Aylık Arşiv: Şubat 2010

An error occurred while trying to make a request to URI…This could be due to attempting to access a service in a cross-domain way without a proper cross-domain policy in place, or….

Silverlight uygulamanızda, bir ASP.net projesinde bulunan web servis yada WCF servisini ServisReference olarak kullanmak istediğinizde aşağıdaki hatayla karşılaşabilirsiniz.
An error occurred while trying to make a request to URI 'http://localhost:xxxx
/WebService.asmx'. This could be due to attempting to access a service in a 
cross-domain way without a proper cross-domain policy in place,or a policy 
that is unsuitable for SOAP services. You may need to contact the owner of 
the service to publish a cross-domain policy file and to ensure it allows SOAP
-related HTTP headers to be sent. This error may also be caused by using 
internal types in the web service proxy without using the InternalsVisible
ToAttribute attribute. Please see the inner exception for more details.
Öncelikle yapmanız gereken web servisinizin olduğu yere yani , ASP.net projenize iki adet xml dosyası eklemek.Bu dosyaların isimleri ve içerikleri aşağıdaki gibi olacak.
clientaccesspolicy.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<access-policy>
  <cross-domain-access>
   <policy>
     <allow-from http-request-headers="*">
      <domain uri="*" />
     </allow-from>
     <grant-to>
      <resource path="/" include-subpaths="true"/>
     </grant-to>
   </policy>
  </cross-domain-access>
</access-policy> 
crossdomain.xml
<?xml version="1.0"?>
<access-policy>
  <cross-domain-access>
   <policy>
     <allow-from http-request-headers="*">
      <domain uri="*" />
     </allow-from>
     <grant-to>
      <resource path="/" include-subpaths="true"/>
     </grant-to> 
   </policy>
  </cross-domain-access>
</access-policy>
Bu xml dosyalarını oluşturup ASP.net projemizin bulunduğu dizine attıktan sonra son bir işlemimiz kaldı. Solution Explorer’da ASP.net projemiz seçiliyken F4’e basarak projemizin Properties penceresini görüntülüyoruz. En altta bulunan Virtual Path kısmını “/” yapıyoruz. Bu üç işlemi gerçekleştirdikten sonra hata almadan web servisini kullanıyor olmamız gerekir. Kolay gelsin..
silverlight hata

İstemci makinede programı debug etme

Yazdığımız programları farklı makinelerde test etmeye kalkıştığımızda hatalarla karşılaşabiliyoruz. Normal olarak da test ettiğimiz makinelerin hepsinde kullandığımız derleyiciler yüklü olmuyor. Bu sebeple hatanın kaynağını göremiyoruz. Böyle zamanlarda komut satırına aşağıdaki kodu yazarak programı debug edersek, programın bulunduğu dizine debug.txt adında bir text dosyasının eklendiğiniz görürüz. Bu text dosyası içerisinde hatanın nerden kaynaklandığı görülebilmektedir. Benim işime yaradı, umarım sizinkine de yarar.

Uygulamamızınİsmi.exe >> debug.txt 2>&1