Kategori Arşivi Sistem - Page 2

Error: Package: python-smbios-2.2.27-4.12.1.el6.x86_64 (@dell-omsa-indep)

Problemi çözmek için aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterli olacaktır.

rpm -i --force http://linux.dell.com/repo/hardware/dsu/os_dependent/RHEL6_64/srvadmin/libsmbios-2.3.1-2193.9883.el6.x86_64.rpm
yum update -y

Aynı hata paketin farklı sürümünden dolayı geliyorsa linkten size uygun paketin url’sini kopyalayıp üstteki komutu değiştirerek çalıştırmanız yeterli olacaktır.

(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 13 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )

DNS Zone Transfer Attack Açığını kapatma

Açığı kapatmak için named.conf dosyanızın options bölümüne allow-transfer {“none”;}; satırını eklemeniz ve sonrasında named servisini restart etmeniz yeterli. Dns’inizde açığın olup olmadığını linkten  domain adresinizi yazarak kontrol edebilirsiniz.

(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 20 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )

ERROR: [1142] CREATE command denied to user ‘blabla’@’blablabla’ for table blabla…

grant ALL on databasename . * to 'blabla'@'blablabla';
flush privileges;
(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 8 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )

ISPConfig 3 web arayüz şifre resetleme

Öncelikle sunucudaki mysql’e bağlanıyoruz. Eğer mysql’in de şifresini hatırlamıyorsanız aşağıdaki kodla mysql bilgilerini elde edebilirsiniz.

cat /usr/local/ispconfig/server/lib/mysql_clientdb.conf

Daha sonra aşağıdaki kod ile mysql’deki dbispconfig veri tabanına bağlanıyoruz.

mysql -h localhost -p dbispconfig

Şifre alanına bir önceki kod ile öğrendiğimiz şifreyi girdik. Daha sonra aşağıdaki kodlarla şifreyi güncelleyerek mysql’den çıkıyoruz. Arayüzden yeni şifrenizle bağlanabilirsiniz.

UPDATE sys_user SET passwort = md5('YourNewPassword') WHERE username = 'admin';
FLUSH PRIVILEGES;
quit;

Kaynak: https://www.e-rave.nl/how-to-reset-the-admin-password-for-ispconfig-3

(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 1 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )

Apache2 redirect subdomains http to https

Edit /etc/apache2/sites-available/000-default as;

ServerAdmin admin@domain.com
ServerName domain.com
ServerAlias www.domain.com
RewriteEngine on
ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^/?(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [NC,R,L]

Source: https://www.digitalocean.com/community/questions/ubuntu-14-04-apache2-how-to-confi-https-and-subdomain

No visits yet

Some Iptables Commands

allow an IP to traffic –> sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.5.6 -j ACCEPT 
allow an IP to traffic –> sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.5.7 -j DROP 
allow to reach a port –> sudo iptables -A INPUT -p tcp –dport 993 -j ACCEPT 
allow server to ping –> sudo iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type echo-request -j ACCEPT 
delete a rule –> sudo iptables -D INPUT sequence_number_of_the_rule

(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 1 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )

Parted: mount a new disk

lsblk -> check which disk will you mount
sudo parted /dev/sdx
mklabel gpt
mkpart primary 0GB 5TB (5TB is size of my disk)
quit

sudo mkfs.ext4 /dev/sdx

sudo nano /etc/fstab (insert commands bottom)
/dev/sdx        /newdisk       ext4    defaults       0        0

mkdir newdisk
sudo mount /dev/sdx newdisk

df -h (check disk if mounted)
sudo reboot
done! 
(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 1 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )

OpenMediaVault Samba Share

WEB GUI >
Access Rights Management > Share Folders > Add >

omv1

Shared > ACL >

Others >> Read/Write/Execute > Apply

omv3

Services > SMB/CIFS > Shares > Add > Enable > Save

On Windows Client

Computer > Right Click > Map Network Drive >

omv4

Finish 🙂

(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 4 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )