Etiket arşivi: smartctl

Smartctl ile bozuk disk tespiti

smartd yüklenir > sudo yum install smartmontools
servis başlatılır > sudo service smartd start
bozuk disk için komut çalıştırılır > sudo smartctl -i /dev/sd*
Gelen bilgi ekranından Serial Number diskin seri numarasını bize verir. Bu seri numarasından hatalı disk tespit edilir.