Etiket arşivi: centos static ip

Centos ağa fiziksel bağlılığı kontrol ve Statik IP

Öncelikle /sys/class/net/ dizini altındaki dosyalar kontrol edilir. Fiziksel bağlantının hangi ethernet girişinden sağlandığı tespit edilir.

ls /sys/class/net
nano /sys/class/net/eth0/operstate  --> up

Bende kablo eth0’da bağlıydı bu yüzden ilgili ethernetin ayarını yapmak üzere ayar dosyasına girerek aşağıdaki gibi ayarlıyorum.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
NAME=p5p2
UUID=2asdas2-fb22-41a4-xyz6-511231591f8b9
DEVICE=p5p2
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.4
NETMASK=255.255.255.0
/etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes
GATEWAY=192.168.1.1
service network restart

Eğer DNS ayarı yapılmamışsa /etc/resolv.conf dosyasına DNS sunucu adresleri girilmesi gerekir.