Etiket arşivi: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında dikkat edilecek hususları

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Sosyal bilgiler dersinin içeriği sosyal bilimler (tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk) olsa da bunları tek başına ele almak çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dolayısıyla hem bu bilimleri birbiriyle olan ilişkileriyle birlikte sunmak hem de insan hakları, millet bilinci, demokrasi ve vatandaşlık ödevleri gibi sosyal konularla birlikte vererek insanlar eğitilmelidir.

Sosyal bilgilerin temel ilkeleri yerellik, güncellik, disiplinler arası çalışma, yansıtıcı sorgulama, geçmiş-bugün-gelecek bağlantısı, zaman-süreklilik-değişim ve esnekliktir. Dolayısıyla öğrencilere sosyal bilgiler konuları aktarılırken bu ilkeler dikkate alınarak verilmeli, göz ardı edilmemelidir.

Esasında bütün bilimlerde olduğu gibi sosyal bilgilerde de gerçek hayat problemleriyle uğraşmak öğrencinin etkin bir öğrenme aşamasından geçmesini sağlayacaktır. Gerektiğinde gerçek bir tartışma ortamı sağlanmalı (farklı tartışma teknikleri kullanılarak ve problem çözme, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek), yeri geldiğinde demokrasiyi anlatmak üzere bir görev için seçim yaptırılmalı, bu seçim için propaganda vs. gibi ilgili aktivitenin var olan bütün elemanlarından yararlanılmalıdır.

Değer ve becerilerin kazanımlarla ilişkilendirildiğini ve bize bu şekilde sunulduğunu biliyoruz ama içinde bulunulan toplumun o günün şartlarıyla birlikte dikkate alınarak bu ilişkilendirmelerde ihtiyaca binaen güncellemeler yapılmalıdır. Ayrıca kavram öğretiminin de çok önemli bir yeri olduğu sosyal bilgiler öğretiminde sözel bazı kavramların da birbiriyle karışması ihtimaline karşı anlatım açık bir şekilde yapmaya özen göstermeli ve ilgili kavramın diğerleriyle farkı açıkça belirtilmelidir.

Öğrencileri, milli ve dini bilinç kazandırma ve var olan toplum kültürünü sürdürme adına çeşitli etkinliklere teşvik etmelidir, ayrıca öğretmen öğrencilere bu bilincin benimsetmek amacıyla eğitime önce kendinden başlamalıdır. Çünkü yaşamadığınız veya samimi olmadığınız bir konuda karşınıza etki etmeniz mümkün değildir.

Sosyal bilgilerin sosyal ortamlardan bağımsız bir şekilde anlatılması beklendiği etkiyi asla vermeyecektir. Dolayısıyla kamu kurumlarından sanat etkinliklerinin yapıldığı yerlere, çarşıdan pazara her yerde sosyal bilgiler eğitimi yerine göre farklı şekillerde verilmelidir.

Farklı ortamların yanında farklı bilim ve sanat dallarından da kesinlikle yararlanılmalıdır. Örneğin sosyal bilgilerle edebiyatın, minyatürün, türkünün bağımsız olduğunu söylemek mümkün değildir. Öyleyse sosyal bilgiler öğretiminde bu dallardan da kesinlikle yararlanmak gerekir.

Tabi son yıllarda ilerleyen teknolojiyle birlikte artan bilgisayar ve internet kullanımı öğrencilerin bilgisayar ve internet okur-yazarı olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin bu konulardaki farkındalıklarını artırmak üzere çalışmalar yapılmalıdır.