Etiket arşivi: delete zero byte files

Linux: bir dizindeki tüm sıfır byte’lık dosyaları silme

Linux’te bir dizindeki sıfır byte’lık dosyaları (örneğin text dosyalar) aşağıdaki şekilde silebilirsiniz.

find . -maxdepth 1 -size 0c -exec rm {} \;

(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 12 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )