Etiket arşivi: ssh keygen

Linux: SSH Keygen public key şifre soruyor – I still getting password prompt with ssh public key authentication

Daha önce linux sunucuya SSH-Keygen ile nasıl şifresiz SSH bağlantısı yapılacağına dair bir yazı yazmıştım. Bugün bir SSH-Keygen ile şifresiz giriş için ayarladığım bir sunucuya bağlanmaya çalıştığımda halen şifre sormaya devam etti. Daha önce karşılaşmamıştım. Problemi ilgili sunucunun authorized_keys dosyasının okuma iznini aşağıdaki şekilde değiştirerek hallettim.

Even I configured a linux server as passwordless SSH by SSH-Keygen, I was still getting password prompt. I solvent the problem as shown below.

chmod 400 ~/.ssh/authorized_keys

Linux: SSH Keygen ve SSH nickname

Bir sunucuya ssh ile çok sık bağlantı yapıyorsanız her seferinde şifre girmemek için  bilgisayarınızda aşağıdaki şekilde keygen üretip, bu keygeni bağlantı yapmak istediğiniz sunucuya göndermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde bu işlemi yapabilirsiniz.

ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub user@server

ssh-copy-id kullanmak yerine ayrı bir yöntem de cat .ssh/id_rsa.pub komutu ile key’i görüntülemek ve sonra bu key’i bağlanılacak olan sunucuda .ssh/authorized_keys dosyasının içerisine eklemektir.

Sunucuya nickname işe giriş yapabilmek için ise ; ~/.ssh/config dosyası aşağıdaki şekilde ayarlanmalı. Bu durumda sunucuya ssh root@nuhazginoglu.com -p 2123  şeklinde bağlanmak yerine ssh nuh şeklinde kolayca bağlanabilirsiniz.

Host nuh
  User root
  HostName nuhazginoglu.com
  Port 2123 (ssh portunuz 22 ise, bu satıra gerek yok.)