%9Fmad%C4%B1m%20-DO%C4%9EURDUM%0A%0ABeyaz%20haberlerim%20i%C3%A7in%20haz%C4%B1r%20olun%20karde%C5%9Flerim%0A%0AAnam%20su%20d%C3%B6k%C3%BCyor%20ellerime%0ABedenim%20h%C4%B1zla%20ka%C3%A7%C4%B1yor%0AG%C3%B6zlerime%20toprak%20atan%20uykudan%0ASuyu%20%C3%A7arpt%C4%B1k%C3%A7a%20y%C3%BCz%C3%BCme%20ve%20g%C3%B6zlerim%20yaln%C4%B1z%0AYan%C4%B1yorlar%0A%0AYemi%20torban%C4%B1n%20dibine%20gelince%20beygir%0A%C4%B0ri%20saman%20saplar%C4%B1n%C4%B1n%20aras%C4%B1ndan%0A%C4%B0ri%20etli%20dudaklar%C4%B1na%0AK%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20zor%20bulunan%20arpalar%C4%B1%20topluyor%0A%0ABir%20par%C3%A7a%20daha%20y%C3%BCkselen%0ABir%20par%C3%A7a%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BClen%0ABir%20par%C3%A7a%20daha%20uzak%20duran%20y%C4%B1ld%C4%B1z%0ABeygir%20ve%20yan%C4%B1nda%20duran%20semeri%0AEvin%20gerisinde%20y%C4%B1%C4%9F%C4%B1nla%20odun-%20badem%20dallar%C4%B1%0AVe%20kuru%20al%C4%B1%C3%A7%20k%C3%B6kleri%0AVe%20ben%20o%20zaman%20bilmezdim%20halka%0AAte%C5%9F%20gerekti%C4%9Fi%0A%C3%87al%C4%B1%C5%9F%C4%B1r%20g%C3%BCn%20boyu%20koru%20a%C4%9Fa%C3%A7lar%C4%B1%20devirir%0ABadem%20%C3%A7%C4%B1rpar%20budard%C4%B1m%20yaban%20%C3%A7al%C4%B1lar%C4%B1%0A%0AG%C3%BCn%20tepeme%20de%C4%9Fsin%20%C3%B6%C4%9Fleye%20duray%C4%B1m%0A%0AG%C3%BCn%20tepene%20de%C4%9Fsin%20%C3%B6%C4%9Fleye%20duras%C4%B1n%0AK%C3%B6kleri%20hem%20derinleri%20hem%20s%C4%B1%C4%9Flar%C4%B1%20sarm%C4%B1%C5%9F%0ADurmaks%C4%B1z%C4%B1n%20nimet%20dev%C5%9Firen%0ACeviz%20a%C4%9Fac%C4%B1n%C4%B1n%20alt%C4%B1nda.-%0A%C3%96%C4%9Fleye%20durmay%C4%B1%0AHi%C3%A7%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm%20m%C3%BC%20a%C4%9Fa%C3%A7%20neden%20havyan%20de%C4%9Fil%3A%C2%A0%0A%C3%87%C3%BCnk%C3%BC%20kan’d%C4%B1r%20hayvan%0ADamard%C4%B1r%20a%C4%9Fa%C3%A7%0A%0AO%20ceviz%20a%C4%9Fac%C4%B1n%C4%B1n%20alt%C4%B1nda%0ADallar%C4%B1na%20ve%20k%C3%B6klerine%0ABir%20%C3%B6z%20su%20damar%C4%B1%20gibi%20ba%C4%9Flanarak%0AOnlar%20ve%20a%C4%9Fa%C3%A7lar%0AToprak%20ve%20kalbinden%20doyurdu%C4%9Fu%20hayvanlar%0A%C4%B0%C5%9Fitmi%C5%9Fler%20bak%C4%B1n%20onlarla%0AOnlar%20ve%20yapraklar%0AGeni%C5%9F%20bir%20a%C4%9F%C4%B1zla%20%C3%BCf%C3%BCr%C3%BCl%C3%BCyormu%C5%9F%20gibi%20k%C4%B1m%C4%B1ldamaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1lar%0A%0AOnlar%20ve%20t%C3%BCfe%C4%9Fimi%20do%C4%9Frulttu%C4%9Fum%20ku%C5%9Flar%0A%C5%9Eimdi%20%C3%B6ld%C3%BCrme%20vaktim%20de%C4%9Fil%0A%0ABa%C5%9F%C4%B1na%20omuzlar%C4%B1ma%20konun%0ADudaklar%C4%B1mdan%20ve%20kalbimden%20dinleyin%0A%2Fi%C5%9Fte%20bak%C4%B1n%20ekmek%20b%C3%B6yle%20tutulur%2F%0A%C3%96%C4%9Fleye%20durarak%20ba%C4%9Fl%C4%B1yorum%20bu%20tepeleri%0AO%20tepelere%0A%0AE%C4%9Flenme%20do%C4%9Fada%20-%20kentte%20bu%20gece%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1klar%20yanmad%C4%B1%0ADamlardan%0A%C3%87orba%20duman%C4%B1%20y%C3%BCkselmemekte%0AYufka%20ekme%C4%9Fi%0AToprak%20ve%20a%C4%9Fa%C3%A7%20kokulu%20ellerimle%0A%2F%20i%C5%9Fte%20bak%C4%B1n%20ekmek%20b%C3%B6yle%20tutulur%2F%0A%C5%9Eu%20en%20artist%0AVe%20lokmay%C4%B1%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20parmaklar%C4%B1n%20ucunda%0AP%C4%B1t%20p%C4%B1t%20bir%20damar%20gibi%20atan%0AYemin%20ve%20billah%0AS%C4%B1cak%20bulgur%20a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%20kalbidir%0A%0ADedim%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20kalk%0AYoksa%20s%C3%BCt%C3%BCm%20helal%20olamaz%0A%0AD%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCm%20sol%20kollar%C4%B1%20kesik%20insanlar%C4%B1n%C2%A0%0ANe%20denli%20mahir%20olduklar%C4%B1n%C4%B1%20sa%C4%9F%20kollar%C4%B1nda%0ABeyaz%20haberlerim%20i%C3%A7in%20toplanan%20karde%C5%9Flerim%0A%0A-Ad%C4%B1m%20Mustafa%20ve%20Niyazi%20ve%20Abdurrahman%0AKafkas%20yaylalar%C4%B1nda%20%C3%A7ad%C4%B1rlar%C4%B1m%C4%B1n%0AS%C3%BCr%C3%BClerimin%20ocak%20ta%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1n%0A%C4%B0zleri%20vard%C4%B1r%2Fdo%C4%9Fup%20y%C3%BCr%C3%BCmeye%20ba%C5%9Flay%C4%B1nca%0A%C3%87%C4%B1plak%20basm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1m%20topra%C4%9Fa%2F%0A%0AYine%20de%20ana’v%C3%A2z%C4%B1n%20duymasam%20hi%C3%A7%20uyanmam%0ABedenim%20%C3%B6ylesine%20yorgun%20babam%20%C3%B6ylesine%20%C3%B6l%C3%BC%0A%C3%96l%C3%BC%20gibi%20k%C4%B1m%C4%B1ldam%C4%B1yor%20dedem%0ASini%20belli%20kendi%20belli%20de%C4%9Fil%0ANe%20bir%20hak%20torunlar%C4%B1nda%20ne%20ya%C5%9Fayan%20bir%20arzusu%0A%0AEllerim%20yumruk%20dizlerimin%20aras%C4%B1nda%20(tam%20%C3%BC%C3%A7%20y%C3%BCz%20y%C4%B1l)%0AEtim%20etimin%20s%C4%B1z%C4%B1n%C4%B1%20als%C4%B1n%20diye%0A%0AKalk%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20sabah%20y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1%0ABir%20m%C4%B1zrak%20boyu%20y%C3%BCkseldi%0A%2B%20iri%20ve%20zeki%0Au%C3%A7lar%C4%B1%20nemli%20bir%20g%C3%B6z%20gibi%20%2B%0A%0A%20%20%20%20%20%20IV%0A%0AYedi%20adam%20biri%20bir%20g%C3%BCn%0A%20%20%20%20%20%20bir%20bela%20g%C3%B6rd%C3%BC%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%0AYalvarsa%20evleri%20harap%20kad%C4%B1nlar%0A%20%20%20%20%20%20ve%20a%C4%9Flayan%20birka%C3%A7%20%C3%A7ocuk%0AKamalar%20sal%C4%B1nsa%20karn%C4%B1na%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ayr%C4%B1lmaz%20belal%C4%B1%20yan%C4%B1ndan%0A%0AHaberlerime%20kulak%20asmay%C4%B1p-Duymad%C4%B1k%0ADemeyesiniz%20karde%C5%9Flerim%0A%0A%C3%9Clkem%20bug%C3%BCn%0AYariyle%20bulu%C5%9Fmu%C5%9F%20gizlilerde%0ATepeden%20t%C4%B1rna%C4%9Fa%20yeni%20y%C4%B1kanm%C4%B1%C5%9F%0AVe%20%C3%B6rt%C3%BCler%20i%C3%A7inde%0AG%C3%B6z%20kapaklar%C4%B1%20kale%20kap%C4%B1lar%C4%B1%0AGibi%20%C3%B6rt%C3%BCl%C3%BC%0AYass%C4%B1%20g%C3%B6zl%C3%BC%20kabar%C4%B1k%20al%C4%B1nl%C4%B1%0AKalbine%20ve%20beline%20zengin%0AD%C3%BCzg%C3%BCn%20bedenli%20bol%20sa%C3%A7l%C4%B1%20erkekler%20gibi%0A%0A%C3%9Clkem%C2%A0%0ATepeden%20ete%C4%9Fe%20y%C4%B1kanmak%20i%C3%A7in%0AA%C5%9F%C4%B1dan%20sonra%20paklanan%0AOvalara%20yay%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20kad%C4%B1nlar%0AEvi%20u%C3%A7suz%20bir%20yol%20gibi%20bekleyen%0AYavruya%20yerinde%20bekleten%0AO%20kad%C4%B1nlar%20gibi%20%C3%BClkem%0A%0A-Y%C3%BCr%C3%BCr%C3%BCm%20bay%C4%B1rlarda%0AG%C3%BCc%C3%BCm%20ne%20merkezde%20tartmak%20i%C3%A7in%0AKulak%20verir%0ADinlerim%20a%C4%9Fac%C4%B1%0A%0AGe%C3%A7erken%20beton%20d%C3%B6%C5%9Feli%20apartman%20kayk%C4%B1l%C4%B1%20toprakta%0ASesim%20nas%C4%B1l%20etkili%20yoklamak%20i%C3%A7in%0ADurdurur%20sorar%C4%B1m%20kentliyi%0ANe%20haber%20b%C3%B6yle%3A%C2%A0%0ANereye%3A%0A%0ABela%20%C3%BCreten%20elim%0ANas%C4%B1l%20davran%C4%B1r%20belalar%20i%C3%A7inde%0AS%C4%B1namak%20i%C3%A7in%0AUzan%C4%B1r%20ok%C5%9Far%C4%B1m%20sa%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20ey%20yarim%0ABakar%C4%B1m%20hoyrat%20ve%20%C3%A2%C5%9F%C4%B1k%20ellerime%0A%0ABir%20g%C3%BCn%20sapsar%C4%B1%20kesildim%0A%C3%96yle%20bir%20tabiat%20vard%C4%B1%20ki%20g%C3%B6vdemde%0A%C4%B0nsanlar%C4%B1%20g%C3%B6rmezdim%20bile%20yan%C4%B1mdan%0ABir%20hava%20bulutu%20gibi%20ge%C3%A7erlerdi%0A%C4%B0%C3%A7imden%C2%A0%0AGidip%20da%C4%9Flara%0AKafa%20tutmak%20gelirdi%0A%0ABir%20g%C3%BCn%20ben%0A%C4%B0ri%20ve%20kasl%C4%B1%20g%C3%B6vdem%0ASapsar%C4%B1%20kesildim%0AHali%20harap%20bir%20dev%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1%20%C3%B6n%C3%BCme%0AG%C3%B6zlerini%20%C3%B6yle%20a%C3%A7t%C4%B1%20ki%20y%C3%BCz%C3%BCme%20ve%20a%C4%9Flam%C4%B1%C5%9F%0ASonra%20s%C3%B6yle%C5%9Ftik%0A%0ABu%20bir%20n%C3%B6bet%20devriydi%20karde%C5%9Flerim%0A%0ABizimle%20a%C5%9Fkta%20olanlar%C4%B1n%0AEline%20su%20d%C3%B6ks%C3%BCnler%0A%C3%87ad%C4%B1rlar%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6n%C3%BCne%20o%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCc%C3%BCk%0AKilimleri%20sersinler%0A%0A%20%20%20%20%20%20V%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adam%0ABiri%20bir%20g%C3%BCn%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6rd%C3%BC%0AGere%C4%9Fini%20belledi.%0AKi%20o%20da%C4%9F%0AA%C4%9Fa%C3%A7s%C4%B1z%20ve%20yaln%C4%B1z%0AG%C3%B6kte%20al%C4%B1p%20veriyordu.%0AR%C3%BCzg%C3%A2rla%20%C3%BCrperir%20gibi%20olurdu%0ABeygirin%20derisi%20nas%C4%B1l%20%C3%BCrperirse%20boydan%20boya%0ADokununca.%0AY%C4%B1lanla%20akreple%20kertenkele%0ATav%C5%9Fan%20keklik%20kurtla%0AOnlarla%0AHayvanlarla%20k%C4%B1m%C4%B1ldan%C4%B1rd%C4%B1%0A%0ADa%C4%9F%20bu%C2%A0%0ASerpilmi%C5%9F%20at%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20yer%20kapm%C4%B1%C5%9F%0ABa%C5%9Fa%20kurulmu%C5%9F.%20B%C3%B6b%C3%BCrlenmeden%20iri%20kendili%C4%9Finden%20koca%0A%0ADa%C4%9F%20bu%0ADevir%2C%20s%C3%B6z%20gelsin%2C%20kervan%20devri%0AEte%C4%9Finde%20ipek%20yolu%20zencefil%20yolu%0AKara%20ve%20beyaz%20yolu%20zenci.%20Develer%0A%C4%B0%C3%A7erek%20kar%C4%B1nlar%C4%B1ndan%20t%C3%BCylerinden%20ge%C3%A7irerek%0ADa%C4%9F%C4%B1%20yiyerek%2C%20s%C3%B6z%20gelsin%2C%20beslenirlerdi%0A%0ADa%C4%9F%20bu%0ADevir%20ku%C5%9F%20devri%0AGe%C3%A7erdi%20kartal%0A%0A%C4%B0%C5%9Fte%20o%20kartal%0ARenksiz%20%C4%B1s%C4%B1%20vermeden%0A%C3%9Crkmeden%20%C3%BCrk%C3%BCtmeden%0AKendinden%20ge%C3%A7erek%20s%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCr%0ADikine%20batar%20dikine%20%C3%A7%C4%B1kar%0ACo%C5%9Ftumu%0AVurur%20kendini%20da%C4%9Fa%20-%20%C3%B6l%C3%BCrd%C3%BC%20par%C3%A7alanarak%0A%0ADa%C4%9F%20bu%0ADevir%20aslan%20devri%0AYer%20yer%20topla%C5%9Farak%0AErkekli%20di%C5%9Fili%0AS%C4%B1k%20s%C4%B1k%20oyna%C5%9Farak%0A%0ADevir%20insan%20devri%0AGe%C3%A7ti%20ge%C3%A7ti%0A%C4%B0nsan%20ge%C3%A7ti%0AEt%20ge%C3%A7ti%20kan%20ge%C3%A7ti%0AG%C3%B6z%20ge%C3%A7ti%0AGelenler%0AYeni%20gelen%20yeniden%20sonradan%20gelen%0AGe%C3%A7ti%20ge%C3%A7ti%0A%0ADa%C4%9F%20bu%C2%A0%0AY%C4%B1lanla%20k%C4%B1m%C4%B1ldan%C4%B1rd%C4%B1%0AY%C4%B1lanla%20k%C4%B1m%C4%B1ldan%C4%B1rd%C4%B1%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adamdan%20biri%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6reni%0ADurdu%20sevmeden%20bilmeden%20devinirken%C2%A0%0ADurdu%20durdu%20seyreyledi%0A%0ASordu%3A%C2%A0%0Ada%C4%9F%20nicesin%0Ag%C3%BCnde%20mi%20gecede%20misin%0Age%C3%A7mi%C5%9Fte%20%C5%9Fimdide%0Ayoksa%20gelecek%20bir%20d%C3%BC%C5%9Fte%20misin%0A%0ADa%C4%9F%20serpildi%0AAt%C4%B1ld%C4%B1%20yeniden%20yer%20tuttu%0A%C4%B0lk%20kez%20y%C4%B1lanla%20k%C4%B1p%C4%B1rdanmad%C4%B1%0A%0AG%C3%B6z%C3%BC%20g%C3%B6r%C3%BCr%20g%C3%B6rmez%0ADa%C4%9Fa%20g%C3%B6%C3%A7t%C3%BC%20g%C3%BCzel%20adam%0AEte%C4%9Finden%20yukar%C4%B1ya%20%C3%BC%C3%A7%20g%C3%BCn%0AY%C3%BCr%C3%BCd%C3%BC.%20Bir%20y%C4%B1lda%20doland%C4%B1%0A%C3%87evresini.%20E%C4%9Flenerek%20kayalarda%20geceleri%0AY%C3%BCr%C3%BCd%C3%BC%20g%C3%BCnde%20ve%20bir%20ku%C5%9F%20gibi%0AG%C3%B6rerek%20de%0A%0ADurmadan%20doland%C4%B1%20da%C4%9F%C4%B1n%20%C3%A7evrisini%0AArt%C4%B1k%20da%C4%9F%20y%C4%B1lanla%20k%C4%B1m%C4%B1ldamad%C4%B1%0AK%C4%B1m%C4%B1ldard%C4%B1%20onunla%0A%0AH%C4%B1r%C3%A7%C4%B1nd%C4%B1%20adam%20hep%20h%C4%B1rsla%0AYaral%C4%B1ym%C4%B1%C5%9F%C3%A7a%20inlerdi%0AY%C3%BCz%C3%BC%20durgun%20g%C3%B6zler%20duru%20berrak%0AH%C4%B1rslan%C4%B1rd%C4%B1%20aya%C4%9F%C4%B1yla-%20avu%C3%A7lar%C4%B1ndan%20ter%20akar%0AOmuzlar%C4%B1n%C4%B1%20burard%C4%B1.%0A%0AOla%20ki%20anlatsa%20da%C4%9F%0ADer%20h%C4%B1rc%C4%B1nd%C4%B1%20adam%20ince%20bilekli%C2%A0%0AAzg%C4%B1n%20topuklu%0A%C4%B0nce%20uzun%20parmakl%C4%B1%20kar%C4%B1ns%C4%B1z%0AKar%C5%9F%C4%B1%20koyan%20omuzlu%0AYerken%20g%C3%BCzel%20yer%20doymadan%20kalkar%0AOturarak%20ve%20hayvanlarda%20bile%0AGizlenerek%20i%C5%9Ferdi%0A%0AAdam%20h%C4%B1r%C3%A7%C4%B1nd%C4%B1-sa%C3%A7lar%C4%B1%20uysal%20akard%C4%B1%0AR%C3%BCzg%C3%A2rla%20akard%C4%B1%0AEsinti%20olmadan%20zaten%20akmaktayd%C4%B1%0AUzun%20boylu%20de%C4%9Fildi%0AAma%20kendinden%20uzunu%20yoktu%20-%20yaln%C4%B1zd%C4%B1%0A%0AGe%C3%A7ince%20%C3%B6n%C3%BCnden%0AMa%C4%9Faralardan%20ku%C5%9F%20tav%C5%9Fan%20kurt%20yavrusu%0ADa%C4%9Fa%20vururlard%C4%B1%0ASer%C3%A7e%20tohum%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C3%BCrd%C3%BC%20a%C4%9Fz%C4%B1ndan%0ATav%C5%9Fan%20ye