Etiket Arşivi linux copy Argument list too long

linux cp Argument list too long

Linux’te bir dizindeki dosyaları önce listeleyip sonra kopyalacaksanız ve listelenecek dosya sayısı fazla ise bu hata ile karşılaşıyorsunuz. Bir kaç değişik çözümle bu problemi aşabilirsiniz. Ben aşağıdaki komut satırı ile bu problemi çözdüm.

for i in file_dir/*; do cp "$i" target_dir/; done
(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 10 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )