Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak

[pastacode lang=”markup” manual=”%C3%82tiyi%20karanl%C4%B1k%20g%C3%B6rerek%20azmi%20b%C4%B1rakmak…%0AAl%C3%A7ak%20bir%20%C3%B6l%C3%BCm%20varsa%2C%20em%C3%AEnim%2C%20budur%20ancak.%0AD%C3%BCny%C3%A2da%20inanmam%2C%20hani%20g%C3%B6rsem%20de%20g%C3%B6z%C3%BCmle.%0A%C4%B0m%C3%A2n%C4%B1%20olan%20kimse%20gebermez%20bu%20%C3%B6l%C3%BCmle%3A%0AEy%20dipdiri%20meyyit%2C%20’%C4%B0ki%20el%20bir%20ba%C5%9F%20i%C3%A7indir.’%0ADavransana…%20Eller%20de%20senin%2C%20ba%C5%9F%20da%20senindir!%0AHis%20yok%2C%20hareket%20yok%2C%20ac%C4%B1%20yok…%20Le%C5%9F%20mi%20kesildin%3F%0AHayret%20veriyorsun%20bana…%20Sen%20b%C3%B6yle%20de%C4%9Fildin.%0AKurtulmaya%20azmin%20neye%20bilmem%20ki%20s%C3%BCreksiz%3F%0AKendin%20mi%20senin%2C%20yoksa%20%C3%BCm%C3%AEdin%20mi%20y%C3%BCreksiz%3F%0A%C3%82tiyi%20karanl%C4%B1k%20g%C3%B6r%C3%BCvermekle%20ap%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1n%3F%0AEsb%C3%A2b%C4%B1%20elinden%20atarak%20ye’se%20yap%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1n!%0AKar%C5%9F%C4%B1nda%20ziy%C3%A2%20yoksa%2C%20sa%C4%9F%C4%B1ndan%2C%20ya%20solundan%0ATek%20bir%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20olsun%20buluver…%20Kalma%20yolundan.%0A%C3%82lemde%20ziy%C3%A2%20kalmasa%2C%20halk%20etmelisin%2C%20halk!%0AEy%20elleri%20b%C3%B6%C4%9Fr%C3%BCnde%20yatan%2C%20%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1n%20adam%2C%20kalk!%0AHerkes%20gibi%20d%C3%BCny%C3%A2da%20hen%C3%BCz%20hakk-i%20hay%C3%A2t%C4%B1n%0AVarken%2C%20hani%20herkes%20gibi%20azminde%20seb%C3%A2t%C4%B1n%3F%0AYe’s%20%C3%B6yle%20batakt%C4%B1r%20ki%3B%20d%C3%BC%C5%9Fersen%20bo%C4%9Fulursun.%0A%C3%9Cm%C3%AEde%20sar%C4%B1l%20s%C4%B1ms%C4%B1k%C4%B1%2C%20seyret%20ne%20olursun!%0AAzmiyle%2C%20%C3%BCmidiyle%20ya%C5%9Far%20hep%20ya%C5%9Fayanlar%3B%0AMe’y%C3%BBs%20olan%C4%B1n%20r%C3%BBhunu%2C%20vicd%C3%A2n%C4%B1n%C4%B1%20ba%C4%9Flar%0AL%C3%A2netleme%20bir%20ukde-i%20h%C3%A2t%C4%B1r%20ki%3A%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BClmez…%0AEn%20korkulu%20c%C3%A2ni%20gibi%20ye’sin%20y%C3%BCz%C3%BC%20g%C3%BClmez!%0AM%C3%A2d%C3%A2m%20ki%20al%C3%A7akl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20bir%2C%20ye’s%20ile%20%C5%9Firkin%3B%0AM%C3%A2d%C3%A2m%20ki%20ondan%20daha%20mel’un%20daha%20%C3%A7irkin%0ABir%20seyyie%20yoktur%20sana%3B%20ey%20unsur-%20%C3%AEman%2C%0ANevmid%20olarak%20rahmet-i%20mev’%C3%BBd-u%20Hud%C3%A2’dan%2C%0AH%C3%BCsr%C3%A2na%20r%C4%B1za%20verme…%20%C3%87al%C4%B1%C5%9F…%20Azmi%20b%C4%B1rakma%3B%0AKendin%20yanacaksan%20bile%2C%20evl%C3%A2d%C4%B1n%C4%B1%20yakma!%0A%0AEvler%20t%C3%BCnek%20olmu%C5%9F%2C%20%C3%B6t%C3%BCyor%20bir%20s%C3%BCr%C3%BC%20bayku%C5%9F…%0ASesler%20de%3A%20’Vatan%20tehlikedeymi%C5%9F…%20Bat%C4%B1yormu%C5%9F!%20’%0AL%C3%A2kin%2C%20hani%2C%20milyonlar%C4%B1%20%C3%B6rten%20%C5%9Fu%20y%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%2C%0ATek%20kol%20da%20yap%C4%B1%C5%9Fsam%20demiyor%20bir%20taraftan!%0AS%C3%A2hipsiz%20olan%20memleketin%20batmas%C4%B1%20hakt%C4%B1r%3B%0ASen%20s%C3%A2hip%20olursan%20bu%20vatan%20batmayacakt%C4%B1r.%0AFery%C3%A2d%C4%B1%20b%C4%B1rak%2C%20kendine%20gel%2C%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%20zaman%20dar…%0AU%C4%9Fra%C5%9F%20ki%3A%20tel%C3%A2fi%20edecek%20bunca%20zarar%20var.%0AFery%C3%A2d%20ile%20kurtulmas%C4%B1%20me’m%C3%BBl%20ise%20hayk%C4%B1r!%0AYok%2C%20yok!%20Hele%20azmindeki%20zincirleri%20bir%20k%C4%B1r!%0A’%C4%B0%C5%9F%20bitti…%20Seb%C3%A2t%C4%B1n%20sonu%20yoktur!%20’%20deme%2C%20y%C4%B1lma.%0AEy%20millet-i%20merh%C3%BBme%2C%20sak%C4%B1n%20ye’se%20kap%C4%B1lma.” message=”Mehmet Akif ERSOY” highlight=”” provider=”manual”/]

Bugün 1, bugüne kadar toplam 35 kez ziyaret edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir