Etiket arşivi: SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

[pastacode lang=”markup” manual=”Senin%20kalbinden%20s%C3%BCrg%C3%BCn%20oldum%20ilkin%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20s%C3%BCrg%C3%BCnl%C3%BCklerim%20bir%20bak%C4%B1ma%20bu%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCn%20bir%20s%C3%BCre%C4%9Fi%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20t%C3%B6renlerin%20%C5%9F%C3%B6lenlerin%20ayinlerin%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%0ASana%20geldim%20ayaklar%C4%B1na%20kapanmaya%20geldim%0AAf%20dilemeye%20geldim%20affa%20lay%C4%B1k%20olmasam%20da%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0AG%C3%BCne%C5%9Fi%20bahardan%20kopar%C4%B1p%0AA%C5%9Fk%C4%B1n%20bu%20en%20onulmaz%C4%B1ndan%20kopar%C4%B1p%0ABir%20tuz%20bulutu%20gibi%0ASavuran%20y%C3%BCre%C4%9Fime%0AAh%20uzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0ANice%20yoruldu%C4%9Fum%20ayakkab%C4%B1lar%C4%B1mdan%20de%C4%9Fil%0AAyaklar%C4%B1mdan%20belli%0ALambalar%20e%C4%9Fri%0AAynalar%20akrep%20mele%C4%9Fi%0AZaman%20%C3%A7arp%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20at%C4%B1n%20son%20hayali%0AEv%20miras%20de%C4%9Fil%20miras%C4%B1n%20hayaleti%0AEy%20g%C3%B6nl%C3%BCm%C3%BCn%20do%C4%9Furdu%C4%9Fu%0AB%C3%BCy%C3%BCtt%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20emzirdi%C4%9Fi%0AKu%C5%9F%20t%C3%BCy%C3%BCnden%0AVe%20ku%C5%9F%20s%C3%BCt%C3%BCnden%0AGeceler%20ve%20g%C3%BCnd%C3%BCzlerde%0A%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9Fa%20an%C4%B1t%20gibi%20y%C3%BCkseltti%C4%9Fi%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0AB%C3%BCt%C3%BCn%20%C5%9Fiirlerde%20s%C3%B6yledi%C4%9Fim%20sensin%0ASuna%20dedimse%20sen%20Leyla%20dedimse%20sensin%0ASeni%20saklamak%20i%C3%A7in%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClerinden%20faydaland%C4%B1m%20Salome’nin%20Belkis’in%0ABo%C5%9Funayd%C4%B1%20saklamaya%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmam%20%C3%B6ylesine%20a%C5%9Fik%C3%A2rs%C4%B1n%20sen%20bellisin.%0AKu%C5%9Flar%20u%C3%A7ar%20senin%20g%C3%B6nl%C3%BCn%C3%BC%20taklit%20i%C3%A7in%0AEllerinden%20dev%C5%9Firir%20bahar%20%C3%A7i%C3%A7eklerini%0ADeniz%20g%C3%B6zlerinden%20al%C4%B1r%20sonsuzlu%C4%9Fun%20haberini%0AEy%20g%C3%B6n%C3%BCllerin%20en%20yumu%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20en%20derini%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0AY%C4%B1llar%20ge%C3%A7ti%20sapan%20%C3%B6l%C3%BCms%C3%BCz%20iz%20b%C4%B1rakt%C4%B1%20toprakta%0AY%C4%B1ld%C4%B1zlara%20uzan%C4%B1p%20hep%20seni%20sordum%20gece%20yar%C4%B1lar%C4%B1nda%0A%C3%87at%C4%B1%20katlar%C4%B1nda%20bodrum%20katlar%C4%B1nda%0AG%C3%B6lgelendi%20gecemi%20ayd%C4%B1nlatan%20e%C5%9Fsiz%20lamba%0AHep%20Kanl%C4%B1ca’da%20Emirg%C3%A2n’da%0AKandilli’nin%20kur%C5%9Fun%C3%AE%20%C5%9Fafaklar%C4%B1nda%0ASeninle%20s%C3%B6yle%C5%9Fip%20durdum%20bir%20%C3%B6mr%C3%BCn%20bahar%C4%B1nda%20yaz%C4%B1nda%0A%C5%9Eimdi%20onun%20birdenbire%20gelen%20sonbahar%C4%B1nda%0ASana%20geldim%20ayaklar%C4%B1na%20kapanmaya%20geldim%0AAf%20dilemeye%20geldim%20affa%20lay%C4%B1k%20olmasam%20da%0AEy%20%C3%A7a%C4%9Fda%C5%9F%20Kud%C3%BCs%20(Meryem)%0AEy%20s%C4%B1rr%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6nl%C3%BCnde%20ta%C5%9F%C4%B1yan%20M%C4%B1s%C4%B1r%20(Z%C3%BCleyha)%0AEy%20ipeklere%20yumu%C5%9Fakl%C4%B1k%20ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flayan%20merhametin%20kalbi%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0ADa%C4%9Flar%C4%B1n%20y%C4%B1k%C4%B1l%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rd%C3%BCm%20bir%20Ven%C3%BCs%20barda%C4%9F%C4%B1nda%0AK%C3%B6le%20gibi%20sat%C4%B1ld%C4%B1m%20pazarlar%20pazar%C4%B1nda%0AG%C3%BCne%C5%9Fin%20sarard%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rd%C3%BCm%20Konstantin%20duvar%C4%B1nda%0ASenin%20hayallerinle%20yand%C4%B1m%20d%C3%BC%C5%9Flerin%20civar%C4%B1nda%0AG%C3%B6lgendi%20yans%C4%B1y%C4%B1p%20duran%20bengisu%20p%C4%B1nar%C4%B1nda%0A%C3%96l%C3%BCm%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesinin%20beni%20sard%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C5%9Fu%20anda%0AVerilmemi%C5%9F%20hesaplar%C4%B1n%20korkusuyla%0ASana%20geldim%20ayaklar%C4%B1na%20kapanmaya%20geldim%0AAf%20dilemeye%20geldim%20affa%20lay%C4%B1k%20olmasam%20da%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili%0AUzatma%20d%C3%BCnya%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCm%C3%BC%20benim%0A%0A%C3%9Clkendeki%20ku%C5%9Flardan%20ne%20haber%20vard%C4%B1r%0AMezarlardan%20bile%20y%C3%BCkselen%20bir%20bahar%20vard%C4%B1r%0AA%C5%9Fk%20cellad%C4%B1ndan%20ne%20%C3%A7%C4%B1kar%20madem%20ki%20y%C3%A2r%20vard%C4%B1r%0AYoktan%20da%20vardan%20da%20%C3%B6te%20bir%20Var%20vard%C4%B1r%0AHep%20su%C3%A7%20bende%20de%C4%9Fil%20beni%20yak%C4%B1p%20y%C4%B1kan%20bir%20nazar%20vard%C4%B1r%0AO%20%C5%9Fark%C4%B1ya%20%C3%B6zenip%20s%C3%B6ylenecek%20m%C4%B1sralar%20vard%C4%B1r%0ASak%C4%B1n%20kader%20deme%20kaderin%20%C3%BCst%C3%BCnde%20bir%20kader%20vard%C4%B1r%0ANe%20yapsalar%20bo%C5%9F%20g%C3%B6klerden%20gelen%20bir%20karar%20vard%C4%B1r%0AG%C3%BCn%20batsa%20ne%20olur%20geceyi%20onaran%20bir%20mimar%20vard%C4%B1r%0AYanm%C4%B1%C5%9Fsam%20k%C3%BCl%C3%BCmden%20yap%C4%B1lan%20bir%20hisar%20vard%C4%B1r%0AYenilgi%20yenilgi%20b%C3%BCy%C3%BCyen%20bir%20zafer%20vard%C4%B1r%0AS%C4%B1rlar%C4%B1n%20s%C4%B1rr%C4%B1na%20ermek%20i%C3%A7in%20sende%20anahtar%20vard%C4%B1r%0AG%C3%B6%C4%9Fs%C3%BCnde%20s%C3%BCrg%C3%BCn%C3%BCn%C3%BC%20geri%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1ran%20bir%20damar%20vard%C4%B1r%0ASenden%20umut%20kesmem%20kalbinde%20merhamet%20adl%C4%B1%20bir%20%C3%A7%C4%B1nar%20vard%C4%B1r%0A%0ASevgili%20%0AEn%20sevgili%0AEy%20sevgili” message=”SEZAİ KARAKOÇ” highlight=”” provider=”manual”/]