Etiket arşivi: kill all process that same name

Linux: Aynı isimli bütün processler’i öldürme

Aşağıdaki script’le aynı isimdeki tüm process’leri öldürebilirsiniz.

for KILLPID in `ps ax | grep 'process_name' | awk ' { print $1;}'`; do 
  sudo kill -9 $KILLPID;
done
Bugün 1, bugüne kadar toplam 33 kez ziyaret edildi.