Etiket Arşivi controls

C# istenilen kontrolleri foreach döngüsü ile dolaşma

foreach( c in this.Controls)
{
if ( a is Label)             //dolaşmak istediğiniz kontrolün adını buraya yazınız
{
Label lbl = (Label) a ;
lbl.text=labell           //diğer kodlar yazılıyor
}

}

 

Belirtilen kodlarla c kontrol nesnesi olarak atandı.aktif alan üzerinde ki panel yada form olabilir mesela,tüm kontroller dolaşıldı. Label olanlara geldiğinde istenilen kodlar işlendi….yukarıdaki kod sayesinde form üzerindeki tüm labellerin isimleri labell olmuştur.