%C5%9Ferince%20onu%0AYerdi%20k%C3%B6k%C3%BCnden%0A%0AOt%20%C3%BCremedi%0AA%C4%9Fa%C3%A7%20%C3%BCremedi%0A%0ADa%C4%9F%20a%C4%9Fa%C3%A7s%C4%B1z%20ve%20yaln%C4%B1zca%0AG%C3%B6kte%20al%C4%B1p%20veriyordu%0AAdam%20k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20bir%20kaya%20d%C3%BCzl%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde%0AToprakta%20ma%C4%9Fra%20i%C3%A7inde%20ma%C4%9Fra%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0AKaynak%20ba%C5%9F%C4%B1nda%20kuru%20yama%C3%A7ta%0ADururdu%C2%A0%0AE%C4%9Filip%20aln%C4%B1n%C4%B1%0AYayd%C4%B1k%C3%A7a%20yere%20iki%20elinin%20aras%C4%B1na%0AG%C3%B6ks%C3%BC%20%C3%A7at%C4%B1rdayarak%20e%C4%9Filir%0APar%C3%A7alanarak%20do%C4%9Frulduk%C3%A7a%0ADa%C4%9F%20cezbelenir%0AEn%20y%C3%BCksek%20zirvesini%20kayal%C4%B1%20aln%C4%B1n%C4%B1%0AYama%C3%A7lar%20yama%C3%A7lara%20yay%C4%B1lan%20y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC%0AAdam%20e%C4%9Filip%20koyduk%C3%A7a%20y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC%20topra%C4%9Fa%0AE%C4%9Filip%20koyacak%20yer%20arard%C4%B1%0A%0ADa%C4%9F%20cezbelenince%0ADo%C4%9Frulup%20e%C4%9Fildik%C3%A7e%0AOvaya%20bir%20anda%0AKentler%20serilir%0AYollar%20fabrika%20%C3%A7evrekleri%20bentler%0A%0AYedi%20adamdan%20biri%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6reni%0AYeni%20bir%20soluk%20%C3%A7ekti%20i%C3%A7ine%0ADe%C4%9Fi%C5%9Fti%20ayn%C4%B1%20kalarak%0A%C4%B0ndi%20kente%0ADa%C4%9F%C4%B1yla%0AEsen%20ba%C5%9F%C4%B1%0A%0ASerin%20ba%C5%9F%C4%B1%20geni%C5%9F%20kollar%C4%B1yla%0AG%C3%B6zleri%20y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC%20kaplayacak%20gibi%20b%C3%BCy%C3%BCyerek%0AVe%20%C5%9Fakaklar%C4%B1nda%0AAvu%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n%20aras%C4%B1nda%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCkle%20tuttu%C4%9Fu%0ABir%20%C5%9Fey%20duruyordu%0A%0AYedi%20adamdan%20bir%20da%C4%9F%20g%C3%B6reni%0ABuyru%C4%9Fu%20da%C4%9Fa%20diyeni%0ADa%C4%9Fdan%20buyrukla%20kente%20ineni%0ASular%C4%B1%20y%C3%BCr%C3%BCyerek%20ge%C3%A7eni%0A%C3%87ekip%20mavzerini%20%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1%20oyluk%20etinden%0ADurdu%20yarin%20kap%C4%B1s%C4%B1nda%0A__________________________________________%0AVI%C2%A0%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adam%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20biri%20bir%20g%C3%BCn%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20sofra%20g%C3%B6rd%C3%BC%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20gere%C4%9Fini%20belledi%C2%A0%0A%0ASa%C4%9Fdan%20soldan%0A%20%20%20%20%20%20ho%C5%9F%C3%A7a%20davetler%20g%C3%BCl%20kuyusu%20etler%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20mevkiler%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20s%C3%B6z%C3%BCmona%20kad%C4%B1n%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entrika%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tehdit%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20teklif%20pof%20pof%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kazan%C3%A7%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sava%C5%9F%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20t%C3%BCm%C3%BC%20%C3%B6l%C3%BCm%20i%C5%9Faretleri%C2%A0%0AO%20ayr%C4%B1lmaz%20sofras%C4%B1ndan.%C2%A0%0A%0AYedi%20g%C3%BCzel%20adamdan%20biri%C2%A0%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20sofra%20g%C3%B6reni%C2%A0%0ADi%C4%9Fer%20karde%C5%9Fleri%20gibi%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20tanr%C4%B1%20ad%C4%B1yla%20ba%C5%9Flans%C4%B1n%20c%C3%B6mertli%C4%9Fe%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20misillu%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20s%C3%B6zle%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20nalbantyani%20b%C4%B1y%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1%20%C3%A7ekerek%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C3%A7%C3%B6ker%C2%A0%0A%0AMavi%20