Etiket Arşivi delete zero byte files

Linux: bir dizindeki tüm sıfır byte’lık dosyaları silme

Linux’te bir dizindeki sıfır byte’lık dosyaları (örneğin text dosyalar) aşağıdaki şekilde silebilirsiniz.

find . -maxdepth 1 -size 0c -exec rm {} \;

eskisehir escort eskisehir escort porno porno izle
ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara