halı saha yapan firmalar halı saha yapan firmalar

Etiket Arşivi faydalı komutlar

Iptables – fail2ban: Yararlı komutlar (Centos)

Iptables’ı kaydedip, servis restart işleminde silinmesini önlemek

iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables

Kuralları listeleme (port numaraları nümerik olarak)

iptables -L -n

Herhangi bir chain’e accept kuralı ekleme

iptables -I chain_name 1 -s ip_address -j ACCEPT

Fail2ban için exception ekleme; /etc/fail2ban/jail.conf (yada duruma göre jail.local) dosyası içerisinde ilgili satırı düzenlemek gerekiyor.

ignoreip = 127.0.0.1/8 xx.xx.xx.xx # (xx eklemek istediğiniz ip adresi)

Linux: Useful Commands

Check if hyper-threading is enabled (Hyper threading aktif mi kontrolü);

lscpu
check Thread(s) per core

Delete all files except txt files (belirli bir uzantıya sahip dosyalar haricindeki tüm dosyaların silinmesi);

find . -type f ! -name '*.txt' -delete

Remove all files which has specific extension (belirli bir uzantıya sahip tüm dosyaların silinmesi);

find . -name "*.txt" -print0 | xargs -0 rm

Delete repetitive lines in a file and save as different file;

cat filename.txt | sort | uniq > new_file.txt

Find a file in subfolders;

find ./ -name "filename*"

Get my public ip from commandline

curl ipinfo.io/ip
eskisehir escort eskisehir escort porno porno izle
porno izle