Etiket arşivi: controls

C# istenilen kontrolleri foreach döngüsü ile dolaşma

foreach( a in this.Controls)
if ( a is Label)  //dolaşmak istediğiniz farklı bir kontrol ise istediğiniz kontrolün adını buraya yazınız
Label lbl = (Label) a ;
lbl.text=labell; //diğer kodlar yazılıyor

Kodla ‘a’ kontrol nesnesi olarak atandı. Aktif alan üzerinde ki panel yada form olabilir mesela, tüm kontroller dolaşıldı. label olanlara geldiğinde istenilen kodlar işlendi. Yukarıdaki kod sayesinde form üzerindeki tüm labellerin isimleri labell olmuştur.