Etiket Arşivi blast

linux add path

add new paths to .bash_profile file and logoff and login again.

export PATH=$PATH:$HOME/ncbi-blast-2.2.29+/bin
export BLASTDB=$HOME/blastdb

Başka bir yöntem de şudur; /etc/profile.d/dosya.sh şeklinde bir dosya açılır. İçerik aşağıdaki gibidir.

!/bin/bash
export PATH=$PATH:/lustre/nuh/ncbi-blast-2.5.0+/bin/

Dosya kaydedildikten sonra çalıştırılabilir olarak ayarlanır. İşlem tamamdır.

chmod +x /etc/profile.d/dosya.sh
(30.04.2019 tarihinden itibaren toplam 3 kez, bugün 1 kez ziyaret edildi. )