Linux: Useful Commands (kullanışlı-faydalı komutlar)

Check if hyper-threading is enabled (Hyper threading aktif mi kontrolü);

lscpu
check Thread(s) per core

Delete all files except specific file extension (belirli bir uzantıya sahip dosyalar haricindeki tüm dosyaların silinmesi);

find . -type f ! -name '*.txt' -delete

Remove all files which has specific extension (belirli bir uzantıya sahip tüm dosyaların silinmesi);

find . -name "*.txt" -print0 | xargs -0 rm

Delete all empty folders repititive (bir dizin içerisindeki bütün alt boş klasörlerin silinmesi).

find . -type d -empty -exec rmdir "{}" \;

Delete repetitive lines in a file and save as different file (bir dosyadaki tekrarlayan satırların silinip yalın bir şekilde başka bir dosyaya kaydedilmesi);

cat filename.txt | sort | uniq > new_file.txt

Find a file in subfolders (bir dosyayı tüm alt klasörlerde arama);

find ./ -name "filename*"

Get my public ip from commandline (public ip adresinin komut satırıyla bulunması);

curl ipinfo.io/ip

Run command with parameter on terminal (terminalden parametre ile komut çalıştırma);

parameter='ls'
$parameter | wc -l
Yorum yaz

0 Yorumlar.

Yorum Yap


Not - Bunları KullanabilirsinizHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

escort bursa escort ankara escort adana escort sakarya ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara escort ankara izmir escort- bornova escort- kocaeli escort-