Etiket arşivi: ImportError: No module named

(Anaconda – Tensorflow) ImportError: No module named

ImportError: No module named hatasını alıyorsanız ilgili module yüklü değildir. Örnek olarak bu modül Pandas olsun.

Pandas modülünü yüklemek öncelikle Anaconda terminalini açıyoruz ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyoruz.

[pastacode lang=”bash” manual=”conda%20activate%20gputensorflow%20(gputensorflow%20benim%20kulland%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20environment%20ismi.%20siz%20burada%20kendinizinkini%20belirtmelisiniz)%0A%0Apip%20install%20pandas%20(pandas%20yerine%20kurmak%20istedi%C4%9Finiz%20module%20ismini%20yazmal%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1z)” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]