bir%20yemekle%20ba%C5%9Flard%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bir%20ka%C3%A7%C4%B1%C5%9F%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20belle%C4%9Fime%20vur%20benim%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20az’%C4%B1%20vur%20debelensin%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20at%20ansanblesini%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C5%9Faha%20kalkm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20psikodinami%C4%9Finden%20vurarak%C2%A0%0A%C3%A7ocuk%20avu%C3%A7lar%C4%B1nda%20tablolar%C2%A0%0Ayal%C4%B1n%20k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7%20ve%20%C3%BCnleme%20iste%C4%9Fi%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ile%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20soy%20bir%20yan%C4%B1m%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20uzat%20mahzenlerdeki%20ses%20bloklar%C4%B1n%C4%B1n%20i%C3%A7ine%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20hoyratken%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ellerim%20birer%20oymak%20bir%20g%C3%B6%C3%A7ebelik%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20k%C4%B1z%20kaz%C4%B1ma%C4%9F%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20daha%20bay%C4%B1lt%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%20olmad%C4%B1%20iliklerimde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Ha%20ben%20ha%20varl%C4%B1k%20g%C3%B6%C3%A7meni%20kalbimin%20%C5%9Fuuru%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%C4%9Fa%C3%A7lar%C4%B1%20dereye%20f%C4%B1rlat%C4%B1t%C4%B1r%C4%B1r%20yamaca%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bilin%C3%A7le%20%C3%BCrk%C3%BCp%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20evciliklerden%C2%A0%0A%0AG%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%20G%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%C2%A0%0AYar%20bu%20obada%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20evinde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bir%20laleler%20i%C3%A7inde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20d%C3%B6%C5%9Fe%C4%9Fine%20ve%20u%C5%9Fkusuna%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20binili%C5%9Fine%20ve%20ekme%C4%9Fine%20rahat%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ulu%20%C3%B6nder%20m%C3%BCbareki%C2%A0%0Atasas%C4%B1z%20ve%20yavrusundan%20emin%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20iken%C2%A0%0A%0AYedi%20adam%20her%20biri%C2%A0%0Aobalarda%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bal%20kutusu%20kayalara%C4%9Fz%C4%B1nda%C2%A0%0Atopra%C4%9F%C4%B1n%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20al%20suyu%20al%20tohumu%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ya%20hak%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20insana%20do%C4%9Fru%C2%A0%0Ak%C4%B1vr%C4%B1mlar%C4%B1%20kokular%C4%B1%C2%A0%0Ay%C3%BCkselir%20u%C3%A7u%C5%9Furken%C2%A0%0Aherbiri%20bir%20bezirgan%20oku%C2%A0%0Abir%20kervan%20koruyan%C4%B1%C2%A0%0AHer%20biri%C2%A0%0Abir%20yedi%20g%C3%BCzel%20adam%20bahad%C4%B1r%C4%B1%C2%A0%0Abeyi%20ya%20k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7%C3%A7%C4%B1s%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20olarak%20dolan%C4%B1rlar%20iken%C2%A0%0Aobalarda%C2%A0%0Akentlerde%C2%A0%0Abah%C3%A7elerde%C2%A0%0Aeva%C4%9F%C4%B1zlar%C4%B1nda%C2%A0%0A%0A%20%20%20%20%20%20Bir%20g%C3%BCn%20bir%20sofra%20g%C3%B6ren%20yi%C4%9Fit%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20kad%C4%B1n%20d%C3%B6vd%C3%BC%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20elini%20bin%20t%C3%B6vbeyle%20y%C4%B1kad%C4%B1%C2%A0%0A%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20ad%C4%B1nla%20ba%C5%9Flar%C4%B1m%20ekme%C4%9Fe%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20izninle%20varsak%20yarenli%C4%9Fe%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Dostluk%20olup%20yardan%20dostluk