Etiket Arşivi add root user

Linux: root kullanıcı ekleme

adduser username

passwd username

/etc/sudoers  dosyasına  aşağıdaki kodları ekle

username ALL=(ALL)       ALL

(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 4 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )