Etiket arşivi: ibm 650

Türkiye’deki İlk Bilgisayar: IBM 650

1960 yılında Amerikan ICA fonundan sağlanan teknik yardım ile satın alınan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nde hizmete sunulan IBM 650 Data Processing Machine ,Türkiye’nin ilk bilgisayarı olarak kabul edilir. Bu tarihi sistemin ilginç bazı özellikleri:

  • Birinci nesil,radyo lambalı bir sistem olması,
  • Her biri 10 karakter ve 1 işaretten oluşan 2000 sözcüklük tambur bellek bulunması,
  • Dakikada 78000 toplama-çıkartma, 5000 çarpma ve 138000 mantıksal karar verebilme özelliği,
  • Mantıksal işlem hızı 0,54 ve çarpma işlem hızı 0,77 milisaniyedir.Ortalama bellek erişim hızı 2,448 milisaniye olması,
  • Delikli kart ile bilgi girişi yapılması,
  • Özel kablolarla bağlanan kontrol paneller ile delikli kart irtibatı,
  • Okuma hızı 200 kart/dk. delme/yazma hızı 100kart/dk. olması,
  • Assembler ve Fortran’ın özel programlama dilleri kullanımı (SOAP – FORTRANSIT).

ibm650Programların kartlarla okutularak sisteme intikali ve işleme tabi tutulabilmesi, okuyucu ve yazıcı birimler için hazırlanan,pano üzerinde bulunan ve değişik fonksiyonları olan yuvaların kablolarla bağlandığı “Kontrol paneller” vasıtasıyla gerçekleştirilmekteydi.Neticede, sistemden alınan raporlar  bir satırda alfanümerik 100 karakter yazabilen ve 100 satır/dk. hızındaki yazıcı ile sağlanmaktaydı.

İşin şekline ve ihtiyacına göre bilgilerin birleştirilmesi, ayrılması, tasnifi ve teksiri için de “Sorter”,”Collator”,”Reproducer” gibi kendine özgü kontrol panelleri ile çalışan elektromekanik makinelerden yararlanılmaktaydı.

Kaynak:Anı ve Fotoğraflarla Bilişim Tarihimiz – Akdoğan Özkan