%20g%C3%B6rerek%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20G%C3%B6%C3%A7er%20s%C3%B6z%C3%BCm%C3%BCz%20d%C3%B6rtba%C5%9Fl%C4%B1%20ejdere%C2%A0%0A%0ABir%20g%C3%BCn%20bir%20sofra%20g%C3%B6ren%20yi%C4%9Fit%C2%A0%0ABir%20g%C3%BCnah%20sevdi%C2%A0%0ABelini%20bin%20t%C3%B6vbeyle%20y%C4%B1kad%C4%B1%C2%A0%0A%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20ad%C4%B1nla…%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Senin%20izinle…%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Dostluk%20olup…%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Ge%C3%A7er%20s%C3%B6z%C3%BCm%C3%BCz…%C2%A0%0A%0AG%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%20G%C3%BCn%20-%20g%C3%BCn%C2%A0%0AOnlar%20o%20oada%20bu%20obada%C2%A0%0AKan%20dola%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20soluk%20h%C4%B1zlan%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20safalar%C4%B1nda%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20yava%C5%9Flay%C4%B1p%20duran%20tun%C3%A7%20kaplar%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20parmak%20u%C3%A7lar%C4%B1nda%20bak%C4%B1r%20oyuklar%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20a%C5%9Fk%20var%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ak%20bir%20mermer%20damar%C4%B1%20yar%C4%B1ld%C4%B1%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20topra%C4%9F%C4%B1n%20derininde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C3%BCst%C3%BCnde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20k%C4%B1z%C4%B1n%C4%B1%20ve%20o%C4%9Flunu%20avutuyordu%C2%A0%0ATaylar%C4%B1%20deli%20dolu%20gen%C3%A7%20yalaz%C2%A0%0AEngin%20otluklarda%C2%A0%0ABir%20milyar%20koyun%20ke%C3%A7i%20manda%20mecik%C2%A0%0AUzakla%C5%9F%C4%B1p%20s%C4%B1rl%C4%B1%20ba%C5%9Flardan%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ba%C5%9F%C4%B1bo%C5%9F%20ve%20g%C3%B6revsiz%C2%A0%0A%C3%87epe%C3%A7evre%20sohbete%20oturmu%C5%9F%20gibi%C2%A0%0ADana%20irisi%20k%C3%B6peklere%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20do%C4%9Fru%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ku%C5%9Fku%20duymadan%20yakla%C5%9Farak%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20azg%C4%B1n%20di%C5%9Fleyicilerin%20%C3%B6n%C3%BCnden%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bilmecesiz%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20bir%20k%C3%B6yl%C3%BC%20kalabal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20tavr%C4%B1yla%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20ge%C3%A7erek%C2%A0%0A%0ASevgili%20anneci%C4%9Fim%C2%A0%0AKemi%C4%9Fim%C2%A0%0A%0AUyan%C4%B1nca%20da%C4%9F%C4%B1n%20bayra%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7arlar%3A%20ova%C2%A0%0AG%C3%BCne%C5%9F%20yine%20ayn%C4%B1%20e%C4%9Friden%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCr%C2%A0%0Ave%20sofralar%20binlerce%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20esenlik%20dolu%20k%C4%B1zlarla%20serilir%C2%A0%0A%20%20%20%20%20-%20ne%20de%20ku%C5%9Flar%20sab%C4%B1rs%C4%B1zlan%C4%B1r%20-%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20%C3%87ocuklar%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Anne%C2%A0%0AVe%20pe%C5%9Flerinde%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20Uykunun%20ve%20yata%C4%9F%C4%B1n%20%C3%A7i%C3%A7ekleriyle%C2%A0%0A%20%20%20%20%20%20S%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCp%20gelen%20ya%C5%9Fl%C4%B1lar%C2%A0%0A%0ASofran%C4%B1n%20eteklerinde%C2%A0%0A%C3%87ok%20oldu%20renk%20yollar%C4%B1n%C4%B1%C2%A0%0A%C3%87at%C4%B1%20kiri%C5%9Flerini%C2%A0%0ADe%C4%9Firmenin%20ta%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%C2%A0%0AOnaran%20ki%C5%9Filer%C2%A0%0ABileklerinde%20beylikleri%C2%A0%0ASular%20ge%C3%A7irip%20a%C4%9F%C4%B1zlar%C4%B1ndan%C2%A0%0ASeyirttiler%C2%A0%0AOnun%20sabah%20sofras%C4%B1na%C2%A0%0A%0ASevgili%20dostum%C2%A0%0Aetim” message=”CAHİT ZARİFOĞLU” highlight=”” provider=”manual”/]

SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

[pastacode lang=”markup” manual=”Senin%20kalbinden%20s%C3%BCrg%C3%BCn%20oldum%20ilkin%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20s%C3%BCrg%C3%BCnl%C3%BCklerim%20bir%20bak%C4%B1ma%20bu%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCn%20bir%20s%C3%BCre%C4%9Fi%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20t%C3%B6renlerin%20%C5%9F%C3%B6lenlerin%20ayinlerin%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%0ASana%20geldim%20ayaklar%C4%B1na%20kapanmaya%20geldim%0AAf%20dilemeye%20geldim%20affa%20lay%C4%B1k%20olmasam%20da%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0AG%C3%BCne%C5%9Fi%20bahardan%20kopar%C4%B1p%0AA%C5%9Fk%C4%B1n%20bu%20en%20onulmaz%C4%B1ndan%20kopar%C4%B1p%0ABir%20tuz%20bulutu%20gibi%0ASavuran%20y%C3%BCre%C4%9Fime%0AAh%20uzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0ANice%20yoruldu%C4%9Fum%20ayakkab%C4%B1lar%C4%B1mdan%20de%C4%9Fil%0AAyaklar%C4%B1mdan%20belli%0ALambalar%20e%C4%9Fri%0AAynalar%20akrep%20mele%C4%9Fi%0AZaman%20%C3%A7arp%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20at%C4%B1n%20son%20hayali%0AEv%20miras%20de%C4%9Fil%20miras%C4%B1n%20hayaleti%0AEy%20g%C3%B6nl%C3%BCm%C3%BCn%20do%C4%9Furdu%C4%9Fu%0AB%C3%BCy%C3%BCtt%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20emzirdi%C4%9Fi%0AKu%C5%9F%20t%C3%BCy%C3%BCnden%0AVe%20ku%C5%9F%20s%C3%BCt%C3%BCnden%0AGeceler%20ve%20g%C3%BCnd%C3%BCzlerde%0A%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9Fa%20an%C4%B1t%20gibi%20y%C3%BCkseltti%C4%9Fi%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20%C5%9Fiirlerde%20s%C3%B6yledi%C4%9Fim%20sensin%0ASuna%20dedimse%20sen%20Leyla%20dedimse%20sensin%0ASeni%20saklamak%20i%C3%A7in%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClerinden%20faydaland%C4%B1m%20Salome’nin%20Belkis’in%0ABo%C5%9Funayd%C4%B1%20saklamaya%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmam%20%C3%B6ylesine%20a%C5%9Fik%C3%A2rs%C4%B1n%20sen%20bellisin.%0AKu%C5%9Flar%20u%C3%A7ar%20senin%20g%C3%B6nl%C3%BCn%C3%BC%20taklit%20i%C3%A7in%0AEllerinden%20dev%C5%9Firir%20bahar%20%C3%A7i%C3%A7eklerini%0ADeniz%20g%C3%B6zlerinden%20al%C4%B1r%20sonsuzlu%C4%9Fun%20haberini%0AEy%20g%C3%B6n%C3%BCllerin%20en%20yumu%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20en%20derini%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0AY%C4%B1llar%20ge%C3%A7ti%20sapan%20%C3%B6l%C3%BCms%C3%BCz%20iz%20b%C4%B1rakt%C4%B1%20toprakta%0AY%C4%B1ld%C4%B1zlara%20uzan%C4%B1p%20hep%20seni%20sordum%20gece%20yar%C4%B1lar%C4%B1nda%0A%C3%87at%C4%B1%20katlar%C4%B1nda%20bodrum%20katlar%C4%B1nda%0AG%C3%B6lgelendi%20gecemi%20ayd%C4%B1nlatan%20e%C5%9Fsiz%20lamba%0AHep%20Kanl%C4%B1ca’da%20Emirg%C3%A2n’da%0AKandilli’nin%20kur%C5%9Fun%C3%AE%20%C5%9Fafaklar%C4%B1nda%0ASeninle%20s%C3%B6yle%C5%9Fip%20durdum%20bir%20%C3%B6mr%C3%BCn%20bahar%C4%B1nda%20yaz%C4%B1nda%0A%C5%9Eimdi%20onun%20birdenbire%20gelen%20sonbahar%C4%B1nda%0ASana%20geldim%20ayaklar%C4%B1na%20kapanmaya%20geldim%0AAf%20dilemeye%20geldim%20affa%20lay%C4%B1k%20olmasam%20da%0AEy%20%C3%A7a%C4%9Fda%C5%9F%20Kud%C3%BCs%20(Meryem)%0AEy%20s%C4%B1rr%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6nl%C3%BCnde%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20M%C4%B1s%C4%B1r%20(Z%C3%BCleyha)%0AEy%20ipeklere%20yumu%C5%9Fakl%C4%B1k%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flayan%20merhametin%20kalbi%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0ADa%C4%9Flar%C4%B1n%20y%C4%B1k%C4%B1l%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rd%C3%BCm%20bir%20Ven%C3%BCs%20barda%C4%9F%C4%B1nda%0AK%C3%B6le%20gibi%20sat%C4%B1ld%C4%B1m%20pazarlar%20pazar%C4%B1nda%0AG%C3%BCne%C5%9Fin%20sarard%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rd%C3%BCm%20Konstantin%20duvar%C4%B1nda%0ASenin%20hayallerinle%20yand%C4%B1m%20d%C3%BC%C5%9Flerin%20civar%C4%B1nda%0AG%C3%B6lgendi%20yans%C4%B1y%C4%B1p%20duran%20bengisu%20p%C4%B1nar%C4%B1nda%0A%C3%96l%C3%BCm%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesinin%20beni%20sard%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C5%9Fu%20anda%0AVerilmemi%C5%9F%20hesaplar%C4%B1n%20korkusuyla%0ASana%20geldim%20ayaklar%C4%B1na%20kapanmaya%20geldim%0AAf%20dilemeye%20geldim%20affa%20lay%C4%B1k%20olmasam%20da%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0A%C3%9Clkendeki%20ku%C5%9Flardan%20ne%20haber%20vard%C4%B1r%0AMezarlardan%20bile%20y%C3%BCkselen%20bir%20bahar%20vard%C4%B1r%0AA%C5%9Fk%20cellad%C4%B1ndan%20ne%20%C3%A7%C4%B1kar%20madem%20ki%20y%C3%A2r%20vard%C4%B1r%0AYoktan%20da%20vardan%20da%20%C3%B6te%20bir%20Var%20vard%C4%B1r%0AHep%20su%C3%A7%20bende%20de%C4%9Fil%20beni%20yak%C4%B1p%20y%C4%B1kan%20bir%20nazar%20vard%C4%B1r%0AO%20%C5%9Fark%C4%B1ya%20%C3%B6zenip%20s%C3%B6ylenecek%20m%C4%B1sralar%20vard%C4%B1r%0ASak%C4%B1n%20kader%20deme%20kaderin%20%C3%BCst%C3%BCnde%20bir%20kader%20vard%C4%B1r%0ANe%20yapsalar%20bo%C5%9F%20g%C3%B6klerden%20gelen%20bir%20karar%20vard%C4%B1r%0AG%C3%BCn%20batsa%20ne%20olur%20geceyi%20onaran%20bir%20mimar%20vard%C4%B1r%0AYanm%C4%B1%C5%9Fsam%20k%C3%BCl%C3%BCmden%20yap%C4%B1lan%20bir%20hisar%20vard%C4%B1r%0AYenilgi%20yenilgi%20b%C3%BCy%C3%BCyen%20bir%20zafer%20vard%C4%B1r%0AS%C4%B1rlar%C4%B1n%20s%C4%B1rr%C4%B1na%20ermek%20i%C3%A7in%20sende%20anahtar%20vard%C4%B1r%0AG%C3%B6%C4%9Fs%C3%BCnde%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCn%C3%BC%20geri%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1ran%20bir%20damar%20vard%C4%B1r%0ASenden%20umut%20kesmem%20kalbinde%20merhamet%20adl%C4%B1%20bir%20%C3%A7%C4%B1nar%20vard%C4%B1r%0A%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili” message=”SEZAİ KARAKOÇ” highlight=”” provider=”manual”/]

MONA ROZA

Mona Rosa, siyah güller, ak güller;
Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık kuş merhamet ister;
Ah, senin yüzünden kana batacak,
Monna Rosa, siyah güller ak güller!

Ulur aya karşı kirli çakallar,
Bakar ürkek ürkek tavşanlar dağa.
Mona Rosa bugün bende bir hal var,
Yağmur iğri iğri düşer toprağa,
Ulur aya karşı kirli çakallar.

Açma pencereni, perdeleri çek;
Mona Rosa, seni görmemeliyim.
Bir bakışın ölmeme için yetecek;
Anla Monna Rosa ben öteliyim…
Açma pencereni perdeleri çek.

Zeytin ağacının karanlığıdır
Elindeki elma ile başlayan…
Bir yakut yüzükte aydınlanan sır,
Sıcak ve minnacık yüzündeki kan,
Zeytin ağacının karanlığıdır.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar,
Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
Bir mumun ardında bekleyen rüzgar,
Işıksız ruhumu sallarda durur,
Zambaklar en ıssız yerlerde açar.

Ellerin, ellerin ve parmakların
Bir nar çiçeğini eziyor gibi…
Ellerinden belli olur bir kadın.
Denizin dibinde geziyor gibi
Ellerin, ellerin ve parmakların.

Zaman çok çabuk geçiyor Monna;
Saat on ikidir, söndü lambalar.
Uyu da turnalar gelsin rüyana,
Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar;
Zaman çok çabuk geçiyor Monn

Akşamları gelir incir kuşları,
Konarlar bahçemin incirlerine;
Kiminin rengi ak kiminin rengi sarı.
Ah, beni vursunlar bir kuş yerine!
Akşamları gelir incir kuşları.

Ki ben, Mona Rosa, bulurum seni
İncir kuşlarının bakışlarında.
Hayatla doldurur bu boş yelkeni
O masum bakışlar… su kenarında
Ki ben, Mona Rosa, bulurum seni

Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa;
Henüz dinlemedin benden türküler.
Benim aşkım uymaz öyle her saza,
En güzel şarkıyı bir kurşun söyler…
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.

Artık inan bana muhacir kızı,
Dinle ve kabul et itirafımı.
Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı
Alev alev sardı her tarafımı,
Artık inan bana muhacir kızı.

Yağmurlardan sonra büyürmüş başak,
Meyvalar sabırla olgunlaşırmış.
Bir gün gözlerimin ta içine bak;
Anlarsın ölüler niçin yaşarmış,
Yağmurlardan sonra büyürmüş başak.

Altın bilezikler, o korkulu ten,
Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne;
Bir tüy ki, can verir bir gülümsemen,
Bir tüy ki, kapalı geceye güne;
Altın bilezikler, o korkulu ten.

Mona Rosa, siyah güller, ak güller;
Gülcenin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık kuş merhamet ister;
Ah, senin yüzünden kana batacak,
Mona Rosa, siyah güller ak güller!

Sezai Karakoç