LaTeX Komutlar

 • Bir kelimeyi italik yazma
  • \emph{kelime}
 • Satır atlama
  • \bigbreak
  • veye \bigskip
 • Özel Karakter
  • Herhangi bir özel karakterden önce / konulur. Örn: % işareti için /% .
 • Alt Başlık
  • /subsection{baslik}
  • /subsubsection{baslik}
 • Nokta nokta
  • {\ldots}{\ldots}
 • Referans Verme
  • \citep{Bag01}
  • \citealp{Bag01}
  • \cite{Bag01}
 • Yeni satır (new line)
  • \newline
 • Hizalamalar (alignments)
  • h – here (bulunduğu yer)
  • b – bottom (alt)
  • t – top (üst)
 • Denklem
  • \begin{equation}
   \sum \text{\it x}+ \text{\it y} =\text{\it Z}\label{eq:01}\vspace*{-10pt}
   \end{equation}
 • Denklemde alt satıra geçebilme (newline)(center olması için split yerine gathered)
  • \usepackage{amsmath}
   /begin{equation}
   \begin{split}
   blabla \\
   blabla
   \end{split}
   \end{equation}
 • Denklemi bölme (break)
  • Bölünecek yere alt satıra geçme komutu olan \\ konur.
 • Denklem (Max)
  • \begin{equation}
   F(i,j) =max
   \left \{
   \begin{tabular}{ccc}
   0\\
   1\\
   2\\
   3
   \end{tabular}
   \right \}
   \label{eq:02}
   \end{equation}
 • Denklem Bölme İşlemi
  • \frac{a}{b}
 • Split environment space bar
  • \
 • Çapraz Referans
  • \label{eq:01} (tanımlama)
  • Equation-\ref{eq:01} (referans)
 • Altlı sayı
  • $a_1$
 • Üslü Sayı
  • a^b
 • Küçüktür Karakteri
  • $<$
 • Tablo
  • \usepackage{booktabs}
   \begin{table}
   \caption {Table Title} \label{Tab:01}
   \begin{tabular}{cccccccccc}
   \toprule
   PC & 20 & 30 & 40 & 50 & 60 & 70 & 80 & 90 & 100 \\
   \midrule
   $\alpha$ & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9
   \end{tabular}
   \end{table}
 • Tablo (centering – twocolumn)
  • \begin{table*}[!t]
   \centering
   \processtable{Table Name\label{Tab:02}}
   {\begin{tabular}{lccc}
   \toprule &\%20&\%30&\%40\\
   \midrule
   $ -2$& 77& 78& 79\\
   $ -1$& 77& 78& 79\\
   $ 0$& 77& 78& 79\\
   $ 1$& 76& 78& 79\\
   $ 2$& 77& 78& 79\\
   $ 3$& 78& 79& 80\\
   $ 4$& 76& 77& 78\\
   $ 5$& 76& 77& 78\\
   $ 6$& 77& 77& 78\\\end{tabular}}{}
   \end{table*}
 • Renk tanımlama ve tablonun bir hücresi için bu rengi kullanma
  • \definecolor{6}{RGB}{128,0,128}
  • \cellcolor{6}
  • \cellcolor{blue}
 • Figure
  • Figure-\ref{fig:01}
  • \begin{figure}[!tpb]%figure1
   \fboxsep=0pt{\begin{minipage}[t]{235pt}
   {\includegraphics[width=1\textwidth]{media/blabla.png}}
   \end{minipage}}
   \caption{Sample Alignment with Gap Affine Method \cite{Durbin1998}}\label{fig:01}
   \end{figure}
 • Figure boyut ayarlama
  • \includegraphics[width=0.8\textwidth]
 • Referansları en alta alma
  • /pagebreak yerine /newpage veya /clearpage kullanılabilir. Yalnız tablo kullanıyorsanız bunlar işe yaramayabiliyor. Bu durumda farklı tablo stilleri (örn: tabular) denenebilir.
 • Online Kaynaklar
 • Bazı Özel Karakterler
  • >: /textgreater
  • <: /textless
  • eşit değil (not equal): \neq veya \ne
  • α = /alpha
 • Acknowledgment section
  • \section*{Acknowledgements}
 • Referansları En Alta Gönderme
  • \usepackage{placeins} paketinden \FloatBarrier
 • Tik İşareti (checkmark)
  • \usepackage{tikz}\def\checkmark{\tikz\fill[scale=0.4](0,.35) — (.25,0) — (1,.7) — (.25,.15) — cycle;}\checkmark
 • Metinde bir yerin rengini değiştirmek
  • \textcolor{red}{metin}
Bugün 1, bugüne kadar toplam 10.773 kez ziyaret edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir