Etiket arşivi: We have generated a new password for you

Openconf Kurulum – Openconf Installation

UBUNTU 20.04
OPENCONF 7.10

Aşağıdaki kurulum adımlarını sunucuda tamamladıktan sonra web arayüzden Openconf konfigürasyonlarını tamamlayarak kurulum tamamladım.

After I completed the steps below, I configured Openconf by web gui.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt install lynx unzip apache2
lynx https://www.openconf.com/download (and download) #or download openconf and send to server with a way such as scp
unzip openconf-7.10.zip
sudo rm /var/www/html/index.html
sudo cp -r openconf/* /var/www/html/
sudo apt install php php-mysql php-pear php-xml* php-cgi php-cli
sudo apt install mysql-server
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/*
sudo chmod -R g+rwX /var/www/html/*
/etc/init.d/apache2 restart
/etc/init.d/mysql restart
sudo mysql -u root

#on mysql
USE mysql; 
UPDATE user SET plugin='mysql_native_password' WHERE User='root'; 
FLUSH PRIVILEGES; 
exit; 

sudo systemctl restart mysql.service 
sudo mysql_secure_installation 

Enter current password for root (enter for none): Enter 
Set root password? [Y/n]: Y 
New password: Enter password 
Re-enter new password: password 
Remove anonymous users? [Y/n]: Y 
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y 
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

mysql -u root -p
CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'root';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
quit;

E-posta işlemleri için sudo apt install sendmail ile sendmail kurulabilir. Eğer gmail‘e (veya hotmail yahoo) bildirim düşmesi veya oradan gönderilmesi isteniyorsa sendmail yerine ssmtp ile gmail kullanarak mail gönderilmelidir. Onun nasıl yapılacağına dair şu yazıdan bilgi alınabilir.

Ayrıca database konfigürasyonu aşağıdakine benzer bir şekilde olacaktır.


UBUNTU 18.04.3
OPENCONF 6.90

Aşağıdaki kurulum adımlarını sunucuda tamamladıktan sonra web arayüzden Openconf konfigürasyonlarını tamamlayarak kurulum tamamladım.

After I completed the steps below, I configured Openconf by web gui.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
apt-get install apache2
apt-get install lynx
lynx https://www.openconf.com/download/license.php (and download) #or download openconf and send to server with a way such as scp
apt-get install unzip
unzip openconf-6.90.zip
cp -r openconf /var/www/html/
apt-get install php php-mysql php-pear php-xml* php-cgi php-cli
apt-get install mysql-server
chown -R www-data:www-data /var/www/html/openconf
chmod -R g+rwX /var/www/html/openconf/*
  • Kurulumdan sonra sistemin e-posta gönderebilmesi için sendmail’i kurmayı unutmayın. Aksi taktirde We have generated a new password for you, but were unable to email it. Please contact the OpenConf administrator hatası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
  • Ubuntu 17.10’dan sonra mysql kurulurken şifre falan istemiyor ve şifresiz olarak kuruluyor. Kurulumdan sonra bağlantıdan yardım alarak şifresini ve ayarlarını belirleyebilirsiniz.
apt-get install sendmail

 

UBUNTU 14.04.5
OPENCONF 6.71

Ubuntu 16.04’de problem yaşadığım için Ubuntu 14.04.5’e kurulum yaptım. Aşağıdaki kurulum adımlarını sunucuda tamamladıktan sonra web arayüzden Openconf konfigürasyonlarını tamamlayarak kurulum tamamladım.

I chose Ubuntu 14.04.5 because I had some problem on Ubuntu 16.04 during installation of Openconf. After I completed the steps below, I configured Openconf by web gui.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
apt-get install apache2
apt-get install lynx
lynx https://www.openconf.com/download/license.php (and download)
apt-get install unzip
unzip openconf-6.71.zip
cp -r openconf /var/www/html/
apt-get install php5 php5-mysql php-pear php5-mcrypt php-xml* php5-cgi php5-cli
apt-get install mysql-server
chown -R www-data:www-data /var/www/html/openconf
chmod -R g+rwX /var/www/html/openconf/*
  • Kurulumdan sonra sistemin e-posta gönderebilmesi için sendmail’i kurmayı unutmayın. Aksi taktirde We have generated a new password for you, but were unable to email it. Please contact the OpenConf administrator hatası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
apt-get install sendmail