Etiket arşivi: bind9

Ubuntu 11.04 Ipv6 Bind9 Configuration

Ubuntu 11.04’e Ipv6 DNS Server için Bind9 konfigürasyonundan bahsedeceğim. Öncelikle apt-get install bind9 komutu ile bind9’u sistemimize yüklüyoruz. Kuracağımız DNS Server’ın IP’si 2001:db8:190::1 olsun. Daha sonra Ipv6 zone’ları tanımlamamız gerekiyor. Bunun için /etc/bind/ dizinindeki named.conf.default-zones dosyasını açıyoruz. v6.ipv6example.com şeklinde bir zone oluşturmak için aşağıdaki kodları açtığımız dosya içerisinde ekliyoruz.

zone “v6.ipv6example.com” {
type master;
file “/etc/bind/db.v6.ipv6example.com”;
};

zone “1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.1.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa”  {
type master;
file “/etc/bind/db.2001:db8:190::1”;
};

Bu dosyayı kaydedip çıktıktan sonra yukarıda belirttiğimiz /etc/bind/ dizini altındaki db.v6.ipv6example.com ve db.2001:db8:190::1 dosyalarını oluşturmamız gerekmektedir. Bu dosyaların içerikleri aşağıdaki örnektekiler gibi olmalıdır.

db.v6.ipv6example.com dosyasının içeriği
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL    604800
@    IN    SOA    v6.ipv6example.com. host.ipv6example6.com. (
12        ; Serial
604800        ; Refresh
86400        ; Retry
2419200        ; Expire
604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS    v6.ipv6example.com.
@    IN    A    xx.xx.xx.xx  (Buraya Ipv4 Dns Server IP’si gelecek.)
@    IN    AAAA    2001:db8:190::1
;

db.2001:db8:190::1 dosyasının içeriği

;
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL    604800
$ORIGIN 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.1.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.
@    IN    SOA    v6.ipv6examplecom. root.ipv6example.com. (
3        ; Serial
604800        ; Refresh
86400        ; Retry
2419200        ; Expire
604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS    v6.ipv6example.com.

Bu dosyaları oluşturduktan sonra /etc/init.d/bind restart ve /etc/init.d/networking restart komutlarıyla DNS server ve network’ünüzü yeniden başlatıyoruz. Konfigürasyonumuz tamamlanmıştır.